Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Sairaanhoitajan ammatinharjoittamisoikeus

Suomessa sairaanhoitajan ammattia voi harjoittaa vain sairaanhoitajatutkinnon suorittanut henkilö.

Sairaanhoitajan ammattia koskeva laki

Suomessa ensimmäinen sairaanhoitajan ammattia koskeva laki, laki sairaanhoitotoimen harjoittamisesta astui voimaan 31 päivänä lokakuuta 1962. Nykyisin sairaanhoitajan ammatinharjoittamisoikeutta säätelee 28.6.1994 voimaan astunut Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Laillistettu ammattihenkilö

Sairaanhoitaja, kätilö ja terveydenhoitaja saavat ammatinharjoittamisoikeuden.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää oikeuden harjoittaa ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Lisäksi Valvira ylläpitää terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä valvontatehtävien hoitamiseksi. Rekisterin nimi on JulkiTerhikki.

Luvattomasta terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisesta voidaan Suomessa tuomita joko sakko- tai vankeusrangaistus.

JulkiTerhikki

Sairaanhoitajaopiskelija sairaanhoitajan sijaisena

Sairaanhoitajan sijaisena voi toimia sairaanhoitajaopiskelija, joka on suorittanut kaksi kolmasosaa eli vähintään 140 opintopistettä (210 opintopisteen) tutkinnosta.