Logo

Valtuuston puheenjohtajistoehdokkaat

Pyysimme valtuuston puheenjohtajistoehdokkaita vastamaan kolmeen kysymykseen. 1. Lyhyt esittely itsestäsi, mitä teet ja miten olet ollut mukana Sairaanhoitajaliiton toiminnassa? 2. Mitä vaaditaan valtuuston puheenjohtajalta tai varapuheenhohtajalta ja miksi juuri sinut tulisi valita? ja 3. Miten sinä kehittäisit valtuuston työskentelyä? Lue ehdokkaiden vastaukset alta.

Puheenjohtajaehdokas:

Terhi Reunama

1.Olen Terhi Reunama, sairaanhoitaja, TtK Helsingistä. Töissä olen Bayerilla, tehtäväni on kliinisten syöpälääketutkimusten koordinointi globaalisti. Perheeseen kuuluu puoliso ja kaksi ihanaa tyttöä, Moona ja Liinu. Sairaanhoitajaliitossa olen ollut jäsenenä, Keski-Suomen alueyhdistyksen puheenjohtajana, liiton hallituksen jäsenenä ja valtuuston puheenjohtajana. Minulle ovat tuttuja alueyhdistystoiminnan haasteet kuten myös liiton prosessit, yhteistyötahot ja päätöksenteko.

2.Valtuuston puheenjohtajalta vaaditaan yhteistyö-, neuvottelu- ja päätöksentekotaitoja. Neljän vuoden kokemuksen perusteella sanoisin, että tarvitaan vahvaa paineensietokykyä ja taitoa konsultoida ja selvittää asioita perusteellisesti. Yhdistyslain tuntemisesta on hyötyä ja erityisesti Sairaanhoitajaliitojen sääntöjen tunteminen on keskeistä. Valtuuston puheenjohtaja on myös Sairaanhoitajaliiton puheenjohtajan esimies.

Edellinen kausi on ollut valtuustolle haasteellinen. Liitto on palautettu perustehtävänsä tekemiseen eli sairaanhoitajan ammatillisen eduvalvonnan tukemiseen. Puheenjohtajan näkökulmasta katsoen tehtävää on ollut paljon: monia hallinnollisia prosesseja on selkeytetty ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä on hiottu. Tämä kehittämistyö jatkuu edelleen. Vahvuuksikseni ovat valtuutetut maininneet joustavuuden, jämäkkyyden, neuvottelutaidot, kokousosaamisen, kriisinhallintataidot, viestinnän erilaisissa tilanteissa ja laaja-alaisen näkemyksen alueyhdistystoiminnan eri rooleista.

3.Valtuustossa on valtava määrä erilaista osaamista sote-palveluista ja erilaisista tehtävistä. Valtuuston tulee käyttää vaikutusvaltaansa ja edustajiensa osaamista Sairaanhoitajaliiton kehittämiseen yhteistyössä liiton pj:n, hallituksen ja toimiston työntekijöiden kanssa.

Viime kaudella lupasin hyvää yhteistyötä myös valtuuston kokousten välillä, mutta tässä tehtävässä en ole kovin hyvin onnistunut. Valtuuston puheenjohtajan aikaa on vienyt hallinnollisten prosessien selvittäminen ja muiden toimijoiden tukeminen. Valtuuston kokoonpano on muuttunut edeltävän nelivuotiskauden aikana paljon. Tämän uuden kauden alussa toivon, että yhtä suuria muutoksia valtuuston kokoonpanossa ei ole luvassa.

Yhtenä keskeisenä tavoitteenani on yhdessä valtuuston kanssa löytää sopiva menetelmä viestiä ja jakaa tietoa kaikkien valtuutettujen kanssa, myös niiden, jotka eivät käytä somekanavia viestinnässä. Toivon, että yhdessä valtuuston varapuheenjohtajan kanssa pystymme jakamaan tehtäviä ja voimme aktivoida valtuuston toimintaa myös kokousten välillä toimivaksi työskentelyksi, jossa pystytään hyödyntämään valtuuston osaamista ja huomioimaan eri alueiden näkökulmat yhteistyössä.

Varapuheenjohtajaehdokas:

Minna Peltomaa

1. Olen Minna Peltomaa, reilu nelikymppinen sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri Tampereelta. Valmistuin sairaanhoitajaksi Lahdesta 1999 ja työni sairaanhoitajana olen tehnyt tehohoitotyössä. Tällä hetkellä toimin Taysissa Hoitotyön kliinisen asiantuntijan tehtävässä, vastuualueenani tehohoitotyö. Työ koostuu kehittämis- ja kouluttamistehtävistä. Arjessa vauhtia pitävät 11- ja 13 -vuotiaat pojat ja insinööri -puoliso. Alueella toimin Pohjois-Hämeen sairaanhoitajien varapuheenjohtajana ja sairaanhoitajaliiton valtuutettuna alkoi toinen kausi.

2.Valtuuston puheenjohtajat edustavat vastuustoa ja pitävät yllä valtuuston jäsenten välistä keskustelua myös kokousten välillä.  Uskon, että kokemukseni liiton toiminnassa ja  yhteistyötaidot auttaisivat tässä tehvässä. Tarvitaan myös kykyä kuunnella, jotta yhteistyö sujuu ja asioista saadaan vietyä eteenpäin.

3.Meillä on ollut aktiivinen valtuusto, vaikka kokoonpano hieman tälle kaudelle muuttuikin, odotan aktiivisen työskentelyotteen jatkuvan. Valtuuston tulisi työskennellä aktiivisesti myös kokousten välillä. Toivon, että tämä asia kehittyisi seuraavan valtuustonkauden aikana ja olen valmis sitä edistämään.