Logo

Hallitusehdokkaat 2018

Pyysimme hallitusehdokkaita vastamaan kolmeen kysymykseen.  1. Lyhyt esittely itsestäsi, 2. Mikä on mielestäsi Sairaanhoitajaliiton ydintehtävä? ja 3. Miten sinä hallituksessa tulisit edistämään tätä ydintehtävää? Lue ehdokkaiden vastaukset alta.

Saija Aarni

1. Valmistuin sairaanhoitajaksi vuonna 1995. Tällä hetkellä toimin osastonhoitajana Kuopion yliopistollisessa sairaalassa kirurgisella vuodeosastolla. Olen virkalomalla Länsi-Pohjan keskussairaalan ensihoidon osastonhoitajan virasta. Olen Lapin Sairaanhoitajat ry:n hallituksen varsinainen jäsen.

2. Sote-muutoksien keskellä korkeasti koulutettujen sairaanhoitajien merkitys kentällä tulee saada näkyväksi ja siinä nimenomaan Sairaanhoitajaliitto on avainasemassa. Lisäksi hoitotyön johtajien asema tulee huomioida eli hoitotyötä johtamaan tarvitaan juurikin hoitotyön koulutuksen omaavia.

3. Oma työkokemukseni ja työskentely sairaalamaailmassa tuo tärkeää tietoa Sairaanhoitajaliitolle missä tilanteessa sairaanhoitajat tänä päivänä työskentelevät. Olen myös kiinnostunut viemään eteenpäin Sairaanhoitajaliiton kehittämiä ja suunnittelemia asiakokonaisuuksia.

Dinah Arifulla

1. Olen turkulainen sairaanhoitaja, joka toimii terveysalan opettajana sekä tutkijana terveysturvallisuusasioissa. Taustalla on työkokemusta terveysalalta perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta ja kolmannelta sektorilta. Olen ollut erilaisissa perus-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä edustamassa sairaanhoitajia ja hoitotyön tekijöitä. Sairaanhoitajaliiton luottamustoimissa olen ollut sairaanhoitajaopiskelijasta lähtien tuoden esille sairaanhoitajuuden moninaisuutta terveysalan muutoksissa.

2. Yhteisöllisyys ja sairaanhoitajaprofession kehittäminen.

3. Vain yhdessä meillä on voimaa ja mahdollisuutta vaikuttaa sairaanhoitajuuden kehittymiseen terveysalan muutoksissa. Hallituksen varsinaisena jäsenenä minulla olisi siihen mahdollisuudet toimimalla aktiivisesti hyödyntäen taitojani asioiden kehittäjänä, työstäjänä ja eteenpäin viejänä.

Tuija Halko-Liukkonen

1. Toimin neurologisena asiantuntijahoitajana (YAMK) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote). Olen 54-vuotias, naimisissa. Perheeseeni kuuluu aviopuoliso ja 13-vuotias yläastetta käyvä poika sekä jo omillaan asuva 21-vuotias opiskelijapoika ja tämän avopuoliso. Olen valmistunut sairaanhoitajaksi 2007, työskennellyt neurologisella vuodeosastolla 7vuotta, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuani 2014 siirryin nykyiseen tehtävääni neurologiseksi asiantuntijahoitajaksi. Olen saanut olla kehittämässä nykyistä työtehtävääni alusta alkaen nykyisen kaltaiseksi. Työni on neurologisten potilaiden vastaanottotoimintaa, uusien koulutusten kehittämistä, asiantuntijoiden kouluttamista, yleisöluentoja – kaikessa laajuudessaan. Aloitan puheenjohtajana alueyhdistyksessä vuoden 2019 alussa.

