Imetysohjauksen toteutuminen sairaalassa äitien, kätilöiden ja esimiesten näkökulmasta

Imetyksen edistämiseksi on laadittu kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia. Kuitenkaan imetys ei toteudu kaikkien lasten kohdalla optimaalisesti ja suositusten mukaisesti. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata imetysohjauksen toteutumista sairaalassa. Aineisto kerättiin yksilö- ja focus group -haastatteluina elo-syyskuussa 2013. Kohderyhmänä olivat kotiutuvat terveiden vastasyntyneiden äidit (n = 11), kätilöt (n = 17) ja hoitotyön esimiehet (n = 6). Aineisto analysoitiin käyttäen induktiivista sisällönanalyysia.

Äitien ja kätilöiden kuvauksissa imetysohjaus toteutui samantapaisena kokonaisuutena, jonka sisällä he kuvasivat ohjauksen sisältöjä ja ohjausmenetelmiä. Erona kuvauksissa kuitenkin oli se, että äidit kuvasivat imetysohjauksen saamista, kun kätilöiden kuvauksissa korostui imetysohjauksen antaminen. Lisäksi äidit kuvasivat ohjauksen kehittämistarpeita ja kätilöt sen laadullisia piirteitä. Hoitotyön esimiesten mukaan imetysohjauksen toteutuminen perustui imetyssuosituksiin ja vauvamyönteisyyteen liittyviin tavoitteisiin. Imetysohjauksen toteutumisen tarkastelu eri osapuolten näkökulmasta mahdollistaa sen kehittämisen. Imetysohjauksen saatavuutta voidaan tarkastella eri osapuolten näkökulmista ja kohdentaa huomio imetysohjauksen prosessiin.

Anne Korhonen
TtT, kliinisen hoitotieteen asiantuntija
Lasten ja naisten tulosalue, OYS
anne.t.korhonen@ppshp.fi
Tiina Kemppainen
TtM, kätilö, osastonhoitaja
Synnytysosasto, synnytysten, naistentautien ja genetiikan vastuualue, OYS
tiina.kemppainen@ppshp.fi
Jaana Roininen
TtM, vastuualueen ylihoitaja
Synnytysten, naistentautien ja genetiikan vastuualue, OYS
jaana.roininen@ppshp.fi
Raija Keränen
Kätilö, osastonhoitaja
Vierihoito-osasto, synnytysten, naistentautien ja genetiikan vastuualue, OYS
raija.liisa.keranen@ppshp.fi
Pirkko Nikula
TtM, kätilö-terveydenhoitaja, osastonhoitaja
Äitiyspoliklinikka, synnytysten, naistentautien ja genetiikan vastuualue, OYS
pirkko.nikula@ppshp.fi
Seija Miettinen
TtM, tulosalueen ylihoitaja
Lasten ja naisten tulosalue, OYS
seija.miettinen@ppshp.fi