Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu

Opiskele sairaanhoitajaksi

Sairaanhoitajat ovat korkeimmin koulutettuja hoitotyön ammattilaisia. He tekevät itsenäistä ja vastuullista työtä, joka perustuu hoitotieteeseen.

Sairaanhoitajat tekevät kokonaisvaltaista työtä

Sairaanhoitajien työssä korostuu potilaslähtöinen, terveyskeskeinen ja kokonaisvaltainen ajattelutapa.

Sairaanhoitajan tehtävät:

  • terveyden edistäminen ja ylläpitäminen
  • sairauksien ehkäiseminen ja hoitaminen
  • kärsimyksen lievittäminen.

Sairaanhoitajien asiantuntijuus rakentuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön. Lisäksi sairaanhoitajilla on asiantuntijoiden tietotaito tuoda hoitotyön näkökulma moniammatilliseen työryhmään.

Sairaanhoitajilla on monenlaisia työkuvia. Monet tekevät kliinistä hoitotyötä potilaiden/asiakkaiden parissa, erikoisalojen ja toimipaikkojen kirjo on suurta. Jatkokoulutuksen myötä toiset toimivat esimerkiksi opettajina, tutkijoina, päättäjinä, kehittäjinä tai johtajina. Yhteiskunnassa tarvitaan sairaanhoitajatustaisia osaajia erilaisiin tehtäviin.

Sairaanhoitaja

Sairaanhoitajaksi opiskellaan ammattikorkeakoulussa. Opinnot kestävät noin 3,5 vuotta ja ovat laajuudeltaan 210 op. Sairaanhoitajan tutkinnon voi suorittaa päiväopiskeluna, verkossa tai joustavasti työn ohessa monimuoto-opiskeluna. Koulujen tarkemmat opetussuunnitelmat on nähtävillä eri ammattikorkeakoulujen nettisivuilla.

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitajaksi opiskellaan ammattikorkeakoulussa. Terveydenhoitajan koulutus pohjautuu sairaanhoitajan koulutukseen. Terveydenhoitajaksi opiskellessa saa siis kaksi tutkintoa, terveydenhoitajan tutkinnon ja sairaanhoitajan pätevyyden. Opintojen kesto on noin 4 vuotta ja laajuus 240 op. Koulujen tarkemmat opetussuunnitelmat on nähtävillä eri ammattikorkeakoulujen nettisivuilla.

Ensihoitaja

Ensihoitajaksi opiskellaan ammattikorkeakoulussa. Ensihoitajaksi opiskellessa saa kaksi tutkintoa, sairaanhoitajan tutkinnon ja ensihoitajan tutkinnon. Opintojen kesto on noin 4 vuotta ja laajuus 240 op. Koulujen tarkemmat opetussuunnitelmat on nähtävillä eri ammattikorkeakoulujen nettisivuilla.

Kätilö

Kätilöksi opiskellaan ammattikorkeakoulussa. Kätilöksi valmistuessa saat kaksi tutkintoa, kätilön tutkinnon ja sairaanhoitajan pätevyyden. Opintojen kesto on noin 4,5 vuotta ja laajuus 270 op. Koulujen tarkemmat opetussuunnitelmat on nähtävillä eri ammattikorkeakoulujen nettisivuilla.

“Sairaanhoitajat ovat hoitotyön parhaita asiantuntijoita”

sulje
Lue lisää: