Logo

Organisaatio

Sairaanhoitajaliitto ry on konsernin emoyhtiö, joka tukee alueyhdistysten ja liiton liitännäisjäsenten toimintaa sekä koordinoi monipuolista asiantuntijatyötä. Konserniin kuuluvat Sairaanhoitajaliiton omistama koulutus- ja kustannusyhtiö Fioca Oy ja itsenäinen Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus.

Liiton organisaation muodostavat Sairaanhoitajaliiton 16 alueyhdistystä jäsenineen, valtuusto sekä hallitus. Kansainvälinen toiminta katsotaan osaksi organisaatiota, sillä liitto toimii kansainvälisten järjestöjen jäsenenä kansainvälisissä yhteisöissä.

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää kahdesti vuodessa kokoontuva valtuusto, johon liiton alueyhdistykset valitsevat edustajansa jäsenmäärän mukaan. Valtuuston päätökset toteuttaa hallitus, jolla on apunaan liiton toimisto.