Logo

Organisaatio

Liiton organisaation muodostavat Sairaanhoitajaliiton 16 alueyhdistystä jäsenineen, valtuusto sekä hallitus. Kansainvälinen toiminta katsotaan osaksi organisaatiota, sillä liitto toimii kansainvälisten järjestöjen jäsenenä kansainvälisissä yhteisöissä.

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää kahdesti vuodessa kokoontuva valtuusto, johon liiton alueyhdistykset valitsevat edustajansa jäsenmäärän mukaan. Valtuuston päätökset toteuttaa hallitus, jolla on apunaan liiton toimisto.

Sairaanhoitajaliitto ry tukee alueyhdistysten ja liiton liitännäisjäsenten toimintaa sekä koordinoi monipuolista asiantuntijatyötä. Sairaanhoitajaliitto omistaa koulutus- ja kustannusyhtiö Fioca Oy:n.