Käytännön vinkki: Edistetään yhdessä järkevää lääkehoitoa

SAIRAANHOITAJA-LEHTI: Sopiva lääke -viestintäkampanja alkoi Lääkehoidon päivänä 22.3. Tavoitteena on lisätä keskustelua lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä.

1. Lääkityslista. Tarkista, että potilaalla on ajantasainen lääkityslista, johon on kirjattu ylös ne resepti- ja itsehoitolääkkeet sekä rohdokset ja ravintolisät, joita hän todellisuudessa käyttää. Kannusta potilasta päivittämään tiedot aina, kun lääkityksessä tapahtuu muutos.

2. Luotettavan lääketiedon lähteet. Tärkeä osa järkevää lääkehoitoa on luotettavan lääketiedon helppo saatavuus ja ymmärrettävyys. Kerro potilaalle, mistä voi saada lisätietoa lääkehoidon hyödyistä ja haitoista. Valmis linkkilista löytyy täältä.

3. Järkevä lääkehoito on kumppanuutta! On tärkeää, että potilas ymmärtää, miksi hän käyttää lääkettä. Kannusta potilasta kysymään lääkehoidostaan ja kertomaan siihen liittyvistä huolista ja havainnoista. Potilaan saama tuki auttaa häntä sitoutumaan lääkehoitoonsa.

Vinkit antoi ylilääkäri Päivi Ruokoniemi, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Helsingin toimipiste

Juttu on julkaistu Sairaanhoitaja-lehdessä 4/2018.