Kyllikki Pohjala -tunnustus hoitotyössä ansioituneelle jäsenelle

Kyllikki Pohjalan -muistorahaston tunnustus myönnetään vuosittain Sairaanhoitajaliiton yhdelle tai useammalle jäsenelle erityisistä ansioista hoitotyössä.

Tällaisia ansioita voivat olla:

  • pitkäaikainen aktiivinen toiminta alueyhdistyksessä tai Sairaanhoitajaliitossa
  • koulutuksen tai hoitotyön käytännön kehittäminen
  • hoitotieteellisen tutkimuksen edistäminen
  • rohkeuden osoittaminen hoitotyön aseman puolustamiseksi
  • rohkeuden osoittaminen potilaiden oikeuksien puolustamiseksi
  • neuvokas toiminta katastrofitilanteessa
  • potilaiden antama julkinen palaute hyvästä hoitotyöstä

Tunnustus on jatkuvasti haettavissa. Jos valinnan haluaa hakuvuodelle, niin aloite tulee tehdä lokakuun alkuun mennessä, jolloin liiton hallitus ehtii käsitellä sen lokakuun kokouksessaan. Muussa tapauksessa haku siirtyy seuraavalle vuodelle. Aloitteen tunnustuksen myöntämiseksi voi tehdä alueyhdistys tai alueyhdistyksen kolme jäsentä yhdessä. Tunnustuksen saajan tulee olla maksanut viimeksi kuluneelta kahdelta vuodelta liiton jäsenmaksut.

Tunnustuksen myöntämisestä päättää Sairaanhoitajaliiton hallitus ja sen myöntämisestä ilmoitetaan kirjallisesti tunnustuksen saajille. Kyllikki Pohjala-tunnustusta voi hakea alla olevalla lomakkeella.

Kyllikki Pohjala -tunnustuksen hakulomake

  • Kerro tähän mikä alueyhdistys tai ketkä alueyhdistyksen jäsenet (väh. 3) hakevat tunnustusta
  • Laita tähän ainakin sähköposti ja puhelinnumero, josta hakijan/hakijat voi tavoittaa mahdollista lisätietojen pyytämistä varten.
  • Miten kyseinen henkilö on ansioitunut hoitotyössä ja millä perusteilla hänen tulisi kyseinen tunnustus saada?