Opiskelijafoorumi

Opiskelijatyön tueksi on koottu opiskelijoista koostuva opiskelijafoorumi. Foorumin tehtävänä on akuuttien opiskeluun liittyvien asioiden esille tuominen. Opiskelijafoorumissa toimiva opiskelija tekee yhteistyötä oman alueyhdistyksensä kanssa. Ryhmän koko on 5-10 opiskelijaa, jonka koordinoijana toimii Sairaanhoitajaliiton opiskelijatyöntekijä. Ryhmän toimikausi on kaksi vuotta, yksittäinen jäsen voi olla ryhmän jäsen opiskeluajan ja vielä puoli vuotta valmistumisensa jälkeen.

Foorumin jäsenet osallistuvat mm. opiskelijamateriaalin ja opiskelijoita kiinnostavan toiminnan suunnitteluun sekä opiskelijoiden verkkosivujen sisällön ideoimiseen. He osallistuvat yhdessä liiton työntekijöiden apuna Sairaanhoitajapäivien jäsenpalveluun. He osallistuvat myös opiskelijatyön päivän suunnitteluun ja kansainväliseen opiskelijatyöhön, mm. NSSK:n (Pohjoismaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden kontaktifoorumi) ja ENSA:n (European Nursing Student Association) kokouksiin. Foorumin jäsenet voivat osallistua myös oman alueensa opiskelijainfoihin yhdessä opiskelijatyötekijöiden kanssa.