Vanhempien osallisuus lastenneuvolan laajassa terveystarkastuksessa

TUTKIVA HOITOTYÖ – TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata vanhempien osallisuutta ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä lastenneuvolan laajassa terveystarkastuksessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten vahvaa vanhempien osallisuus on sekä miten taustatekijät, laajaan terveystarkastukseen valmistautuminen ja vanhempien kokemus kohdatuksi tulemisesta ovat yhteydessä vanhempien osallisuuteen. Aineisto (86 vastaajaa) kerättiin puolitoistavuotiaan lapsen vanhemmilta laajan terveystarkastuksen jälkeen ja analysoitiin tilastollisesti.

Vanhempien osallisuus perheessä oli vahvaa ja osallisuus palvelutilanteissa melko vahvaa. Matalammin koulutetut kokivat vahvempaa osallisuutta kuin yliopistokoulutuksen saaneet. Parisuhteessa elävät tunsivat voimakkaampaa osallisuutta kuin naimattomat tai eronneet. Neljä viidestä piti kohtaamisia terveystarkastuksissa tasa-arvoisina. Etukäteen yhdessä terveystarkastukseen valmistautuneet kokivat vahvempaa osallisuutta perheessä kuin ne, jotka valmistautuivat yksin tai eivät valmistautuneet ollenkaan. Osallisuuden tunne oli yhteydessä kohdatuksi tulemisen kokemukseen. Johtopäätöksenä on, että laajaa terveystarkastusta on kehitettävä siten, että mahdollisimman moni vanhempi saa tilaisuuden valmistautua siihen etukäteen ja tulee kohdatuksi yksilöllisesti elämäntilanteensa mukaan. Lisäksi parisuhteen tukemiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota.

Anni Mäkinen

TtM, osastonhoitaja

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto, neuvola ja perhetyö

anni.makinen@nic.fi

Tuovi Hakulinen

TtT, dosentti, tutkimuspäällikkö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

tuovi.hakulinen@thl.fi