Logo

Ihmisen parhaaksi -palkinto

Väestön hyvinvoinnin edistäjä palkitaan Ihmisen parhaaksi –palkinnolla

Korostaakseen hoitotyön merkitystä Sairaanhoitajaliitto jakaa Ihmisen parhaaksi -nimisen palkinnon Sairaanhoitajapäivillä. Palkinto on 5 000 euroa. Palkinto jaetaan vuosittain ja sen lahjoittaa Suomen Messusäätiö sekä Fioca Oy.

Sairaanhoitajat hoitavat koko väestöä samalla kun he toimivat yksittäisen potilaan hoitajana, edunvalvojana ja puolestapuhujana. Hoitotyön onnistumisessa on usein myös muilla tahoilla tai kansalaisilla tärkeä rooli.

Kriteerit palkinnon myöntämiselle

Palkinto voidaan myöntää sellaiselle henkilölle tai taholle, joka on edistänyt hoitotyötä ja väestön hyvinvointia ja terveyttä. Henkilö voi olla sairaanhoitaja tai muu sellainen vaikuttaja, jonka toimintaa voidaan perustellusti pitää yhteiskunnallisesti merkittävänä. Hoitotyön innovaatioita ja sairaanhoitajien työtä ja työoloja edistäneitä henkilöitä tai tahoja voidaan myös palkita.

Palkinnon saajan toimintaa voidaan pitää pitkäjänteisenä ja se on kohdistunut yhteiskunnallisesti ajankohtaisiin aiheisiin. Tärkeänä pidetään palkinnon saajan toiminnan käytännönläheisyyttä ja asiakaskeskeisyyttä sekä toiminnan soveltavuutta. Toiminnasta välittyy toisen ihmisen arvostus ja vastuullisuus. Tehty työ on koitunut ihmisen parhaaksi.

Tee ehdotuksesi tästä.