Johtamisosaamista vai vallankäyttöä?

Kuva: Shutterstock

Kuva: Shutterstock

Tampereen yliopistollisen keskussairaalan johtajakiista herätti vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa ja päivälehdissä. Se sai tamperelaiset ylihoitajat ja tutkijat pohtimaan, mikä on oleellista sairaalan johtamisessa.

Keskustelun analyysi ja yksittäiset lainaukset kuvaavat yksittäisen tilanteen aiheuttamaa tunnekuohua, mutta osoittaa myös laajasti näkemyksiä hoitotyön johtamisesta ja vallankäytöstä yliopistosairaalassa.

Taustaa: Tampereen yliopistollisen sairaalan hallintomallissa kliinisen toimialueen johdossa työskentelee toimialuejohtaja ja hänen varahenkilönsä työparina. Heistä toisella on lääketieteellinen ja toisella hoitotyön johtajan koulutustausta. Lokakuussa 2013 sairaanhoitopiirin hallitus päätti nimetä toimialuejohtajan vajaan vuoden pituiseen sijaisuuteen ylihoitajataustaisen toimialuejohtajan varahenkilön ja nimetä hänen varahenkilökseen lääkäritaustaisen vastuualuejohtajan. Sijaisuuden oli määrä alkaa helmikuussa 2014 ja kestää vuoden loppuun.

Lääkärit tekivät päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka hallitus hylkäsi tammikuussa. Kiista jatkui ja siitä neuvoteltiin paikallisesti ja ammattiliittojen edustajien kanssa. Tilanne kärjistyi ja toimialueella työskenteleviä lääkäreitä alkoi irtisanoutua tehtävistään. Toimialuejohtajaksi nimetty ylihoitaja luopui tehtävästä 1.4. alkaen. Irtisanoutuneet lääkärit pyysivät irtisanomisten peruuttamista 2.4. Nämä peruuttamiset hyväksyttiin. Ylihoitaja palasi toimialuejohtajan varahenkilön tehtävään.

Kirjoittajien huomioita vallankäyttöä koskevasta keskustelusta: Keskustelussa nousi esille runsaasti kommentteja vallankäytöstä. Johtamiskiista nähtiin lääkäreiden ja hoitajien välisenä valtataisteluna. Prosessin aikana heräsi kysymyksiä: Kuka voi käyttää työnantajan määräysvaltaa? Kuka voi puuttua työnantajan työnjohto-oikeuteen? Lisäksi kommentoitiin sairaalaorganisaation vanhanaikaista hierarkiaa ja johtamistoiminnan muuttumattomuutta. Keskustelua vääristi sairaalahierarkian tuntemattomuus lähinnä siltä osin, mitä kuuluu lähiesimiesten ja mitä ylemmän johdon tehtäviin.

”Meneekö Suomessa terveydenhuoltosektorilla
todella niin hyvin, että alaiset valitsevat
esimiehensä? Olisiko tässä syy, kun mitään
kehitystä toiminnoissa ei tapahdu – muuta kun
että kustannukset nousevat koko ajan hurjaa
vauhtia.”
(Aamulehti 10.3.2014, kommentti 
12.3.2014)

Keskusteluissa nousi esiin toisen työn ja koulutuksen sekä johtamiskokemuksen arvostus. Keskustelua leimasi ammattien välinen eriarvostus, vastakkainasettelu lääkärin ja hoitajan taustojen välillä. Arvostuskysymykset laajenivat koskemaan jopa eri tieteiden välistä arvostusta samoin kuin erilaisten koulutusten arvostamista. Keskustelussa tuli esiin negatiiviset ja ylimieliset asenteet molempia ammattiryhmiä kohtaan. Johtajakysymyksenä käytiin keskustelua ylempi- ja alempiarvoisesta johtajasta koulutustaustaa ajatellen ja sen mahdollistamisesta. Kuka voi johtaa ketä?

”Mutta jos itse olisi vastuussa potilaiden
hoidosta, et varmasti haluaisi neuvoja alemman
koulutustason henkilöltä eli sairaanhoitajataustaiselta
ihmiseltä. Pomon pitää olla alaistaan
pystyvämpi ja pätevämpi.”
(Aamulehti 10.3.2014, kommentti 13.3.2014)

Keskustelua tarkastellessa nousee ajatus, että lomasijaisuuteen ja muutaman kuukauden sijaisuuteen tämä osaaminen on riittänyt. Missä menee raja, että se ei enää riitä? Yleisesti ajatellaan, että varahenkilö kykenee hoitamaan tehtävät riippumatta sijaisuuden pituudesta. Tässä kohtaa on syytä pohtia varajohtajajärjestelmän toteutumista ja työparityöskentelyn merkitystä johtamisessa.

”Mielestäni ammattijohtajat olisivat paikallaan
terveydenhuoltoon, joka taitaa edelleen
olla väärän ´kollegiaalisuuden´ ja antiikkisten
asenteiden hautomo!”
(Aamulehti 10.3.2014, kommentti 12.3.2014)

Sitaatit on poimittu Aamulehden verkkosivuilta, jossa keskustelua käytiin nimettömänä.

Sari Lepistö
TtT, ylihoitaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Marja Kaunonen
TtT, professori, Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö

Seija Alanen
TtT, ylihoitaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Pirjo Aalto
TtT, MBA, hallintoylihoitaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, yhtymähallinto

Lue koko juttu 3.12.2014 ilmestyneestä Premissi-lehdestä. Premissi-lehden julkaiseminen päättyy ja toimitus suunnittelee uusia digitaalisia palveluja.

Osallistu myös hoitotyön Twitter-chattiin torstaina 10.12.2014.