Logo

Jäsenlajit ja hinnat

Sairaanhoitajaliittoon voivat liittyä sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö ja ensihoitajat (AMK) sekä näihin ammatteihin opiskelevat tai näistä ammateista eläkkeelle jäänyt.

Sairaanhoitajaliitossa on neljä eri jäsenyystyyppiä (valitse tietopaketti jäsenlajin mukaan):

Jäsenpalvelu ja -maksuasiat puh. 010 321 3320 tai info@sairaanhoitajat.fi.

Muutokset jäsentiedoissa voit ilmoittaa muutoslomakkeella.

Sairaanhoitajajäsen

Sairaanhoitajajäseniä ovat myös sairaanhoitajatutkinnon suorittaneet jatko-opiskelijat.

Sairaanhoitajajäsenten jäsenmaksu vuonna 2019 on 50€/vuosi. Sairaanhoitajaliitossa ei ole käytössä osavuosimaksuja. Sairaanhoitajaliiton jäsenyys ja jäsenedut säilyvät äitiysloman, hoitovapaan, jatko-opiskelun, työttömyyden ja sairausloman ajan.

Opiskelijajäsen

Opiskelijajäsen on sairaanhoitajan perustutkintoa opiskelevat. Jos opiskelet edelleen, mutta olet suorittanut aiemmin jonkin em. tutkinnoista, olet Sairaanhoitajaliiton sairaanhoitajajäsen etkä opiskelijajäsen.

Sairaanhoitajaliittoon kannattaa liittyä heti kun opiskelu sairaanhoitajaksi alkaa. Liittyminen on mahdollista koko työuran ajan ja vielä eläkkeelläkin.

Opiskelijan jäsenmaksu
Opiskelijalle on oma alennettu jäsenmaksu, 15 €/vuosi. Jäsenyys muuttuu ilmoitetun valmistumisajankohdan jälkeen automaattisesti varsinaiseksi jäsenyydeksi. Sairaanhoitajatutkinnon jo suorittaneet jatko-opiskelijat kuuluvat normaalijäsenyyden piiriin. Valmistumisvuonna opiskelija maksaa täyden sairaanhoitajan jäsenmaksun. Silloin opiskelija maksaa opiskelijamaksun lisäksi valmistumisen jälkeen 35 euron täydennysjäsenmaksun.

Jos valmistumisesi aikaistuu tai viivästyy, ilmoita siitä välittömästi Sairaanhoitajaliittoon jäsentietojen muutoslomakkeella. Näin saat jäsenmerkkisi nopeammin valmistuttuasi ja jos valmistuminen on myöhemmin kuin olit aiemmin ilmoittanut, vältyt turhalta laskutukselta.

Valmistuvat opiskelijat saavat ensimmäisen jäsenmerkkinsä automaattisesti maksettuaan varsinaisen jäsenmaksun (valmistumisvuonna 35 euron täydennysmaksu, jos opiskelijamaksu 15 euroa on jo maksettu). Jäsenmaksulaskut postitetaan valmistuneille valmistumisen jälkeen vuoden aikana vähintään kolmessa erässä seuraavasti.

– Valmistuminen 1.10-19.1 välisenä aikana, jäsenmaksulasku postitetaan tammikuun lopussa
– Valmistuminen 20.1-15.5. välisenä aikana, jäsenmaksulasku postitetaan toukokuun lopussa
– Valmistuminen 16.5.-30.9. välisenä aikana, jäsenmaksulasku postitetaan lokakuun alussa

On siis tärkeää, että valmistumispäivä on oikein rekisterissämme. Muista ilmoittaa kaikista valmistumistasi koskevista muutoksista jäsentietojen muutoslomakkeella!

Sairaanhoitajayrittäjäjäsen

Yrittäjäjäseneksi voivat liittyä yrittäjänä toimiva sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö tai ensihoitaja (AMK) -tutkinnon suorittanut, jolla on y-tunnus. He liittyvät Sairaanhoitajaliiton yrittäjäyhdistykseen.
Vuonna 2017 yrittäjäjäsenten jäsenmaksu on 60€.

Kun jäsenyys muuttuu kesken vuoden yrittäjäjäsenyydeksi, jäsen maksaa yhteensä 60 euroa. Jos sairaanhoitajan jäsenmaksu on jo maksettu, lisämaksu on 10 euroa.

Yrittäjäjäseneksi liittyminen muuttaa myös mahdollisesti jäsenyytesi Tehyssä yrittäjäjäsenyydeksi. Kysy halutessasi lisätietoja Tehystä.

Lue lisää yrittäjäjäsenyydestä

Eläkeläisjäsen

Eläkeläisjäsenyys alkaa, kun Sairaanhoitajaliittoon kuuluva jäsen jää eläkkeelle ja on ilmoittanut päivämäärän Sairaanhoitajaliittoon. Eläkkeelle jääminen tulee itse ilmoittaa Sairaanhoitajaliittoon sähköpostilla osoitteeseen info@sairaanhoitajaliitto.fi. Muista ilmoittaa viestissä jäsennumerosi tai syntymäaikasi.

Eläkeläisjäseneksi voi liittyä myös uutena jäsenenä. Silloin maksetaan sairaanhoitajan jäsenmaksu, 50 euroa kahtena vuotena, sekä liittymis- että sitä seuraavana vuonna.

Maksuttomaan jäsenyyteen ovat oikeutettuja eläkkeelle jääneet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun eläkkeelle jäämisvuotena.

Sairaanhoitajaliittoon kuuluvan jäsenen jäädessä eläkkeelle, maksuton eläkeläisjäsenyys alkaa seuraavan vuoden alusta. Jäsenmaksu maksetaan siis vielä viimeisenä työssäolovuotena. Esim. jäsenen siirtyessä eläkkeelle vuoden 2018 aikana, vuosi 2019 on hänelle ensimmäinen maksuton jäsenyysvuosi.

Muutokset jäsentiedoissa voit ilmoittaa muutoslomakkeella.