Logo

Sairaanhoitajan kollegiaalisuusohjeet

sairaanhoitajien-kollegiaalisuusohjeet

 

Sairaanhoitajien kollegiaalisuus on ammattikunnan jäsenten välinen tasa-arvoinen ja vastavuoroinen suhde. Se tukee sairaanhoitajien ammatillista työskentelyä ja tähtää yhteisen tavoitteen saavuttamiseen eli potilaan parhaaseen mahdolliseen hoitoon. Kollegiaalisuus vaikuttaa sairaanhoitajien ammattikunnan sisäiseen yhtenäisyyteen ja asemaan yhteiskunnassa.

Tutustu ohjeisiin alla tai tulosta Sairaanhoitajien kollegiaalisuusohjeet(pdf, 2 Mt).

Ruotsinkieliset kollegiaalisuusohjeet

Englanninkieliset kollegiaalisuusohjeet

Kollegiaalisuus perustuu ammattietiikkaan

Sairaanhoitaja kunnioittaa ja arvostaa kollegoitaan.
Sairaanhoitaja kohtelee kollegoitaan oikeudenmukaisesti.
Sairaanhoitaja luottaa kollegaansa ja toimii itse luottamuksen arvoisesti.
Sairaanhoitajat muodostavat yhtenäisen ammattikunnan.

Kommunikaatio on kollegiaalista

Sairaanhoitaja puhuu kollegoista ja kollegoille arvostavasti ja kohteliaasti.
Sairaanhoitajien välinen kommunikaatio on avointa, rehellistä ja luottamuksellista.
Sairaanhoitaja antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta.
Sairaanhoitaja puolustaa ja tukee kollegaa epäoikeudenmukaisissa tai vaikeissa tilanteissa.
Sairaanhoitajat luovat työyhteisön, jossa voidaan käsitellä myös epäkohtia ja ristiriitoja.

Yhteistyö vahvistaa osaamista

Sairaanhoitaja tunnistaa ja tunnustaa sekä oman että kollegan osaamisen.
Sairaanhoitajat konsultoivat kollegoitaan vastavuoroisesti.
Vastuu, päätösvalta ja tehtävät jaetaan kollegoiden kesken tasapuolisesti ja kohtuullisesti.
Sairaanhoitaja tukee kollegoitaan työtehtävissä ja päätöksenteossa.
Sairaanhoitajan velvollisuus on puuttua kollegan toimintaan, jos se uhkaa potilasturvallisuutta.

Vastuu kollegiaalisuudesta on kaikilla

Sairaanhoitaja on omalla esimerkillään vastuussa ammattikunnan kollegiaalisuudesta työpaikalla ja sen ulkopuolella.
Hoitotyön esimiehillä on vastuu kollegiaalisuutta tukevien rakenteiden luomisesta.
Ammattikunta on vastuussa kollegiaalisuuden opettamisesta ja siihen kasvamisesta.

Idea sairaanhoitajien kollegiaalisuusohjeiden laatimiseen tuli jäsenistöltä. Työn pohjalla on systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja jäsentutkimus. Kollegiaalisuusohjeet julkaistiin Sairaanhoitajapäivillä 2014.
Posteri kirjallisuuskatsauksesta
Esitys Sairaanhoitajapäivillä 2014: Kollegiaalisuus, puheista toimintaan. Haapa T. ym.

Kollegiaalisuusohjeiden käyttäminen

Aloita työyhteisössäsi yhteinen keskustelu sairaanhoitajien kollegiaalisuusohjeiden pohjalta työyhteisösi vahvuuksista ja kehittämistä vaativista asioista. Vastuu asioiden esille ottamisesta kuuluu jokaiselle! Kehittämistä varten on tärkeää asettaa muutama realistinen tavoite, miettiä tarvittavat toimenpiteet ja tehdä aikataulu. On myös hyvä nostaa esiin työyhteisössä jo olevat vahvuudet ja tuntea niistä ylpeyttä. Hyvä me!
Jaa uudet ideat ja tavat, jolla kollegiaalisuusohjeita voi hyödyntää. Voit käyttää vaikka palautelomaketta.

Kollegiaalisuustyöryhmän jäsenet:

Mari Kangasniemi, lehtori, Itä-Suomen yliopisto TtT, työryhmän puheenjohtaja
Katariina Arala, sairaanhoitaja, TtM-opiskelija Turun yliopisto
Toni Haapa, hoitotyön kliininen opettaja, TtT –opiskelija
Marko Knuutila, osastonhoitaja, TtM-opiskelija, Uudenmaan sairaanhoitajien pj
Anna Suutarla, sh, th ,TtM, Sairaanhoitajaliitto
Eva Tilander, sh, TtM, Sairaanhoitajaliitto