Logo

Svenskfinland

Finlands sjuksköterskeförbunds Sjukskötare rf. (Svenskfinland) 2018- 2022
http://sairaanhoitajat.fi/svenskfinland

Styrelsens sammansättning

  • Maria Forss, ordförande, Sibbo, maria.forss@arcada.fi 
  • Marit Råman, viceordförande, Helsingfors, mraman@welho.com
  • Sandra Alldén, ledamot, Borgå, sandra.allden@sffi.fi
  • Annika von Schantz, ledamot, Esbo, annika.vonschantz@tuunaberg.net
  • Annika Ahläng, ledamot, Korsholm, annika.ahlang@korsholm.fi
  • Kerstin Skogman, ledamot, Helsingfors, kerstin.skogman@gmail.com
  • Martina Gästrin, ledamot, Helsingfors, martina.gastrin@gmail.com
  • Malin Andtfolk, ledamot, Vasa, malinandtfolk@gmail.com

Suppleanter är Lisbeth Fagerström, Vasa, Carina Nordman-Byskata, Petalax, Margaretha Berndtson, Helsingfors, Carola Arjatsalo, Esbo, Lars Liljeström, Helsingfors och Carita Mäkelä, Vasa.