2. Sairaanhoitajaliiton tärkein tehtävä on mahdollistaa jäsenten toimiminen sairaanhoitajan ammatissa. Tällä tarkoitan ammatillista ”edunvalvontaa” eli sitä, että on yhteisesti sovitut ja määritellyt ammatilliset osaamisvaatimukset, jotka toteutuvat alan koulutuksessa ja työelämässä. Tämä ydintehtävä toteutuu niin kauan kun sairaanhoitajan työtä arvostetaan ja sairaanhoitajiin luotetaan. Jokainen sairaanhoitaja on oman erikoisalansa asiantuntija. Sairaanhoitajaliitto onkin määritellyt ammatilliset kriteerit koulutusvaatimuksineen, joiden pohjalta on helppo ratkaista alueellisesti miten työtehtävissä kehitytään ja uralla edetään.

3. Koen olevani innovaattori, kehittäjä – joten Sairaanhoitajaliiton hallituksessa haluaisin jatkaa ja edistää niitä kehittämistoimia, joiden tavoitteina on vielä entisestään kirkastaa kuvaa sairaanhoitajista asiantuntijoina, joiden työ on vastuullista, joilla on korkea ammattitaito ja laaja osaaminen.

Anne Heikkilä

1. Olen Anne Heikkilä, sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri Kotkasta. Toimin nykyisessä liiton hallituksessa varsinaisena jäsenenä ja Kymenlaakson sairaanhoitajien hallituksessa varsinaisena jäsenenä. Tällä hetkellä työskentelen Kouvolan kaupungin ikääntyneiden palveluissa hoitotyön vastaavana. Tehtäviini kuuluu mm. hoitotyön kehittäminen, henkilöstön kouluttaminen ja yhteistyö koulujen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Olen aktiivinen kehittäjä ja haluan olla mukana edistämässä sairaanhoitajien näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassamme. Toimin myös mm. kaupunginvaltuutettuna ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtajana.

2. Sairaanhoitajaliiton tärkein tehtävä on olla mukana jäsenistönsä etujen ajajana yhteiskunnallisessa keskustelussa, ajaa sairaanhoitajien työn ja koulutuksen kehittämistä, olla mukana kehittämässä ja vaikuttamassa sairaanhoitajien työhön liittyvien lakien ja asetusten laadinnassa, nostaa keskusteluun sairaanhoitajien työoloja ja työhyvinvointia sekä ylläpitää keskustelua sairaanhoitajien merkitystä koko yhteiskunnassa.

3. Olen pyrkinyt tuomaan esille sairaanhoitajien asioita kaikissa niissä pöydissä joissa istun. Olen rohkeasti nostanut esille myös vaikeita asioita, sairaanhoitajien työoloja ja työhyvinvointiin liittyviä asioita. Sairaanhoitajaliiton talouden seuranta kuuluu hallitukselle ja olen tuonut esille taloudellisissa asioissa, että jäsentuloja tulee käyttää viisaasti kaikkien jäsenten etujen ajamiseen, varsinkin niiden ns. rivijäsenten. Yliopisto-opintojani haluan käyttää sairaanhoitajien hyväksi, niin liiton hallituksessa kuin muussakin elämässäni.

Nina Hynninen

1. Olen 46-vuotias sairaanhoitaja, TtT Oulusta. Valmistuin sairaanhoitajaksi vuonna 1996. Tein keikkatöitä opiskeluajan vanhainkodissa ja valmistuttuani jatkoin työskentelyä vanhusten parissa kaupunginsairaalassa. Vuonna 1998 aloitin työt leikkausosastolla ja TtM- opinnot Oulun yliopistossa. Maisteriksi valmistumisen jälkeen työskentelin osastonhoitajana kirurgisella vuodeosastolla yhteensä 12 vuotta.  Hoitotyön kehittäminen on kiinnostanut minua aina. Sain kipinän omaan väitöskirjaani hoitotyön arjesta. Väittelin tohtoriksi joulukuussa 2016 aiheena ”Ikääntyvä muistisairas potilas kirurgisella vuodeosastolla”. Olin myös mukana tekemässä hoitotyön suositusta ”Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuispotilaan hoitotyössä”.

