Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Asiakaslähtöinen AR-teknologia avuksi sairaalan sokkeloihin

Anna Peltomaa, Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK, Sairaanhoitaja YAMK, Welfare Technology / hyvinvointiteknologia, Requirement analysis for navigation application in a hospital (2020)
Linkki opinnäytetyöhön: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202003063076

Projektityönä toteutetussa opinnäytetyössä tartuttiin sairaaloiden haasteisiin opastaa asiakkaitaan oikeisiin paikkoihin sairaalan sisällä. Tuloksena syntyi opastava mobiilisovellus, joka hyödyntää lisättyä todellisuutta (AR) ja QR-koodeja. Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa vierailu voi aiheuttaa ahdistusta ja stressiä varsinkin, jos kyseessä on täysin vieras paikka. Stressaavissa tilanteissa ihmisen kyky hahmottaa ympäristöjä on rajoittunut. Ohjelmistoa testasi viisi, iältään 12–70-vuotiasta testaajaa. He ottivat ohjelmiston vastaan hyvin ja innokkaasti.

Terveydenhuollossa avustavan henkilökunnan määrä on vähentynyt, itsepalvelupisteet lisääntyneet, ja laajentuvat sairaalat vievät asiakkaita vieraisiin ympäristöihin. Opastava ohjelma mahdollistaa myös henkilökunnan perehdyttämisen uuteen työpaikkaan ja sen tiloihin. Parhaimmassa tapauksessa ohjelmisto voi minimoida paikkojen etsimiseen kuluvaa aikaa, ja vähentää henkilökunnan tarvetta ohjata potilaita oikeisiin paikkoihin muun työn ohessa sekä varmistaa sovittujen aikojen täsmällisyyttä. Asiakkaille ohjelmisto voi tuoda hallinnan tunnetta hallitsemattomaksi koettuun ympäristöön.

Digitalisaatio muuttaa maailmaa nopeasti luoden uusia mahdollisuuksia, jotka ovat tämänkin teknologian osalta moninaisia. QR-koodeihin on mahdollista sisällyttää ohjeita, kuvia ja jopa salattua tietoa. Uusi teknologia voi palvella terveyspalvelujen sekä sairaaloiden eri ihmisryhmiä, niin työntekijöitä kuin asiakkaitakin.

Sairaanhoitaja-lehden Valmista tuli -palstalla esitellään Sairaanhoitajaliiton jäsenten opinnäytetöitä.