Palkkaus ja työehdot

Suomalaisen sopimusjärjestelmän mukaan oikeus neuvotella ja sopia palkkauksesta ja alakohtaisista työehdoista kuten palkoista (ylityökorvauksineen), työajoista, lomista ja muista eduista, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan, on taloudellisesta edunvalvonnasta vastaavalla ammattijärjestöllä. Ammattijärjestön tekemät sopimukset, koskevat kaikkia järjestön jäseniä. Työehtosopimus on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus.

Julkisella sektorilla solmitaan virka- ja työehtosopimuksia ja yksityissektorilla on omat työehtosopimuksensa.

Sairaanhoitajat ovat pääsääntöisesti jäseninä Tehyssä, joka on jäsenenä sekä keskusjärjestöissä että neuvottelujärjestöissä ja sitä kautta vaikuttamassa keskitettyjen tulosopimusten ja palkkaratkaisujen solmimiseen. Paikallisesti jäsenten etuja ajavat työpaikkojen luottamusmiehet ja ammattiosastojen vastuuhenkilöt. Ellei työntekijä ole jäsenenä missään taloudellisesta edunvalvonnasta vastaavassa ammattijärjestössä hän neuvottelee työsopimukseensa liittyvistä ehdoista itse.

Sairaanhoitajaliitto on jäsenmäärältään suurin Tehyn yhdeksästä yhteistyöjäsenjärjestöstä. Sairaanhoitajaliitto vastaa jäsentensä ammatillisesta edunvalvonnasta ja tuottaa perusteluja taloudellisen edunvalvonnan tueksi. Sairaanhoitajaliitto ei järjestönä osallistu palkkaukseen tai työehtoihin liittyviin neuvotteluihin.

Sairaanhoitajien palkkauksesta, ammattinimikkeistä, keskiansioista ja koulutuksesta saa tietoa mm. Tehyn ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen verkkosivuilta.

Ammatillinen edunvalvonta

Sairaanhoitajaliitto on sairaanhoitajien puolestapuhuja. Sairaanhoitajaliitto vaikuttaa toiminnallaan sairaanhoitajien työoloihin ja työhyvinvointiin ja niiden edistämiseen. Yhteiskunnallisesti Sairaanhoitajaliitto vaikuttaa sairaanhoitajien koulutukseen ja yhteiskunnalliseen asemaan. Omalla aktiivisella toiminnallaan Sairaanhoitajaliitto haluaa vaikuttaa myös sairaanhoitajien palkkaukseen ja muihin työsuhteen ehtoihin.