Logo

Tutkimukset ja tilastot

Tutkimukset

Sairaanhoitajaliitto vaikuttaa sairaanhoitajien asemaan ja työoloihin tekemällä erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia.

Tilastot

Sairaanhoitajaliiton tilastoihin on koottu tietoa muun muassa sairaanhoitajien määristä, palkoista, iästä, eläkepoistumasta. Katso uusimmat tilastot.