Logo

Puheenjohtajistoehdokkaat

Sairaanhoitajaliitto valitsee uuden puheenjohtajiston marraskuun lopussa. Puheenjohtajaehdokkaita on yksi ja varapuheenjohtajaehdokkaita kolme. Ehdokkaat antoivat vastauksensa kirjallisesti kolmeen kysymykseen. Tekstejä ei ole editoitu.

Puheenjohtajaehdokas

Nina Hahtela

Kuka olet?
Nimeni on Nina Hahtela. Olen toiminut kaksi ja puoli vuotta Sairaanhoitajaliiton puheenjohtajana. Työurani aloitin sairaanhoitajana lastenpsykiatriasta, jossa työskentelin myöhemmin myös osastonhoitajana. Sairaanhoitajaliitossa olen työskennellyt vuodesta 2007 alkaen asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Sairaanhoitajaksi valmistuin Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta. Maisteriopinnot ja tohtoriopinnot olen suorittanut Tampereen yliopistossa.

Miksi olisit hyvä puheenjohtaja?
Haen puheenjohtajan tehtävään, sillä haluaisin jatkaa sitä kehittämistyötä, jonka olemme yhdessä hallituksen, alueyhdistysten ja toimiston henkilöstön kanssa saaneet alulle. Vahvuuksiani ovat lainvalmistelu- ja sote-osaaminen, järjestökentän ja Sairaanhoitajaliiton toiminnan tuntemus, tutkimus- ja kehittämisosaaminen ja laajat kansalliset ja kansainväliset verkostot. Pidän tärkeänä, että Sairaanhoitajaliiton toimintaa kehitettäessä kuunnellaan jäsenistöä. Haluan korostaa sairaanhoitajien työn ja osaamisen merkitystä osana moniammatillista työtä.

Missä haluaisit Sairaanhoitajaliiton olevan vuonna 2025?
Sairaanhoitajaliitto täyttää vuonna 2025 sata vuotta. Näen Sairaanhoitajaliiton historiansa tuntevana, mutta samalla uudistuvana liittona, joka on rohkea aloitteentekijä ja vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja sairaanhoitajien koulutukseen, osaamiseen, työn sisältöön ja työnjakoon liittyvissä kysymyksissä. Liitto on myös ammattikunnan vahva puolestapuhuja, sairaanhoitajien arjen työn tukija sekä haluttu työelämäyhteistyökumppani.

Varapuheenjohtajaehdokkaat

Nina Hynninen

Kuka olet?
Olen 46-vuotias sairaanhoitaja, TtT Oulusta. Työskentelin opiskeluajan vanhainkodissa ja valmistuttuani sairaanhoitajaksi jatkoin työn tekoa vanhusten parissa kaupunginsairaalassa.

Vuonna 1998 aloitin työt leikkausosastolla ja TtM- opinnot Oulun yliopistossa. Maisteriksi valmistumisen jälkeen työskentelin osastonhoitajana kirurgisella vuodeosastolla 12 vuotta.

Väittelin tohtoriksi joulukuussa 2016 aiheena ”Ikääntyvä muistisairas potilas kirurgisella vuodeosastolla”. Olin myös mukana tekemässä hoitotyön suositusta ”Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuispotilaan hoitotyössä”.

Asuimme perheeni kanssa Kiinassa, jossa toimin vapaaehtoistyöntekijänä orpokodissa ja opetustehtävissä terveydenhuollon oppilaitoksessa. Palattuani työskentelin vuoden verran operatiivisen vastuualueen ylihoitajana.

Vuonna 2014 aloitin työskentelyn vanhus- ja kotihoidon palveluiden parissa. Toimin tällä hetkellä toiminnanjohtajana Oulun Seudun Mäntykoti ry:ssä.

Alueyhdistystoiminnassa olen ollut mukana kymmenisen vuotta, nyt toista kautta puheenjohtajana. Olen ollut liiton vara-/valtuutettuna kaksi kautta ja vuodesta 2016 Sairaanhoitajaliiton hallituksen jäsen.

Miksi olisit hyvä varapuheenjohtaja?
Monipuolista Sote-alan tuntemustani, työkokemustani ja verkostojani voidaan hyödyntää kehitettäessä liiton toimintaa jäsenten eduksi. Saan asioita aikaiseksi ja sitoudun annettuihin tehtäviin.

