Logo

Sairaanhoitajien sosiaalisen median ohjeet

Sosiaalista mediaa voidaan käyttää hoitotyön välineenä, ammatillisessa tiedonjakamisessa tai tiedon hankkimisessa sekä vapaa-ajalla. Sosiaalisen median eri kanavien jakamista ammatillisen ja yksityisen käytön mukaan tai erillisen työkäyttöön tarkoitetun käyttäjäprofiilin luomista kannattaa harkita.

Ammatillisia kanavia voidaan käyttää työnantajan sallimilla tavoilla työaikana esimerkiksi omaehtoiseen tiedonhankintaan tai ammatilliseen konsultointiin.

Sosiaalisessa mediassa pätevät samat säännöt kuin muussakin julkisessa kirjoittamisessa ja tiedonhankinnassa. Mitään verkkoon kirjoitettua ei saa koskaan lopullisesti poistettua eikä niiden leviämistä voi ennakoida, joten sinne sopivat vain sellaiset tekstit, jotka voisi kirjoittaa julkiselle ilmoitustaululle. Tiedon luotettavuus tulee arvioida ja virheelliset tiedot korjata ennen eteenpäin jakamista.

 Noudata sosiaalisen median käytössä samoja eettisiä periaatteita kuin kaikessa muussakin sairaanhoitajan työssä.

1. Käytä potilaan hyväksi

Kehitä työnantajasi kanssa potilaita hyödyttäviä sosiaalisen median välineitä. Ilman niitäkin voit hyödyntää sosiaalista mediaa potilaidesi eduksi jakamalla siellä potilaita hyödyttävää tietoa ja konsultoida kollegoita heidän osaamisalueillaan.

2. Muista ammatillisuus suhteissa potilaisiin

Älä hoida sosiaalisessa mediassa potilassuhteisiin liittyviä asioita, jollei käyttämäsi media ole sitä varten tarkoitettu. Harkitse tarkoin, ryhdytkö yksityisillä kanavillasi kaverisuhteisiin potilaiden kanssa. Älä jaa mahdollisesti loukkaavia kirjoituksia, kommentteja tai audiovisuaalista materiaalia, vaan kirjoita hoitotyöstä aina potilaita kunnioittavasti.

3. Muista salassapito- ja vaitiolovelvollisuus

Yksittäisestä potilaasta opetus- tai konsultointitarkoituksessa kirjoittaessasi pyydä potilaalta lupa hänen tietojensa käyttöön tai muuta yksityiskohtia niin paljon, ettei tunnistaminen ole mahdollista. Älä koskaan julkaise suljetuissakaan ryhmissä potilaista tietoja, joista heidät voidaan tunnistaa. Älä jaa mitään kuvia tai tiedostoja työtilanteista ilman osallistujien lupaa. Huomioi työpaikkasi ohjeistus asiasta.

4. Huolehdi omasta turvallisuudestasi ja yksityisyydestäsi

Käytä vahvoja salasanoja ja tarkista käyttämäsi kanavan yksityisyysasetukset. Älä avaa epämääräisiä linkkejä. Ilmoita eteenpäin tietoturvaongelmista. Mieti, missä yhteyksissä kannattaa kertoa henkilökohtaisia asioita ja kuinka yksityiskohtaisesti.

5. Kanna vastuusi ammattikunnan ja työnantajasi kuvasta julkisuudessa

Muista, että olet mukana luomassa kuvaa sairaanhoitajien ammattikunnasta aina, kun tuot esiin ammattisi – myös vapaa-ajallasi. Työnantajaasi kohtaan sinulla on lojaliteettivelvollisuus, jonka mukaan työntekijä ei saa vapaa-ajan puheillaankaan aiheuttaa haittaa työnantajalle. Huomioi, että sinut ja työpaikkasi voidaan tunnistaa tietoja yhdistelemällä myös nimimerkillä kirjoittaessasi.

6. Käytä yhteiseksi hyväksi

Verkostoidu muiden ammattilaisten kanssa ja kerää hyödyllisiä tietolähteitä. Jaa muita ammattilaisia hyödyttävää tietoa esimerkiksi lukemistasi artikkeleista tai käymistäsi koulutuksista. Osallistu sosiaalisen median avulla terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua koskevaan keskusteluun ja vaikuta päätöksentekoon sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Päivitetty 8.12.2014