Logo

Pohjois-Karjalan sairaanhoitajat ry

Verkkosivut
http://sairaanhoitajat.fi/pohjois-karjala

Osoite
Pohjois-Karjalan sairaanhoitajat ry
Siltakatu 12 A 2
80100 Joensuu

Y-tunnus 0223419-3

Anna palautetta sivun alaosan lomakkeella.


Pohjois-Karjalan sairaanhoitajat ry:n hallitus ja luottamustehtävät kaudella 2015 – 2019 kevätkokoukseen saakka

Marja-Leena Nuutinen, puheenjohtaja, Sairaanhoitajaliiton hallituksen varajäsen
marja-leena.nuutinen@liperi.fi

Piia Niiranen, varapuheenjohtaja, Sairaanhoitajaliiton valtuuston jäsen
piia.niiranen@ilomantsi.fi

Eeva Kurki, sihteeri
eeva.kurki@elisanet.fi

Sirkku Ponkilainen, rahastonhoitaja
sirkku.ponkilainen@pkssk.fi

Minna Laakkonen, tiedottaja
laakkonen.minnam@gmail.com

Mervi Nygren, tiedottaja
mhellevikokko@gmail.com

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Eeva Kurki, hallituksen jäsen, varajäsenenään Terttu Hytti

Sirkku Ponkilainen, hallituksen jäsen, varajäsenenään Pirjo Vesa

Minna Laakkonen, hallituksen jäsen, varajäsenenään Sinikka Malinen

Mervi Nygren, hallituksen jäsen, varajäsenenään Tarja Ruokonen

Heli Karvinen, hallituksen jäsen, varajäsenenään Ritva Mertanen

Sairaanhoitajaliiton hallituksen varajäsen 2.7.2016 alkaen

Sinikka Malinen


Työryhmät

Hoitotyön johtajien työryhmä
Työryhmän tavoitteena on hoitotyön ja hoitotyön johtamisen näkyväksi tekeminen Pohjois-Karjalassa sekä hoitotyön johtajien tukeminen vertaistuen ja aktiivisen keskustelun avulla. Puheenjohtajana toimii Marja-Leena Nuutinen, marja-leena.nuutinen@liperi.fi.

Ikäihmisten hoitotyön työryhmä
Työryhmän tavoitteena on ikäihmisten hoitotyön arvostuksen, imagon ja näkyvyyden lisääminen sekä ikäihmisten hoitotyön kehittäminen. Ryhmän puheenjohtajana toimii Riitta Myllynen, riitta.myllynen@jns.fi.

Lasten hoitotyön työryhmä
Työryhmän tavoitteena on lasten hoitotyön alueella toimivien sairaanhoitajien verkostoituminen ja yhteistyö. Työryhmä järjestää mm. opintokäyntejä ja erilaisia tapahtumia. Puheenjohtajana toimii Katja Vanttaja-Keronen, lhttyoryhma@gmail.com.

Liikuntatyöryhmä
Työryhmä järjestää liikuntapainotteisia virkistystapahtumia jäsenille. Puheenjohtajana toimii Raija Martikainen, raija.martikainen@pkssk.fi.

Monikulttuurisen hoitotyön työryhmä
Työryhmän tehtävänä on monikulttuurisen hoitotyön edistäminen, tutkitun tiedon ja hyvien käytäntöjen kokoaminen ja jakaminen. Työryhmän puheenjohtajana toimii Heidi Siven, heidi.siven@elisanet.fi.

Mökkityöryhmä
Työryhmä hoitaa alueyhdistyksen mökin vuokraamista. Puheenjohtajana toimii Marjatta Haapaniemi, marjatta.haapaniemi@gmail.com, 040 755 3428.

Opiskelijatyöryhmä
Työryhmän hoitaa infotilasuudet opintonsa aloittaneille sairaanhoitajaopiskelijoille. Työryhmän puheenjohtajana toimii Mervi Kokko, mhellevikokko@gmail.com.

Palliatiivisen hoitotyön työryhmä
Tavoitteena on palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamisen kehittäminen ja näkyväksi tekeminen. Puheenjohtajana toimii Irja Väisänen, irja.vaisanen@elisanet.fi ja viestijänä Pirjo Vesa, pikevesa@me.com.

Päihde- ja mielenterveyshoitotyön työryhmä
Tavoitteena on päihde- ja mielenterveyshoitotyötä tekevien sairaanhoitajien ammatillisen näyttöön perustuvan osaamisen vahvistuminen ja tukeminen sekä vertaistuen ja keskinäisen konsultaation ja yhteistoiminnan lisääminen. Puheenjohtajana toimii Seija Nikkonen, seija.nikkonen@sovatek.fi.

Seniorisairaanhoitajien työryhmä
Työryhmä toimii jo työelämästä pois jääneiden sairaanhoitajien yhteisten tapaamisten koordinoijana ja järjestäjänä. Puheenjohtajana toimii Marjatta Haapaniemi, marjatta.haapaniemi@gmail.com, puh. 040 755 3428.


Anna palautetta Pohjois-Karjalan sairaanhoitajille