Logo

Nousevat tähdet –palkinto

Nousevat tähdet -palkinnon tarkoituksena on kollegiaalisesti tuoda esiin ja kannustaa ammatillisesti työuransa alussa olevien sairaanhoitajien osaamista, urakehitystä ja hoitotyön kehittämistä. Tavoitteena on palkita ja siten tehdä näkyväksi vasta uransa alussa olevia sairaanhoitajia, joilla on myönteinen ja kehittävä asenne hoitotyöhön ja osaamiseen. Palkinto jaetaan vuosittain yhdelle tai useammalle sairaanhoitajalle.

Valintakriteerit

 • Nuorella sairaanhoitajalla tarkoitetaan sairaanhoitajaa, jolla hakuvaiheessa on  valmistumisesta kulunut aikaa noin 1-3 vuotta.
 • Valitun nuoren sairaanhoitajan tulee olla esimerkillinen omassa työssään ja osoittaa työssään kehittyvää ja kehittävää työotetta. Hän osallistuu aktiivisesti ammatillisiin asioihin ja hänellä on myönteinen asenne ammattikuntaa ja työtä kohtaan. Työssään hän:
  • on osallistuva ja tuo esiin uusia näkökohtia hoitotyön kehittämiseen
  • osoittaa aloitteellisuutta ja tavoitteellisuutta oman ammattitaidon ja työyhteisön osaamisen kehittämiseen
  • toimii eettisesti ja potilaan parhaaksi
 • Valitun nuoren sairaanhoitajan tulee olla Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n jäsen.
 • Valitulla tulee olla voimassa oleva sairaanhoitajan ammatinharjoittamisoikeus.

Valinnoissa pyritään huomioimaan alueellinen ja hoitotyön eri toimintaympäristöjen edustavuus. Palkinnon myöntää Sairaanhoitajaliiton hallitus.

Palkinnon sisältö

 • Rahapalkinto ja osallistuminen kutsuvieraana Sairaanhoitajapäiville

Ehdotuksen tekeminen palkinnon saajaksi

 • Ehdotuksen palkittavasta voi tehdä toinen henkilö, ryhmä tai alueyhdistys.
 • Ehdotuksen tulee sisältää perusteet palkinnon saamisesta.

Ehdotuksia voi jättää jatkuvasti, mutta ehdotus tulee tehdä lokakuun alkuun mennessä, jolloin liiton hallitus ehtii käsitellä sen lokakuun kokouksessaan. Jos ehdotus on jätetty tämän jälkeen, siirtyy ehdokkuus seuraavalle vuodelle. Tunnustus jaetaan aina syksyisin.

Ehdota Nousevaa Tähteä

 • Ehdottajan tiedot

 • Ehdotettavan tiedot

 • Perustelut

 • Pudota tiedostot tähän tai