Sairaanhoitajan täydennyskoulutus

Terveysalalla jatkuva systemaattinen täydennyskoulutus on välttämätöntä. Laissa on määritelty työantajan velvollisuus järjestää täydennyskoulutusta. Laki velvoittaa myös sairaanhoitajan itsensä huolehtimaan ammattitaitonsa ajan tasalla pysymisestä.

Täydennyskoulutus on suunnitelmallista lyhyt- tai pitkäkestoista lisäkoulutusta, joka tukee sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneen ammatin harjoittamista ja vastaa terveydenhuollon tarvetta ja muuttuvia vaatimuksia. Täydennyskoulutus liittyy kiinteästi työtehtäviin ja niiden kehittämiseen. Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on ylläpitää, kehittää ja syventää työntekijän ammattitaitoa sekä tukea työssä jaksamista. Työntekijän uusiin työtehtäviin perehdyttämistä ei kuitenkaan katsota täydennyskoulutukseen kuuluvaksi. Sairaanhoitajaliiton mielestä jokainen sairaanhoitaja tarvitsee vähintään kuusi päivää vuodessa täydennyskoulutusta. Sairaanhoitajaliiton täydennyskoulutuksen laatuvaatimukset jaotellaan täydennyskoulutuksen järjestäjää, työnantajaa sekä sairaanhoitajaa koskeviin laatuvaatimuksiin.

Sairaanhoitajaliiton omistama koulutus- ja kustannusyhtiö Fioca järjestää koulutuspäiviä, seminaareja ja konferensseja useilta eri aihealueilta. Näiden koulutusten avulla voit täydentää osaamistasi.

Katso kaikki Fiocan koulutukset ja tutustu tästä vuoden 2015 Sairaanhoitajapäiviin