asiantuntijatoiminta

Asiantuntijaryhmien tehtävänä on sairaanhoitajien arjen tuominen mukaan liiton vaikuttamistyöhön. Asiantuntijaryhmien toiminnalla saamme nostettua teidän sairaanhoitajien asiantuntemusta esille ja näkyväksi. Asiantuntijaryhmät tuottavat liiton toiminnan tueksi ajantasaista tietoa, kommentteja ja kannanottoja, Lisäksi ryhmän jäsenet toimivat pyydettäessä liiton edustajana yhteistyöverkostoissa, hankkeissa, tapahtumissa jne. Asiantuntijaryhmien edellytetään viestivän toiminnastaan jäsenistölle yhteistyössä liiton viestinnän kanssa sosiaalisen median, verkkosivujen, sähköisen uutiskirjeen tai Sairaanhoitajalehden välityksellä.

Asiantuntijaryhmät käynnistetään tarpeen mukaan ja niiden käynnistämisestä päättää liiton hallitus.

Liiton jäsenenä sinulla on mahdollisuus hakea tunnustusta asiantuntijuudellesi hakemalla asiantuntijapankin jäseneksi.

 

Kaikki yhteisö -alueella aiheesta:

Yleinen
21.08.2014

Opiskelijafoorumi

Opiskelijatyön tueksi on koottu opiskelijoista koostuva opiskelijafoorumi. Foorumin tehtävänä on akuuttien opiskeluun liittyvien asioiden esille tuominen. Opiskelijafoorumissa toimiva opiskelija tekee[…] Lisää…