Logo

Hallituksen varajäsenehdokkaat

Pyysimme hallituksen varaehdokkaita vastamaan kolmeen kysymykseen. 1. Lyhyt esittely itsestäsi, 2. Mikä on mielestäsi Sairaanhoitajaliiton ydintehtävä? ja 3. Miten sinä hallituksessa tulisit edistämään tätä ydintehtävää? Lue ehdokkaiden vastaukset alta.

Kirill Kaupponen, SH (AMK), sosionomi (AMK)

1. Olen sairaanhoitaja (AMK) Turun seudulta ja ehdoilla Sairaanhoitajaliiton hallituksen varaedustajaksi. Olen aktiivisesti mukana oman alueyhdistyksen toiminnassa ja näen, että minulla on annettavaa yhteiselle asialle.

Työhistoriaa on kertynyt yli 15 vuotta, ja niistä yli puolet esimiestyötä vammaisten parissa. Työ- ja elämänkokemukseni on varsin monipuolinen, niinpä katsantokantani on avara. Ammatillisissa ratkaisuissa ja toiminnassani ylipäätään pyrin olemaan luova sekä sovinnollinen, samalla arvostan innovatiivisuutta.

2. Sairaanhoitajaliiton ydintehtävänä pidän työmme näkyväksi tekemistä sekä sairaanhoitajatyön kehittämistä. Työmme on vastuullista ja vaatii tarkkuutta, tehtäviemme onnistumisen edellytyksenä ovat oma osaaminen sekä hyvä työympäristö, eivätkä nämä asiat ole mitenkään itsestäänselviä.

3. Voimme edistää ydintehtäväämme viestimällä näkyvästi ulospäin ja pitämällä agendaamme esillä. Ajankohtaisiin asioihin ja työtämme koskeviin tilastollisiin faktoihin on hyvä tarttua heti ja näkyvästi. Näkyvät kannanotot kaikkia sairaanhoitajia koskevista asioista herättävät kiinnostusta ja avaavat keskustelukanavia. Oikeissa piireissä aikaansaama herätys on avain uusille keskusteluyhteyksille ja näin myös mahdollisuuksille vaikuttaa tilanteeseemme.

Sanna Kotimäki

1. Olen valmistunut sairaanhoitajaksi 1989, terveydenhoitajaksi 1999 ja audionomiksi 2005.

Työskentelen tällä hetkellä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palveluksessa kuulontutkijana ja kuulonkuntoutuksen erityisosaajana. Sairaanhoitajaliitossa olen ollut ensin opiskelijajäsenenä ja valmistumisesta lähtien varsinaisena jäsenenä. Luonto ja luonnossa liikkuminen ovat minulle tärkeitä. Olen Kainuun sairaanhoitajat ry hallituksen varsinainen jäsen alkaen 4/2018.

2.Sairaanhoitajaliiton tärkein tehtävä on vahvistaa sairaanhoitajien ammatti-identiteettiä. Identiteetti perustuu osaamiseen, ajankohtaisuuteen, luotettavuuteen ja kollegiaalisuuteen.

3.Sairaanhoitajan ammattitaito on laaja-alainen. Pyrin tuomaan sekä alueellista näkökulmaa että kokonaisvaltaista ihmisen omiin vahvuuksiin perustuvaa kuntoutuksellista ja terveyttä edistävää suuntautumista.

Marja-Leena Pietikäinen

1.Olen Kuopiossa asuva sairaanhoitaja, työni on Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ortopedian ja traumatologian vuodeosastoilla apulaisosastonhoitajan toimessa.

Olen valmistunut sairaanhoitajaksi Savonlinnasta vuonna 1983, myöhemmin kävin erikoistumisopinnot Tampereella kirurgiaan ja syöpätauteihin. Kuopiossa olen suorittanut sosiaali – ja terveysalan johtamisen PD-koulutuksen. Olen ollut töissä Helsingissä; Meilahden sairaalassa, Varkauden sairaalassa ja Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

2. Sairaanhoitajaliitto edustaa kaikkia sairaanhoitajia, lisää sairaanhoitajan työn arvostusta ja näkyvyyttä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Liitto on tärkeässä roolissa sairaanhoitajan koulutuksen, toimintojen, tehtäväkuvausten ja ammatillisen osaamisen suunnittelussa ja kehittämisessä yhteistyössä muiden ammattijärjestöjen kanssa. Sairaanhoitajaliiton kautta pystyy vaikuttamaan hoitoalan tulevaisuuteen. Sairaanhoitaja-lehti, Fioca ja ammatillisen osaamisen koulutukset ovat jäsenille tärkeitä, kannustavat ja motoivat kehittymään omassa työssä.

3. Arvostan ammattiani ja pystyn oman työkokemukseni kautta tuomaan Itä-Suomesta tietoa Sairaanhoitajaliiton hallitukselle sairaanhoitajan työstä, nykytilasta ja tulevaisuuden suunnitteluun. Lisäksi näen tärkeänä, että pystyn kertomaan Sairaanhoitajaliiton työstä myös omille kollegoille.