Logo

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen työ on aina ollut merkittävä osa Sairaanhoitajaliiton työtä. Kansainvälisessä sairaanhoitajaliitossa ICN:ssä olemme olleet jäsenenä jo vuodesta 1909 alkaen.

Sairaanhoitajaliitto toimii aktiivisesti erilaisissa pohjoismaisissa, eurooppalaisissa ja globaaleissa verkostoissa, niin sairaanhoitajien kuin sairaanhoidon opiskelijoidenkin asioita edistäen.

Kansainvälinen toimintaympäristö vaikuttaa vahvasti myös suomalaiseen terveydenhuoltoon ja hoitotyöhön. Esimerkiksi EU-tason lainvalmistelutyö vaikuttaa myös meidän terveydenhuoltoomme, kansalliseen lainsäädäntöömme ja suomalaisten sairaanhoitajien asemaan.

Erityisesti EU-maiden terveyspolitiikat ja terveydenhuoltojärjestelmät ovat jatkuvasti enemmän sidoksissa toisiinsa. Syitä tähän ovat muun muassa se, että potilaat hakevat terveydenhoitoa myös muista EU-maista, terveydenhuollon ammattilaiset hakeutuvat töihin muihin EU-maihin, terveydenhuoltoon kohdistuu ylipäänsä yhä suurempia odotuksia ja terveydenhoitoteknologia kehittyy jatkuvasti.

Kansainvälinen työ on usein vastavuoroista jakamista: hyvien käytäntöjen saamista ja viemistä. Esimerkiksi rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden rantauttamistyössä Suomeen teimme läheistä yhteistyötä irlantilaisten kollegoiden kanssa ja pystyimme hyödyntämään heidän kokemuksiaan ja soveltamaan niitä Suomen oloihin. Sairaanhoitajaliiton kansainvälisen työn tavoitteet linkittyvät koko liiton tavoitteisiin: missiota ja visiota toteutetaan kansainvälisellä tasolla.

Kansainväliset yhteistyöverkostot

Sairaanhoitajaliitto kuuluu jäsenenä kansainvälisiin, eurooppalaisiin ja pohjoismaisiin järjestöihin. Näiden ohella teemme monipuolisesti yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

ICN, International Council of Nurses
ICN on kansainvälinen sairaanhoitajaliitto, johon kuuluu sairaanhoitajajärjestöjä yli 130 maasta. ICN on perustettu jo vuonna 1899. Järjestön missio on edustaa sairaanhoitajia maailmanlaajuisesti, edistää hoitotyön professiota ja vaikuttaa terveyspolitiikkaan. ICNn toiminnassa keskeisiä asioita ovat ammatillinen hoitotyön käytäntö, hoitotyön sääntely ja sairaanhoitajien sosioekonominen hyvinvointi. Toiminta on organisoitu monipuolisesti erilaisten asiantuntijaryhmien ja verkostojen muodossa. ICN järjestää joka toinen vuosi laajan hoitotyön kongressin, johon kokoontuu useita tuhansia sairaanhoitajia ympäri maailman. Myös edustajisto kokoontuu joka toinen vuosi. ICNn toimisto sijaitsee Genevessä. Sairaanhoitajaliiton edustaja on puheenjohtaja Nina Hahtela.

Katso lisätietoja ICN:n toiminnasta.

ICN:llä on myös opiskelijaverkosto, joka on nimensä mukaan koko maailman sairaanhoitajaopiskelijoita kokoava verkosto, jonka kontaktilistalle kuka tahansa opiskelija voi liittyä. Lisätietoja verkoston toiminnasta löydät täältä.

European Federation of Nurses Associations, EFN
Euroopan sairaanhoitajajärjestöjen liitto toimii Euroopan alueella sairaanhoitajien ja hoitotyön aseman edistämiseksi. Toiminta painottuu kolmelle alueelle: ammatilliset asiat, työvoimakysymykset ja yleispoliittiset linjaukset. Järjestö on perustettu 1971 ja toimii Brysselissä. EFNn yleiskokous kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Sairaanhoitajaliiton varsinainen edustaja on puheenjohtaja Nina Hahtela ja varajäsen varapuheenjohtaja Heli Naukkarinen.

Katso lisätietoja EFN:n toiminnasta.

Sykepleiernes Samarbeid i Norden, SSN
Pohjoismaisten sairaanhoitajajärjestöjen yhteistyöelin on perustettu vuonna 1920. Jäseninä ovat Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan sekä Färsaarten sairaanhoitajaliitot. Toiminta keskittyy sairaanhoitajien palkka- ja työsuhteen ehtojen edistämiseen sekä hoitotyön kehittämiseen. Järjestön hallitus kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja Sairaanhoitajaliiton edustajana siinä toimii puheenjohtaja Nina Hahtela. Hänen varallaan on hallituksen jäsen Lisbeth Fagerström.

Lisätietoja SSN:stä

The European Nursing Students Association, ENSA
Ensa on Euroopan sairaanhoitajaopiskelijoiden järjestö, jonka tehtävänä on edistää sairaanhoitajan koulutusta Euroopassa ja tuoda esille sairaanhoitajaopiskelijoita kiinostavia asioita. ENSA:n vuosikokous pidetään yleensä syksyisin. Vuosikokouksessa valitaan uusi hallitus sekä laaditaan kannanottoja Euroopan tasolla opiskelijoita puhuttaviin  asioihin.

Lue lisää ENSA:sta.

Nordiske sykepleier studenters kontaktforum, NSSK
Läheisessä yhteistyössä SSNn kanssa toimiva pohjoismaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden yhteistyöfoorumi NSSK tapaa kaksi kertaa vuodessa ja keskustelee pohjoismaisia opiskelijoita kiinnostavista aiheista ja tekee aiheisiin liittyviä kannanottoja.

 

The European Forum of National Nursing and Midwifery Associations, EFNNMA
Maailman terveysjärjestön WHOn Euroopan alueella toimii sairaanhoitaja- ja kätilöjärjestöjen yhdistys EFNNMA.

Lue lisää EFNNMAsta.

The Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes, ACENDIO
ACENDIO on vuonna 1995 perustettu yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hoitotyön ammattikielen kehittymistä ja ylläpitää Euroopassa verkostoa sairaanhoitajille, jotka ovat kiinnostuneita hoitotyön käytäntöä kuvaavien käsitteiden kehittämisestä. Suomen sairaanhoitajaliiton edustajana toimii Ulla-Mari Kinnunen.

Katso lisätietoja Acendion toiminnasta.

The European Association for Psychiatric Nurses,Horatio
Horatio on mielenterveyshoitotyön sairaanhoitajien eurooppalainen järjestö. Suomen sairaanhoitajaliiton edustajana toimii Nina Kilkku.

Tutustu Horation toimintaan.

Nordic psychiatric nurses association, PSSN

PSSN on pohjoismainen psykiatristen sairaanhoitajien järjestö. Sen tarkoituksena on vahvistaa mielenterveyshoitotyön osaamista Pohjoismaissa ja se tekee yhteistyötä myös eurooppalaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Suomen sairaanhoitajaliiton edustaja on Mari Lahti.

Tutustu PSSN:n toimintaan.

 

 

Liiton kansainvälisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä:
Anna Suutarla, kansainvälisten asioiden päällikkö
anna.suutarla(at)sairaanhoitajat.fi, puh. 010 321 3339