Logo

Kansallinen asiantuntijatoiminta

Asiantuntijatoiminnan kautta Sairaanhoitajaliitto tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden vaikuttaa paremman hoitotyön puolesta. Asiantuntijaryhmissä jäsenet pääsevät verkostoitumaan oma alansa asiantuntijoiden kanssa ja kehittämään oman erityisalansa hoitotyötä liiton kautta. Asiantuntijaryhmien kautta saamme nostettua esille jäsenten asiantuntemusta esille ja saamme sairaanhoitajien arjen paremmin huomioitua liiton toiminnnassa.

Asiantuntijaryhmät vaikuttavat  tuottavat liiton toiminnan tueksi ajantasaista tietoa, kommentteja ja kannanottoja, Lisäksi ryhmän jäsenet toimivat pyydettäessä liiton edustajana yhteistyöverkostoissa, hankkeissa, tapahtumissa jne. Asiantuntijaryhmät viestivät toiminnastaan sosiaalisen median, verkkosivujen, sähköisen uutiskirjeen tai Sairaanhoitajalehden välityksellä.

Asiantuntijaryhmät käynnistetään tarpeen mukaan ja niiden käynnistämisestä päättää liiton hallitus.

Tutustu asiantuntijaryhmien toimintaan: