Logo

Svenskfinland

Finlands sjuksköterskeförbunds Sjukskötare rf. (Svenskfinland) 2014 – 2018
http://sairaanhoitajat.fi/svenskfinland

Styrelsens sammansättning

  • Carola Arjatsalo, ordförande, Esbo, carola.arjatsalo@hus.fi
  • Lisbeth Fagerström, viceordförande, Vasa, lisbeth.fagerstrom@hbv.no
  • Veronica Renwall, sekreterare, Helsingfors, veronica.renwall@pp.inet.fi
  • Marit Råman, kassör, Helsingfors, mraman@welho.com
  • Sandra Alldén, ledamot, Borgå, sandra.allden@sffi.fi
  • Kerstin Skogman, ledamot, Helsingfors, kerstin.skogman@elisanet.fi
  • Annika von Schantz, ledamot, Esbo, annika.schantz-von@hus.fi
  • Camilla Kamila, ledamot, Vasa, camilla.kamila@abilita.fi

Suppleanter är Margaretha Berndtson, Helsingfors, Ann-Charlotte Weber-Uunila, Helsingfors, Marianne Tallberg, Helsingfors, Marie-Louise Frölander-Ulf, Helsingfors, Carita Mäkelä, Vasa och Lars Liljeström, Helsingfors.