Biologisen vanhemman kokemuksia adoptioprosessiin liittyvistä kohtaamisista

TIIVISTELMÄ Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata biologisen vanhemman kokemuksia kohtaamisista terveys- ja sosiaalipalveluiden ammattilaisten kanssa adoptioprosessin aikana ja sen jälkeen. Aineisto kerättiin haastattelemalla henkilöitä, jotka olivat luovuttaneet lapsensa adoptoitavaksi (n = 12). Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla. Tutkimuksen tulosten mukaan biologinen vanhempi koki, että kohtaamiset ammattilaisten kanssa ovat asiakaslähtöisiä, epäröiviä tai kuormittavia. Kun kohtaaminen oli asiakaslähtöinen, vanhempi sai tukea. Epäröivässä kohtaamisessa ammattilainen toimi epävarmasti ja ymmärsi biologista vanhemmuutta puutteellisesti. Kuormittava kohtaaminen ilmeni epäasiallisena kommunikaationa, luottamuksen pettämisenä ja aiheutti biologiselle vanhemmalle kokemuksen, että häntä aliarvioitiin ja loukattiin. Johtopäätöksenä on, että suomalaisia hoitotyön käytäntöjä ja koulutusta tulee kehittää, jotta biologinen vanhempi saisi tarvitsemansa tuen käyttäessään terveydenhuollon ja sosiaalialan palveluita adoptioprosessin aikana ja sen jälkeen.
Taina Majuri
TtM, terveydenhuollon lehtori
Järvenpään seurakuntaopisto
majurtai@gmail.com
Mira Palonen
TtM, yliopisto-opettaja
Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö, hoitotiede
mira.palonen@uta.fi
Päivi Åstedt-Kurki
THT, professori
Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö, hoitotiede
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, yleishallinto
paivi.astedt-kurki@uta.fi