Logo

Tehtävä ja tavoite

Tehtävämme on edistää sairaanhoitajien näyttöön perustuvaa osaamista sekä asiakkaiden inhimillistä ja eettistä kohtaamista. Tuemme eri rooleissa toimivien sairaanhoitajien asemaa tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Tulevaisuuden tavoitteemme on, että Sairaanhoitajaliitto on halutuin ja tunnetuin ammattiliitto, joka toimii sairaanhoitajien asiantuntijuuden ja arvostuksen edistäjänä.

Arvojamme ovat asiantuntijuus, ihmislähtöisyys, eettisyys, yhteisöllisyys ja rohkeus. Päämäärämme ovat

1. Laadukkaan ja ammattitaitoisen hoitotyön sekä johtamisen tukeminen

Huolehdimme
•    ammatillista kehittymisestä potilaan parhaaksi
•    uusimman tutkimuksen ja näyttöön perustuvan hoitotyön siirtymisestä osaksi sairaanhoitajan ammattitaitoa
•    tulevaisuuden ennakoinnista ja alan parhaiden käytäntöjen esiin tuomisesta

2. Rohkea yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Olemme
•    sairaanhoitajien ääni yhteiskunnallisessa keskustelussa
•    arvostettu asiantuntija terveydenhuollon muutoksessa
•    aktiivinen toimija kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa

3. Sairaanhoitajien yhteisöllisen verkoston rakentaminen ja ylläpitäminen

Tarjoamme
•    yhteistoimintaa, verkostoja ja yhteisöllisyyttä
•    ammatillista tukea koulutuksesta työelämään
•    hyödyllisiä ja korkealaatuisia jäsenpalveluita

Sairaanhoitajaliiton strategia 2017-2018

Sairaanhoitajaliiton missio, visio, arvot


Lue lisää ja liity!

Liittymislomake