Logo

Asiantuntijajaostot

Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostot ovat ammatillisia tai asiantuntijoiden muodostamia yhdistyksiä, yhteisöjä tai järjestöjä, joiden jäsenistä vähintään 1/3 on sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön tai ensihoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneita tai näihin tutkintoihin opiskelevia henkilöitä. Näiden lisäksi asiantuntijajaostossa voi olla jäseninä myös muita ammattiryhmiä. Asiantuntijajaostolta ei peritä jäsenmaksua. Asiantuntijajaostoksi liittyminen tapahtuu siten, että ammatillinen yhdistys/erikoisalajärjestö täyttää ja lähettää sähköisesti alla olevan hakemuksen, joka käsitellään Sairaanhoitajaliiton hallituksessa. Hallituksen hyväksynnän jälkeen uusi asiantuntijajaosto tekee yhteistyösopimuksen Sairaanhoitajaliiton kanssa.

Asiantuntijaosto ja Sairaanhoitajaliitto edistävät yhdessä

 • asiantuntijatehtävissä toimivien sairaanhoitajien osaamista, koulutusta, asemaa ja arvostusta
 • vaikuttamisyhteistyötä mm. nostamalla esiin yhteisiä ajankohtaisia asioita ja laatimalla yhdessä lausuntoja sekä jakamalla asiantuntijuutta
 • molemmin puolista näkyvyyttä viestintäkanavissa

Asiantuntijajaostolla on mahdollisuus yhteistyöhön Sairaanhoitajaliiton lisäksi

 • Sairaanhoitajaliiton alueyhdistysten kanssa
 • Fiocan kanssa
 • Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) kanssa

Yhteistyömuodoista tarkemmin yhteistyösopimuksessa, josta lisätietoja antaa Sairaanhoitajaliitosta Liisa Karhe (liisa.karhe@sairaanhoitajat.fi).

Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostoja ovat:

 • Suomen Hygieniahoitajat ry
 • Terveydenhuollon osastonhoitajat Teos ry
 • Suomen Neurohoitajat ry
 • Terveystieteiden kliinisten asiantuntijoiden verkosto
  • Terveystieteiden kliinisten asiantuntijoiden verkosto perustettiin 2007 ja verkosto liittyi 2018 Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostoksi. Jäseniä on ympäri Suomea; yliopistollisissa sairaaloissa, keskussairaaloissa sekä perusterveydenhuollossa. Kliininen osaaminen kattaa sairaanhoidon lisäksi fysioterapian, toimintaterapian, bioanalytiikan ja kuvantamisen alueet. Verkostomme kokoontuu vuosittain pidettävään symposiumiin. Suurin osa 90 % on hoitotyön kliinisiä asiantuntijoita (Clinical Nurse Specialist, CNS), jotka ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattilaisia. Heillä on tiedekorkeakoulun maisterin/ tohtorin tutkinto tai ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinto. Hoitotyön kliiniset asiantuntijat toimivat kouluttajina, kehittäjinä, konsultteina ja tutkijoina oman organisaationsa lisäksi sekä kansallisissa että kansainvälisissä verkostoissa vaikuttaen näin hoitotyön kliiniseen kehittämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin.

Tervetuloa uudet asiantuntijajaostot!

Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostohakemus