Logo

Liitännäisjäsenet

Sairaanhoitajaliiton liitännäisjäsenenä voi olla rekisteröity ammatillinen tai asiantuntija yhdistys tai järjestö, jonka jäsenistä enemmistö on sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön tai ensihoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneita tai näihin tutkintoihin opiskelevia henkilöitä. Otamme mielellämme uusia liitännäisjäseniä toimimaan yhteisten tavoitteiden puolesta.

Jos  liitännäisjäsenyys Sairaanhoitajaliitossa kiinnostaa, ole yhteydessä järjestövastaava Anne Jämséniin, anne.jamsen@sairaanhoitajat.fi tai puh. 010 321 3332.

Sairaanhoitajaliiton liitännäisjäsen on Sairaanhoitajayrittäjät ry.