Asuimme perheeni kanssa Kiinassa, jossa toimin vapaaehtoistyöntekijänä orpokodissa ja opetustehtävissä terveydenhuollon oppilaitoksessa. Palattuani työskentelin vuoden verran operatiivisen vastuualueen ylihoitajana. Vuonna 2014 aloitin työskentelyn vanhus- ja kotihoidon palveluiden parissa. Toimin tällä hetkellä toiminnanjohtajana Oulun Seudun Mäntykoti ry:ssä. Olen toiminut Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitajat ry:n hallituksessa kymmenisen vuotta. Toimin nyt toista kautta puheenjohtajana. Liiton vara-/valtuutettuna olen ollut kaksi kautta ja vuodesta 2016 Sairaanhoitajaliiton hallituksen jäsenenä.

2. Sairaanhoitajaliiton ydintehtävä on edistää ja tukea sairaanhoitajien/sairaanhoidon opiskelijoiden ammatillista kehittymistä ja kasvua sekä tehdä sairaanhoitajien työn arvoa näkyväksi. Mielestäni myös kollegiaalisuus ja turvallinen työyhteisö ovat keskeisiä asioita, joihin pitää kiinnittää huomiota myös jatkossa.

3. Nostamalla esiin liiton ydintehtävät ja olemalla aktiivisesti mukana hallitusyhteistyössä etsimässä ja kokoamassa yhteen parhaat ja vaikuttavimmat kanavat sekä tuki keinot niiden toteuttamiselle. Edistän omalla toiminnallani hallituksen jäsenten välistä kollegiaalisuutta ja turvallisen työskentely yhteisön toimintaa.

Elise Inberg

1. Olen naimisissa ja minulla on kolme aikuista lasta sekä lapsenlapsi. Koulutukseltani olen esh (suuntautuminen lapsille), TtM (kliininen asiantuntijuus ja johtaminen) sekä työnohjaaja. Olen tehnyt pitkän sairaanhoitajan uran vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolla. Tällä hetkellä työskentelen osastonhoitajana avoterveydenhuollossa (sairaanhoitaja vastaanotto, neuvola ja hoidon tarpeen arviointi).
Sairaanhoitajaliiton jäsen olen siitä asti kun valmistuin sairaanhoitajaksi, Satakunnan sairaanhoitajien hallituksessa olen työskennellyt 9 vuotta ja nyt aloitin Satakunnan sairaanhoitajien hallituksen puheenjohtajana. Olen myös aikaisemmin toiminut Tehyn esimiesjaostossa, jossa olin yhden kauden puheenjohtajana. Aktiivinen hallitustyöskentely kiinnostaa minua.

2. Sairaanhoitajaliiton ydintehtävä on kehittää sairaanhoitajan ammattia ja koulutusta, tässä sekä tulevaisuudessa. Sairaanhoitajaliitto on ”sateenvarjo”, joka kerää alleen kaikki sairaanhoitajat. Lisäksi sen tehtävä on tuoda sairaanhoitajan ammattia ja ääntä esille yhteiskunnassa. Olennaista on lisätä sairaanhoitajan työn tunnettavuutta sekä puuttua terveydenhuollon epäkohtiin.

3. Aktiivinen yhteistyö alueyhdistyksien kanssa, sillä jäsenistä muodostuu sairaanhoitajaliitto. Hallituksen tärkeä tehtävä on toteuttaa valtuuston päätöksiä. Selkeyttäisin sairaanhoitajaliiton omistajaohjausta Fiocassa ja sen tunnettavuutta sairaanhoitajien keskuudessa. Mukana tekemässä SOTE:a, jossa sairaanhoitajalla on näkyvä rooli. Vakaata taloudenhoitoa, pää pilvissä ja jalat maassa. Suuntaisin katsetta kohti tulevaan ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin myös hallitustyöskentelyssä.

