Logo

Pohjois-Karjalan sairaanhoitajat ry

Verkkosivut
http://sairaanhoitajat.fi/pohjois-karjala

Osoite
Pohjois-Karjalan sairaanhoitajat ry
Siltakatu 12 A 2
80100 Joensuu

Y-tunnus 0223419-3

Anna palautetta sivun alaosan lomakkeella.


Pohjois-Karjalan sairaanhoitajat ry:n hallitus ja luottamustehtävät kaudella 2019 – 2022 kevätkokoukseen saakka

Marja-Leena Nuutinen, puheenjohtaja,
marja-leena.nuutinen@siunsote.fi

Piia Niiranen, varapuheenjohtaja, Sairaanhoitajaliiton valtuuston jäsen
piia.niiranen@siunsote.fi

Eeva Kurki, sihteeri
eeva.kurki@elisanet.fi

Sirkku Ponkilainen, rahastonhoitaja
sirkku.ponkilainen@siunsote.fi

Mervi Nygren, tiedottaja
mhellevikokko@gmail.com

Merja Törrönen, tiedottaja
merja.torronen@siunsote.fi

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Eeva Kurki, hallituksen jäsen, varajäsenenään Ritva Mertanen

Sirkku Ponkilainen, hallituksen jäsen, varajäsenenään Merja Törrönen

Mervi Nygren, hallituksen jäsen, varajäsenenään Heli Karvinen

Terttu Hytti, terttu.hytti@gmail.com, hallituksen jäsen, varajäsenenään Taru Räty

Opiskelijajäsen Tanja Vattulainen, tanja.vattulainen@gmail.com

Sairaanhoitajaliiton hallituksen varajäsen 25.11.2018 alkaen

Sinikka Malinen


Työryhmät

Hoitotyön johtajien työryhmä
Työryhmän tavoitteena on hoitotyön ja hoitotyön johtamisen näkyväksi tekeminen Pohjois-Karjalassa sekä hoitotyön johtajien tukeminen vertaistuen ja aktiivisen keskustelun avulla. Puheenjohtajana toimii Marja-Leena Nuutinen, marja-leena.nuutinen@liperi.fi.

Ikäihmisten hoitotyön työryhmä
Työryhmän tavoitteena on ikäihmisten hoitotyön arvostuksen, imagon ja näkyvyyden lisääminen sekä ikäihmisten hoitotyön kehittäminen. Ryhmän puheenjohtajana toimii Riitta Myllynen, riitta.myllynen@jns.fi.

Lasten hoitotyön työryhmä
Työryhmän tavoitteena on lasten hoitotyön alueella toimivien sairaanhoitajien verkostoituminen ja yhteistyö. Työryhmä järjestää mm. opintokäyntejä ja erilaisia tapahtumia. Puheenjohtajana toimii Katja Vanttaja-Keronen, lhttyoryhma@gmail.com.

Liikuntatyöryhmä
Työryhmä järjestää liikuntapainotteisia virkistystapahtumia jäsenille. Puheenjohtajana toimii Raija Martikainen, raija.martikainen@pkssk.fi.

Monikulttuurisen hoitotyön työryhmä
Työryhmän tehtävänä on monikulttuurisen hoitotyön edistäminen, tutkitun tiedon ja hyvien käytäntöjen kokoaminen ja jakaminen. Työryhmän puheenjohtajana toimii Heidi Siven, heidi.siven@elisanet.fi.

Mökkityöryhmä
Työryhmä hoitaa alueyhdistyksen mökin vuokraamista. Puheenjohtajana toimii Marjatta Haapaniemi, marjatta.haapaniemi@gmail.com, 040 755 3428.

Opiskelijatyöryhmä
Työryhmän hoitaa infotilasuudet opintonsa aloittaneille sairaanhoitajaopiskelijoille. Työryhmän puheenjohtajana toimii Mervi Kokko, mhellevikokko@gmail.com.

Palliatiivisen hoitotyön työryhmä
Tavoitteena on palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamisen kehittäminen ja näkyväksi tekeminen. Puheenjohtajana toimii Irja Väisänen, irja.vaisanen@elisanet.fi ja viestijänä Pirjo Vesa, pikevesa@me.com.

Päihde- ja mielenterveyshoitotyön työryhmä
Tavoitteena on päihde- ja mielenterveyshoitotyötä tekevien sairaanhoitajien ammatillisen näyttöön perustuvan osaamisen vahvistuminen ja tukeminen sekä vertaistuen ja keskinäisen konsultaation ja yhteistoiminnan lisääminen. Puheenjohtajana toimii Seija Nikkonen, seija.nikkonen@sovatek.fi.

Seniorisairaanhoitajien työryhmä
Työryhmä toimii jo työelämästä pois jääneiden sairaanhoitajien yhteisten tapaamisten koordinoijana ja järjestäjänä. Puheenjohtajana toimii Marjatta Haapaniemi, marjatta.haapaniemi@gmail.com, puh. 040 755 3428.


Anna palautetta Pohjois-Karjalan sairaanhoitajille