Kudossiirteet vaativat erityisosaamista

Kudossiirteiden kanssa työskentelevät sairaanhoitajat ja muut ammattilaiset kerääntyvät Tampereelle.

Satakunta kudossiirteiden ammattilaista kerääntyy 30. lokakuuta Tampereelle. Kliiniset kudossiirteet 2014 -koulutuspäivien osallistujat ovat leikkaussalien ja poliklinikoiden sairaanhoitajia, ortopedeja, silmälääkäreitä sekä obduktioiden preparaattoreita. Osallistujia odotetaan tulevan noin sata.

Koulutuspäivä on tarkoitettu kudossiirteiden käyttäjille sekä siirteiden
talteenottoon, säilyttämiseen, käsittelyyn ja pakkaamiseen osallistuville
terveydenhuollon ammattilaisille. Koulutuspäivän sisällössä on huomioitu myös
henkilöt, jotka toivovat saavansa perustietoa kudossiirteisiin liittyvistä toiminnoista. Koulutuksen järjestää Tampereen yliopiston Regea kudospankki ja solukeskus.

Sairaanhoitajan työ kudosten pankittamisen ja käyttämisen kanssa on erityisosaamista ja ansaitsisi asiantuntija tittelin! Olemme ajatelleet lähteä selvittämään miten tämän asiantuntija tittelin voisi saada.

Kudoskoordinaattori Sari Sarkaniemi sanoo, että sairaanhoitajan työ kudosten pankittamisen ja käyttämisen kanssa on erityisosaamista ja ansaitsisi asiantuntijatittelin. Tarkoituksena onkin selvittää, miten miten tämän asiantuntija tittelin voisi saada.