Eeva Jylhä

1. Olen Eeva Jylhä Lapualta. Perheeseen kuuluu yrittäjänä toimiva mies, tytär, kaksi poikaa, kaksi lastenlasta ja kaksi persialaista kissaa. Työskentelen tällä hetkellä osastonhoitajana Lapuan terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosastolla. Työn ohessa toimin ensiapuopettajana ja kriisityöryhmän jäsenenä. Olen pitkäaikainen aktiivinen toimija eri yhdistyksissä mm. Sairaanhoitajaliitossa ja Tehyssä. Lisäksi olen mukana kunnallispolitiikassa.

2. Liiton ydintehtävä on sairaanhoitajien ammatillisuuden tukeminen ja kollegiaalisuuden vahvistaminen niin että se näkyy jokaisen sairaanhoitajan arjessa.

3. Tuomalla rohkeasti esiin sairaanhoitajan työn realiteetit. Toimimalla aktiivisesti omassa alueyhdistyksessä. Sitoutumalla liiton eettisiin ohjeisiin ja kollegiaalisuusohjeisiin. Olemalla aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja esimerkki.

Arja Korhonen

1. Olen työskennellyt Kainuun keskussairaalassa vuodesta 2001. Innostukseni haavanhoitoon sai alkunsa kirurgisella vuodeosastolla työskennellessäni. Kirurgianpoliklinikalla/haavapoliklinikalla olen työskennellyt haavahoitajana vuodesta 2005 ja maakunnallisena auktorisoituna haavahoitajana Kainuun sotessa vuodesta 2008. Työtehtäviini kuuluu kliininen hoitotyö, kehittäminen ja kouluttaminen haavanhoidossa nämä ovat myös vahvuuteni ja lähellä sydäntäni. Luennoitsijana haavanhoidosta ja hoitotyöstä käyn myös organisaatiomme ulkopuolella erilaisissa koulutuksissa.
Olen opiskellut ennen sairaanhoitajaksi valmistumista mm. pukuompelijaksi ja urani sairaanhoitajaksi alkoi vuonna 1995, jolloin aloitin opiskelut lähihoitajaksi, jatkoin heti valmistumiseni jälkeen sairaanhoitajaksi ammattikorkeakoulussa 1997 ja valmistuin jouluksi 2000. Urakehitykseni jatkui kiinnostukseni kohteen mukaan ja suoritin haavahoidon erikoistumisopinnot 2004. Auktorisoinnin olen saanut ensimmäisen kerran Suomen Haavanhoitoyhdistykseltä vuonna 2007 ja olen päivittänyt sen vuosina 2011, 2014 ja 2018. Sairaanhoitajaliiton myöntämän kliinisenhoitotyön erityispätevyyden, pitkäaikaiset terveysmuutokset haavanhoito sain vuonna 2014.

Yhdistystoiminnassa olen ollut mukana aikaisemmin aikoinaan opiskelijayhdistyksessä kuin myös harrastustoiminnan mukana metsästys- ja kalastusyhdistyksissä omalla alueellani ja Suomen Haavanhoitoyhdistyksessä vuosina 2010-2016, joista 2 ensimmäistä vuotta hallituksen jäsenenä ja neljä vuotta sihteerinä, vuoden 2017 toimin Suomen Haavanhoitoyhdistyksen ulkopuolisena sihteerinä. Lisäksi olen toiminut Haava-lehden toimitusneuvostossa hallituksen jäsenenä ja sihteerinä 2010-2017 ja uudelleen valittuna lehtitoimikuntaan helmikuusta 2018 eteenpäin. Kainuun Sairaanhoitajat ry:n hallitukseen minut valittiin vuosikokouksessa 2018 ja samalla minut nimitettiin sihteeriksi ja opiskelijatoimijaksi sekä koulutustyöryhmään.

2. Sairaanhoitajaliiton ydintehtävä mielestäni on sairaanhoitajien asiantuntijuuden ja arvostuksen edistäminen samalla korostaen rohkeutta ja yhteisöllisyyttä. Asiantuntijoina sairaanhoitajat ovat tärkeitä terveydenhuollon muutoksessa ja vahvuutemme on kollegiaalisuus ja yhteisöllisyys, jota tuemme verkostoitumalla kansallisesti ja kansainvälisesti.

