Logo

Tehtävä ja tavoite

Tehtävämme on yhdistää sairaanhoitajat huolehtimaan hyvästä, osaavasta ja asiantuntevasta ammatistaan sekä korkeatasoisesta hoitotyöstä ja hyvinvoinnista työpaikoilla.

Tulevaisuuden tavoitteemme on, että yhdistämme sairaanhoitajat ammattikuntana. Sairaanhoitajat osaavat, välittävät ja vaikuttavat.

Arvojamme ovat luottamus, jäsenlähtöisyys, asiantuntijuus, ammatillisuus ja eettisyys. Päämäärämme ovat

1. Jokaisen sairaanhoitajan liitto

Tarjoamme
•    yhteistoimintaa, verkostoja ja yhteisöllisyyttä
•    ammatillista tukea koulutuksesta työelämään
•    hyödyllisiä ja korkealaatuisia jäsenpalveluita

2. Vahva terveyspoliittinen vaikuttaja ja yhteistyökumppani

Olemme
•    sairaanhoitajien ääni yhteiskunnallisessa keskustelussa
•    arvostettu asiantuntija terveydenhuollon muutoksessa
•    aktiivinen toimija kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa

3. Potilaslähtöisen hoitotyön kehittäjä

Huolehdimme
•    ammatillista kehittymisestä potilaan parhaaksi
•    uusimman tutkimuksen ja näyttöön perustuvan hoitotyön siirtymisestä osaksi sairaanhoitajan ammattitaitoa
•    tulevaisuuden ennakoinnista ja alan parhaiden käytäntöjen esiin tuomisesta


Lue lisää ja liity!

Liittymislomake