Töihin Somaliaan: Mida Finnsom Health -projekti

Sairaanhoitajaliitto on mukana IOM:n (International Organisation for Migration, kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö) koordinoimassa projektissa Mida Finnsom Health. Projektia rahoittaa Suomen ulkoasiainministeriö. Projekti toimii Somaliassa Somalimaan ja Puntmaan alueilla.

Projektin ensimmäinen vaihe käynnistyi vuonna 2008. Kolmas vaihe käynnistyi keväällä 2014 ja päättyy keväällä 2016.

Projektin tarkoituksena on tukea Somalian terveydenhuollon kehittymistä rekrytoimalla suomalaisia somalitaustaisia terveydenhuollon ammattilaisia tavallisimmin vuoden-puolentoista pituisiin työsuhteisiin entiseen kotimaahansa. Mukaan on rekrytoitu myös joitakin kantasuomalaisia ammattilaisia.

Työntekijät paikkaavat maan valtavaa terveydenhuollon työvoimavajetta, mutta ennen kaikkea vievät taitoja ja osaamista paikallisille ammattilaisille. Sodan runtelemassa Somaliassa terveydenhuolto kärsii kaikenlaisesta resurssipulasta. Henkilöstövaje on joka ammattiryhmässä mittava. Muun muassa täydennyskoulutus on vuosikaudet ollut olematonta.

Ammattilaisten rekrytoinnin lisäksi projekti kerää ja vie Suomesta Somaliaan jonkin verran lääkinnällisiä laitteita ja materiaalia sekä opetusvälineitä, joista on kaikista kova pula. Näitä pyritään saamaan osittain avustuksina.

Sairaanhoitajaliiton lisäksi projektin ohjausryhmään kuuluvat Lääkäriliitto, Lääkärien sosiaalinen vastuu, Suomen Somalia-verkosto ja SOMHELP (Somali Health Professionals in Nordic Countries).

Lue projektista ja rekrytoinnista lisää IOM:n sivuilta.

Onko sinulla yhteyttä tahoihin, joiden kautta voisi saada lahjoituksena käyttökelpoisia terveydenhuollon välineitä tai vaikka koulutusmateriaalia? Välineet voivat olla esimerkiksi meillä poistoon meneviä, mutta yhä toimivia eri erikoisalojen instrumentteja. Ole yhteydessä: Anna Suutarla, anna.suutarla(at)sairaanhoitajaliitto.fi