3. Hallitustoiminnassa toisin esiin rohkeasti oman ammattitaitoni ja kokemukseni niin työelämästä kuin myös yhdistystoiminnasta. Kertoisin avoimesti omasta urakehityksestäni ja toiminnastani ja koen, että tällä tavalla voin tukea muita kehittämään omaa osaamista ja verkostoitumaan ympäri Suomea muiden sairaanhoitajien kanssa. Kasvu asiantuntijaksi riippuu omasta sisäisestä motivaatiosta opiskella ja oppia asioita, asiantuntijatehtävään kasvaminen ei ole helppoa, ja pitkänkin työkokemuksen jälkeen huomaa löytävänsä uutta opittavaa tämä hallitustehtävä olisi minulle uudenlainen haaste ja mahdollisuus oppia jälleen kerran uutta ja haastavaa.

Jaana Kotila

1. Jaana Kotila, sh, TtM, toimin HUS:ssa., Helsingin yliopistollisessa sairaalassa kliinisenä asiantuntijana. Olen kokenut kehittäjä ja kouluttaja neurohoitotyön ja sairaanhoitajan ammatillisen kehittämisen interventiossa. Olen myös osallistunut sairaanhoitajien laajavastuisten tehtävien kehittämiseen Suomessa. Olen tällä hetkellä Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n ja Fiocan hallituksen jäsen ja Uudenmaan sairaanhoitajat ry:n uusi puheenjohtaja.

2. Sairaanhoitajaliiton ydintehtävä on edistää sairaanhoitajien ammatillista kehittymistä.

3. Hallituksessa ydintehtävän edistämisessä haluaisin osallistua uusien innovatiivisten toimintojen kehittämiseen, Hotuksen, Fiocan ja liiton yhteistyön edistämiseen sekä alueyhdistysten yhtenäisten käytänteiden luomiseen. mm. uramallit, henkilöbrändäys, osaamisen tukimallit, mentorointi, sairaanhoitajien ja opiskelijoiden osaamisen tunnustaminen yms.

Katri Lilja

1. Nimeni on Katri Lilja ja toimin Keski-Suomen sairaanhoitajien puheenjohtajana. Olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja työskentelen tällä hetkellä Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä apulaisosastonhoitajana keuhkosairauksien poliklinikalla. Työurani olen tehnyt sisätauti- ja keuhkopotilaiden parissa. Olen opiskelut terveys- ja sosiaalialan johtamista ja kehittämistä sekä terveyshallintotieteen aineopintoja Itä-Suomen yliopistossa. Työ- ja järjestötehtävien vastapainona toimivat perheeni: puolisoni ja seitsemän lastamme, joista viisi vielä kotona hetken aikaa. Harrastuksiini kuuluvat liikunta monissa muodoissaan, luonto sen antimia monipuolisesti hyödyntäen, ruokakulttuuri, leipominen ja käsityöt.

2. Sairaanhoitajaliiton ydintehtävä on toimia vahvana yhteiskunnallisena vaikuttajana sairaanhoitajien arvostusta lisäten, koulutusta ja osaamista vahvistaen sekä uusia laaja-alaisia työnkuvia edistäen. Sairaanhoitajaliitto on ajassa elävä ja muutoksiin aktiivisesti reagoiva järjestö, joka tukee jäsenistön kollegiaalista ja ammatillista osaamista, yhteisöllisyyttä sekä tarjoaa verkostoja ja vaikuttamiskanavia jäsenistölleen.

3. Hallitustyöskentelyssä ydintehtävän edistäminen lähtee yhteistentavoitteiden asettamisesta ja niihin sitoutumisesta. Tavoitteiden asettelussa on tärkeää kuunnella jäsenistöntarpeita ja kyetä ennakoimaan muutoksia ja haasteita, joita terveysalan muutokset tuovat mukanaan. Hallituksen jäsenillä on omissa verkostoissaan mahdollisuudet viestiä liiton toiminnan tavoitteista ja edistää siten ydintehtävän toteutumista.

