Maahanmuuttajataustaisten lapsiperheiden terveyden edistäminen lastenneuvolassa

TIIVISTELMÄ Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata maahanmuuttajataustaisten lapsiperheiden vanhempien kokemuksia terveyttä edistävistä ja kuormittavista tekijöistä ja niiden huomioimisesta lastenneuvolassa. Aineisto kerättiin haastattelemalla maahanmuuttajataustaisia vanhempia (n = 12). Analyysimenetelmänä oli aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Perheet toivat esille, että on tärkeää tunnistaa ja ymmärtää maahanmuuton merkitykset ja vaikutukset perheen arkeen ja koettuun terveyteen. Haastateltavien mukaan vanhempien jaksamisen ja arjen sujuvuuden tukeminen, vanhemmuuden vahvistaminen sekä sosiaalisten verkostojen luominen ovat keskeisiä asioita maanahanmuuttajaperheiden terveyden edistämisessä. Lisäksi vanhemmat ilmaisivat tarvitsevansa laaja-alaisesti tietoa terveydestä, sairauksista, sairauksien hoidosta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Terveyden edistämisen perusedellytyksiä ovat luottamuksellisen hoitosuhteen luominen sekä tasa-arvoinen kohtelu terveydenhuollossa.

Marika Sorvari
TtM, projektikoordinaattori
Suomen Syöpäyhdistys ry
marika.sorvari@cancer.fi
Mari Kangasniemi
TtT, dosentti, yliopistonlehtori
Itä-Suomen yliopisto
Terveystieteiden tiedekunta, hoitotieteen laitos
mari.kangasniemi@uef.fi
Anna-Maija Pietilä
THT, professori
Itä-Suomen yliopisto
Terveystieteiden tiedekunta, hoitotieteen laitos
Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet, Kuopio
anna-maija.pietila@uef.fi