Eturauhassyöpään sairastuneiden tiedontarve sairaalan ensikäynnillä – pilottitutkimus

TUTKIVA HOITOTYÖ – TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata eturauhassyöpään sairastuneen potilaan tiedon tarpeita hoitoprosessin alkuvaiheessa sairaalan ensikäynnillä. Tavoitteena on tuottaa tietoa ohjausprosessin kehittämiseen. Aineisto kerättiin yhden yliopistosairaalan eturauhassyöpäpotilailta (N=80, vastausprosentti 66 %) vuosina 2013–2014.

Eturauhassyöpäpotilailla oli runsaasti tiedon tarpeita hoitoprosessin alkuvaiheessa. Valtaosa koki suurta tarvetta tiedolle bio-fyysisellä, toiminnallisella, kokemuksellisella ja eettisellä ulottuvuudella. Hieman vähäisempää potilaiden tiedon tarve oli sosiaalisella ja taloudellisella ulottuvuudella. Lisätietoa potilaat kokivat tarvitsevansa kivun hoidosta, lääkehoidosta ja sairauden vaikutuksesta seksuaalielämään.

Tulosten perusteella ensikäynnillä potilasohjauksen on syytä tarjota potilaalle monipuolista tietosisältöä. Sosiaalisen median osuus tiedon lähteenä tulee kasvamaan entisestään, ja sitä onkin tärkeää hyödyntää potilasohjauksessa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä potilasohjauksen sisältöä ja menetelmiä.

Asiasanat: eturauhassyöpäpotilas, potilaiden tiedon tarve, potilasohjaus, Sairaalapotilaan tiedon tarve -mittari

Anne Salonen

TtM, sh, hoitotyön kliininen asiantuntija, HUS/HYKS, tukielin- ja plastiikkakirurgia, anne.salonen@hus.fi

Riitta Meretoja

TtT, esh, kehittämispäällikkö, HUS, yhtymähallinto, dosentti Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, riitta.meretoja@hus.fi

Tero Vahlberg

FM, biostatistikko, Turun yliopisto, biostatistiikka, tero.vahlberg@utu.fi

Helena Leino-Kilpi

THT, esh, professori, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, sivutoiminen ylihoitaja, Turun yliopistollinen keskussairaala, helena.leino-kilpi@utu.fi

TILAA TUTKIVA HOITOTYÖ -LEHTI: https://sairaanhoitajat.fi/fioca-oy/tutkiva-hoitotyo/tilaukset/