Anne Lindgren

1. Olen Anne Lindgren, 37-vuotias, vaikuttamistyön ammattilainen Riihimäeltä. Olen Etelä-Hämeen sairaanhoitajien ehdokas Sairaanhoitajaliiton hallitukseen seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Koulutukseltani olen sairaanhoitoon- ja huolenpitoon suuntautunut lähihoitaja, terveydenhoitaja (AMK), järjestö- ja nuorisotyön yhteisöpedagogi (YAMK). Vuoden loppuun mennessä valmistun kansalaisyhteiskunnan maisteriohjelmasta yhteiskuntatieteiden maisteriksi (YTM). Pääaineeni on yhteiskuntapolitiikka ja sivuaineina olen opiskellut henkilöstöjohtamista ja andragogiikkaa.

Olen työskennellyt sosiaali- ja terveysalalla sairaanhoidon ja terveyden edistämisen työtehtävissä niin kunnan, yksityisen kuin valtionkin palveluksessa. Sairaanhoitajana tein keikkatöitä eri osastoilla niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollon puolella. Olen työskennellyt sairaanhoitajana myös kotisairaanhoidossa ja vankilapolilla. Vuodesta 2013 olen työskennellyt järjestöasiantuntijana Tehyssä. Vapaa-aikani kuluu opiskellen ja erilaisten yhdistystoiminnan ja politiikan luottamustoimien parissa.

2. Sairaanhoitajaliiton ydintehtävä on toimia jäsentensä ammatillisena edunvalvojana.

3. Olen tarkastellut sosiaali- ja terveysalaa sekä hoitajien asiaa käytännön työn, yhteiskuntatieteen ja vaikuttamistyön näkökulmista käsin. Työelämän muutos, sukupolvien erilaisuus ja näkemyserot, hoitajien järjestäytymisorientaatiot ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat syvintä osaamistani. Poikkitieteellinen osaamistaustani täydentää hyvin hallituksen työskentelyä liiton ydintehtävän äärellä.

Sinikka Malinen

1.Olen sairaanhoitaja sekä terveystieteen maisteri ja toimin tällä hetkellä sairaanhoitajana SiunSotessa teho-osastolla. Työssäni olen kohdannut sairaanhoitajan ammatin lähes kaikista näkökulmista ikääntyvien hoidosta akuuttihoitoon. Parasta tässä työssä on aina ollut moniammatillinen yhteistyö potilaiden parhaaksi. Alueyhdistyksessä toimin opiskelijatoiminnassa ja palliatiivisessa työryhmässä. Terveydenhuollon koko palveluketjulla on sama tavoite ja se on myös toiminnan voimavara.

2.Sairaanhoitajaliiton ydintehtävänä näen sairaanhoitajan ammatin arvostuksen nostamisen. Tämä työ auttaa ihmisiä elämän suurissa muutoksissa, iloissa ja suruissa ja vaatii erittäin laaja-alaista ammattitaitoa. Terveysteknologia lisääntyy tulevaisuudessa hoitotyön apuvälineeksi, mutta ei voi koskaan korvata inhimillistä apua.

3.Hallituksen jäsenenä haluan viedä eteenpäin ammattiin kasvamista opiskelijasta alkaen ja kehittää keinoja opiskelijoiden ammatillisen kasvun kehittämiseen. Valmistuneiden sairaanhoitajien ammatillista osaamista tulee tukea koulutuksella ja huomioida siinä digitalisaation laaja käyttö. Sairaanhoitajaliiton näkyvyys on lisääntynyt parin viime vuoden aikana hyvin ja sitä kehitystä kannattaa jatkaa. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta tulee myös tuoda esille jäsenistölle ja avata jäsenistölle vaikutuskanavia kertoa mielipiteitään yhteiskunnan muutoksista. Sote tulee aiheuttamaan paljon muutoksia joka puolella ja aiheuttaa laajaa hämmennystä joten tähän olisi myös hyvä valmistautua tukitoimilla. Sairaanhoitajaliiton on siis tuettava jäsenistöään ammatillisessa kasvussa, työssä jaksamisessa ja muutoksen hallinnassa ja oltava valmis tähän haastavaan tehtävään.