Missä haluaisit Sairaanhoitajaliiton olevan vuonna 2025?
Sairaanhoitajaliitto on vahva ja näkyvä yhteiskunnallinen vaikuttaja, kattona kaikille erikoisalajärjestöille.

Anne Lindgren

Kuka olet?
Olen Anne Lindgren. Koulutukseltani olen lh, sh/th (AMK) ja yhteisöpedagogi (YAMK). Pian valmistun kansalaisyhteiskunnan maisteriohjelmasta yhteiskuntatieteiden maisteriksi (YTM). Pääaineeni on yhteiskuntapolitiikka ja sivuaineina olen opiskellut henkilöstöjohtamista ja andragogiikkaa.
Olen työskennellyt sosiaali- ja terveysalalla kuntasektorilla, yksityisellä ja valtion palveluksessa. Työpaikkojani ovat olleet vanhainkoti, kotisairaanhoito, akuutti-, dementia-, kuntoutus- ja sisätautiosastot, neurologinen kuntoutus ja kirurgiset vuodeosastot. Myös vankilapoli, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, neuvolat, kutsunnat, nuorisoasematyö ja joukkoseulat ovat tulleet tutuiksi.
Nykyään työskentelen järjestöasiantuntijana Tehyssä. Työssäni vastaan opiskelija- ja nuorisotyöstä, sekä terveydenhoitajajaoston toiminnasta. Parhaillaan sijaistan oman työni ohella aluetyön päällikköä.

Miksi olisin hyvä varapuheenjohtaja?
Olen yhteiskunnallisesti aktiivinen ja sanavalmis sosiaali- ja terveysalan puolestapuhuja. Monipuolinen alan tuntemus, hyvät verkostot sekä poikkitieteellinen koulutustausta antavat hyvän pohjan liiton johtotehtävissä toimimiseen.

Missä haluaisit Sairaanhoitajaliiton olevan vuonna 2025?
Sairaanhoitajaliitto pitää huolta jäsenistään ja nostaa aktiivisesti esille ammatin professiota ja profiilia yhteiskunnallisessa keskustelussa. Sairaanhoitajaliitto tarjoaa yhteisöllisen, ammatillisen ja kollegiaalisen foorumin moninaisissa työtehtävissä työskenteleville alan ammattilaisille erikoisalat huomioiden.

Minna Peltomaa

Kuka olet?
Olen Minna Peltomaa, reilu nelikymppinen sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri Tampereelta. Olen kasvanut Hämeessä, mutta lappilainen veri virtaa suonissa. Valmistuin sairaanhoitajaksi Lahdesta 1999 ja työni sairaanhoitajana olen tehnyt tehohoitotyössä. Tällä hetkellä toimin Taysissa Hoitotyön kliinisen asiantuntijan tehtävässä, vastuualueenani tehohoitotyö. Työ koostuu kehittämis- ja kouluttamistehtävistä, mutta myös sairaanhoitajan työstä teho-osastolla. Arjessa vauhtia pitävät 10- ja 12 -vuotiaat pojat ja insinööri -puoliso.

Miksi olisit hyvä varapuheenjohtaja?
Olen aikaansaava ja omaan hyvät yhteistyötaidot sekä verkostot. Sairaanhoitajaliiton toiminta on tuttua alueyhdistyksen hallituksen ja valtuustotyöskentelyn kautta. Haluan hyödyntää kokemustani hoitotyön koulutuksesta ja asiantuntijuudesta liitossa. Myös toiminnan jatkuva kehittäminen on tärkeää. Yhteistyöllä asioista viedään eteenpäin.

Missä haluaisit Sairaanhoitajaliiton olevan vuonna 2025?
Vuonna 2025 Sairaanhoitajaliitto on mukana monipuolisesti sairaanhoitajien arjessa. Liitto tukee jäseniään työelämän jatkuvissa haasteissa, jäsenet haluavat ylläpitää osaamistaan kouluttautumalla, mutta saavat myös tukea työssä jaksamiseen muuttuvissa terveydenhuollon ympäristöissä. Sairaanhoitajaliitto tietää ja tuntee jäsenensä, jotka toimivat terveydenhuollon monipuolissa tehtävissä niin sairaanhoitajina, asiantuntijoina kuin hoitotyön johtajina.