Vuoden Uusimaalaiseksi sairaanhoitajaksi valittiin Helena Mäkinen

Sairaanhoitaja Helena Mäkinen työskentelee Hyks Tulehdusyksikössä, Auroran sairaalan infektiotautien poliklinikalla. HIV potilaiden hoito on aina ollut Helenalle tärkeää, ja hän on siihen erikoisesti paneutunut.

Potilaan hyvä hoito näkyy työssä

Potilaat ovat erittäin kiitollisia saamastaan hoidosta. Hän on onnistunut luomaan hyvän hoitosuhteen ja luottamuksen huonosti hoitoonsa motivoituneisiin potilasryhmiin ja eri kulttuurista lähtöisin oleviin ihmisiin ja muihin alakulttuureihin. Hänen avullaan on onnistuttu saamaan loistavia hoitotuloksia.

Kiitollisuus näkyy muissakin yksiköissä joissa Helena tapaa aiemmin hoitamiaan potilaita, he aina antavat palautetta hänelle mm.siitä kuinka tärkeää oli että tuli kuulluksi ja on opettanut arvostamaan itseään.

Helenan työoven takana on aina jono, sinne haluavat tervehtimään ohikulkumatkallaankin olevat potilaat.

Helena on paljon auttanut ja neuvonut kollegoja, haastavien potilaiden kohtaamisessa. monet syrjäytymisvaarassa olleet potilaat ovat päässeet jaloilleen Helenan ja hänen solmimiensa yhteyksiensä kautta.

Kollegiaalisuus näkyy työssä

Ei ole tilannetta jossa Helenalla ei olisi aikaa auttaa muita ja pyyteettömästi antaa aikaansa sitä tarvitsevalle. Hän on saanut kautta aikojen paljon hyvää palautetta opiskelijoilta ja uusilta työntekijöiltä perusteellisesta perehdytyksestä. vaikkakin työ on raskasta säilyy Helenalla iloisuus ja huumori tiukoissakin paikoissa.

Yhteistyöpalavereissa hän neuvoo ja kysyy neuvoja yhtälailla eri ammattiryhmiltä ja on kovin yhteistyökykyinen.
Helena ei ole koskaan arastellut erilaisia työnkuvia, mm.vankilat ja päihdehuoltoyksiköt ovat tulleet tutuiksi yhteistyökumppaneiksi.

Työn kehittäminen ja osaamisen jakaminen

Vuonna 1993 perustettiin suomen HIV/aids sairaanhoitajayhdistys. Helena on ollut aktiivisessa roolissa alusta alkaen, toisinaan puheenjohtajana, edelleen hallituksen jäsenenä. Viimevuosina hän on ollut myös Nordic HIV and Infectious Disease Network for Nurses hallituksessa. Lisäksi hän on osallistunut EHNN ( European HIV Network for Nurses) ja IAPAC ) International association of Providers of AIDS Care) Euroopassa järjestettyjen koulutusten suunnitteluun ja itse myös niissä luennoinut. Vuonna 2001 tehtiin ensimmäinen HIV- hoitotyön käsikirja, Helena on ollut mukana toimituskunnassa siitä lähtien.

Sairaanhoitajan ammatti on Helenalle ylpeydenaihe. Hän muistaa korostaa eri yhteyksissä sairaanhoitajien tärkeyttä ja roolia potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa.

Uudenmaan sairaanhoitajat onnittelevat Helenaa vielä kerran!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *