Logo

Liitännäisjäsenet

Otamme mielellämme uusia sekä liitännäisjäseniä ja asiantuntijajaostoja toimimaan yhteisten tavoitteiden puolesta.  

Sairaanhoitajaliiton liitännäisjäsenenä voi olla rekisteröity ammatillinen tai asiantuntija yhdistys tai järjestö, jonka jäsenistä enemmistö on sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön tai ensihoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneita tai näihin tutkintoihin opiskelevia henkilöitä.

Jos  liitännäisjäsenyys Sairaanhoitajaliitossa kiinnostaa, ole yhteydessä järjestövastaava Anne Jämséniin, anne.jamsen@sairaanhoitajat.fi tai puh. 010 321 3332.

Sairaanhoitajaliiton liitännäisjäsen on Sairaanhoitajayrittäjät ry.

Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostot ovat ammatillisia tai asiantuntijoiden muodostamia yhdistyksiä, yhteisöjä tai järjestöjä, joiden jäsenistä vähintään 1/3 on sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön tai ensihoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneita tai näihin tutkintoihin opiskelevia henkilöitä. Näiden lisäksi asiantuntijajaostossa voi olla jäseninä myös muita ammattiryhmiä. Asiantuntijajaostolta ei peritä jäsenmaksua vaan yhteistyö perustuu Sairaanhoitajaliiton ja ammatillisen yhteisön väliseen erilliseen sopimukseen.

Asiantuntijaostoiksi haluavat yhdistykset/yhteisöt , lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Liisa Karhe, liisa.karhe@sairaanhoitajat.fi, puh. 010 321 3336.

Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostoja ovat:

  • Suomen Hygieniahoitajat ry
  • Terveydenhuollon osastonhoitajat Teos ry
  • Suomen Neurohoitajat ry
  • Terveystieteiden kliinisten asiantuntijoiden verkosto
    • Terveystieteiden kliinisten asiantuntijoiden verkosto perustettiin 2007 ja verkosto liittyi 2018 Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostoksi. Jäseniä on ympäri Suomea; yliopistollisissa sairaaloissa, keskussairaaloissa sekä perusterveydenhuollossa. Kliininen osaaminen kattaa sairaanhoidon lisäksi fysioterapian, toimintaterapian, bioanalytiikan ja kuvantamisen alueet. Verkostomme kokoontuu vuosittain pidettävään symposiumiin. Suurin osa 90 % on hoitotyön kliinisiä asiantuntijoita (Clinical Nurse Specialist, CNS), jotka ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattilaisia. Heillä on  tiedekorkeakoulun maisterin/ tohtorin tutkinto tai ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinto. Hoitotyön kliiniset asiantuntijat toimivat kouluttajina, kehittäjinä, konsultteina ja tutkijoina oman organisaationsa lisäksi sekä kansallisissa että kansainvälisissä verkostoissa vaikuttaen näin hoitotyön kliiniseen kehittämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin.

Tervetuloa uudet asiantuntijajaostot!

Asiantuntijajaostoille on tulossa oma sivu.