Tuula-Anneli Siren

1. Olen ollut hoitoalalla täyttäessäni 18 vuotta, joten työvuosia on paljon, sairaanhoitajan tehtävä oli minulle selvää jo nuorena. Tutkintoja ja koulutuksia on useampia. Työkokemusta on psykiatriasta, perusterveydenhuollosta kuin erikoissairaanhoidosta. Esimies osaamisesta ja hoitotyönjohtajuudesta on kokemusta 16 vuoden ajalta.  Olen lähtöisin Helsingistä, mutta kotiutunut Päijät-Hämeeseen. Erilaissa alueen kehittämistehtävissä olen ollut mukana Päijät-Hämeessä v. 2007 lähtien ja nyt toimin kehittämiskoordinaattorina asiantuntijatehtävissä.

2. Päijät-Hämeessä on hyvää kehittämisen kulttuuria. Monilla sairaanhoitajilla on erityisosaamista, sen vuoksi näen, että sairaanhoitajaliiton tehtävä on huolehtia jäsenistään ja tuoda sairaanhoitajien osaamista näkyväksi. Sairaanhoitajat ovat kouluttautuneet hyvin sekä monilla on monien vuosien käytännön osaamista monipuolisesti sekä hoitotyön
johtajuus on hyvää ja näkyvää. Meidän on huomioitava nuoria sairaanhoitajia ja tukea heitä ammatillisessa kasvussa. Sairaanhoitajaliiton tulee olla jäsenistön puolestapuhuja yhä enemmän yhteiskunnallisessa keskustelussa.

3. Yhteistyö ja vahva kollegiaalisuus on meidän voimavara tulevaisuuteen. Olen ollut 2000-luvulta asti vahvasti mukana järjestötoiminnassa niin Tehyssä kuin Sairaanhoitajaliitossa. Joten haluan vaikuttaa yhä enemmän näiden asioiden etenemiseen.

Heli Vesaranta

1. Olen 50-vuotias sairaanhoitaja (sis.kir -96) ja osastonhoitaja Ylöjärveltä. Työskentelen Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä Hatanpään sairaalan jatkohoitokoordinoinnin esimiehenä. Sairaanhoitajana olen toiminut sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa ja erilaisissa kehittämisprojekteissa. Minulla on vahvat verkostot ja yhteydet sairaanhoitajien arjen työhön. Vapaa-ajalla matkustelen sekä toimin yhteiskunnallisten asioiden ja yhdistystoiminnan parissa. Pohjois-Hämeen sairaanhoitajayhdistyksen hallituksessa olen ollut aktiivisesti mukana 11 vuotta ja Liiton valtuustossa ja hallituksessa yhteensä 7 vuotta.

2. Sairaanhoitajaliiton perustehtävä on luoda jäsenilleen kollegiaalinen yhteisö, jossa jokainen sairaanhoitaja voi saada tukea ammatilliseen kehittymiseen, asiantuntijuuden syventämiseen ja työssä jaksamiseen.

3. Sairaanhoitajaliiton tulevaisuuden suunnittelu ja toiminnan uudistaminen ovat olleet vahvoja motiiveja aktiiviselle hallitustyöskentelylleni. Haluan edistää sairaanhoitajien asiantuntijuuden arvostusta ja työn yhteiskunnallista näkyvyyttä. Kuuntelen herkällä korvalla kentän tapahtumia niin omalla alueellani, kuin kummialueillanikin. Olen sitoutunut, aktiivinen ja uskallan rohkeasti ottaa kantaa ja osallistua Sairaanhoitajaliiton päätöksentekoon.