Tunnustusapuraha hoitotyössä ansioituneelle jäsenelle

Kyllikki Pohjalan -muistorahaston tunnustusapuraha myönnetään vuosittain tunnustuksena Sairaanhoitajaliiton yhdelle tai useammalle jäsenelle erityisistä ansioista hoitotyössä.

Tällaisia ansioita voivat olla:

  • pitkäaikainen aktiivinen toiminta alueyhdistyksessä tai Sairaanhoitajaliitossa
  • koulutuksen tai hoitotyön käytännön kehittäminen
  • hoitotieteellisen tutkimuksen edistäminen
  • rohkeuden osoittaminen hoitotyön aseman puolustamiseksi
  • rohkeuden osoittaminen potilaiden oikeuksien puolustamiseksi
  • neuvokas toiminta katastrofitilanteessa
  • potilaiden antama julkinen palaute hyvästä hoitotyöstä

Tunnustusapuraha on haettavissa vuosittain 1.1. – 31.1. Aloitteen apurahan myöntämiseksi voi tehdä alueyhdistys tai alueyhdistyksen kolme jäsentä yhdessä. Apuraha saajan on tullut olla Sairaanhoitajaliiton maksava jäsen kahden viimeksi kuluneen vuoden ajan.

Vapaamuotoiset apurahahakemukset allekirjoituksineen voi toimittaa postitse osoitteella:
”Kyllikki Pohjala tunnustusapuraha”
Sairaanhoitajaliitto / Hallitus
Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki

Tunnustusapurahojen myöntämisestä päättää Sairaanhoitajaliiton hallitus. Apurahan myöntämisestä ilmoitetaan kirjallisesti tunnustusapurahan saajille.