Arvostava johtaminen sitoutumisen, urakehityksen ja joustavuuden edistäjänä terveysalan työssä

TIIVISTELMÄ Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata arvostavan johtamisen yhteyttä työhön sitoutumiseen, työstä ja ammatista lähtemiseen sekä urakehitykseen ja joustavuuteen työssä. Kysely toteutettiin kymmenessä sairaanhoitopiirissä mukaan lukien perusterveydenhuolto. Tutkimukseen osallistui 2671 henkilökuntavastaajaa ja 426 johtajavastaajaa.
Arvostavan johtamisen pääluokat ovat suunnitelmallinen johtaminen, tasa-arvoisuus, osaamisen arvostaminen sekä työssä jaksamisen edistäminen. Arvostavalla johtamisella oli sekä henkilökunta- että johtajavastaajien mukaan kohtalaisesti yhteyttä työhön sitoutumiseen. Kumpikin vastaajaryhmä arvioi mahdollisen nykyisen työstä lähtemisen suurimmaksi syyksi työmäärän. Arvostavalla johtamisella ja henkilökuntavastaajien mahdollisilla nykyisillä työstä lähtemissyillä oli yhteyttä siten, että mitä vähemmän arvostavaa
johtamista oli, sitä enemmän työstä lähdettiin. Arvostavalla johtamisella oli kohtalainen yhteys henkilökuntavastaajien ja johtajien urakehitykseen, mutta joustavuuteen työssä ei yhteyttä ollut.
Johtajan ja työntekijöiden yhteistyöllä voidaan päästä kumpaakin osapuolta tyydyttävään ratkaisuun työhön sitoutumisen, urakehityksen ja joustavuuden lisäämiseksi työssä.

Merja Harmoinen
TtT, post doc -tutkija
Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö, hoitotiede
merja.harmoinen@uta.fi
Vuokko Niiranen
YTT, professori
Itä-Suomen yliopisto, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos
vuokko.niiranen@uef.fi
Mika Helminen
FM, biostatistikko
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tiedekeskus
Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö
mika.helminen@uta.fi
Tarja Suominen
THT, professori
Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö, hoitotiede
tarja.suominen@uta.fi