Logo

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Sairaanhoitajat ovat korkeasti koulutettuja hoitotyön ammattilaisia, joilla on hyvä käsitys siitä, mikä on potilaille parasta. Teemme työtä, että sairaanhoitajien ääni kuuluu yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Jäsenemme ovat mukana vaikuttamassa sairaanhoitajan ammatin ja koko terveydenhuollon tulevaisuuteen.

Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja lainsäädännön valmisteluun. Seuraamme vireillä olevia lainsäädäntöhankkeita ja annamme niihin liittyviä lausuntoja ministeriöille sekä toimimme asiantuntijoina kuulemistilaisuuksissa ja verkostoissa. Otamme kantaa ja osallistumme hankkeisiin, jotka vaikuttavat sairaanhoitajien koulutukseen ja työelämään. Tarjoamme jäsenillemme monia kanavia tulla mukaan vaikuttamaan.

Mitä enemmän meitä on, sitä paremmin saamme äänemme kuuluviin!

 Sairaanhoitajaliiton lausunnot