Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Opiskele sairaanhoitajaksi

Sairaanhoitajat ovat korkeimmin koulutettuja hoitotyön ammattilaisia. He tekevät itsenäistä ja vastuullista työtä, joka perustuu hoitotieteeseen.

Sairaanhoitajat tekevät kokonaisvaltaista työtä

Sairaanhoitajien työssä korostuu potilaslähtöinen, terveyskeskeinen ja kokonaisvaltainen ajattelutapa.

Sairaanhoitajan tehtävät:

  • terveyden edistäminen ja ylläpitäminen
  • sairauksien ehkäiseminen ja hoitaminen
  • kärsimyksen lievittäminen.

Sairaanhoitajien asiantuntijuus pohjautuu näyttöön perustuvaan hoitotyöhön. Lisäksi sairaanhoitajilla on asiantuntijoiden tietotaito tuoda hoitotyön näkökulma moniammatilliseen työryhmään.

Sairaanhoitajilla on monenlaisia työnkuvia. Monet tekevät kliinistä hoitotyötä potilaiden/asiakkaiden parissa, erikoisalojen ja toimipaikkojen kirjo on suurta. Jatkokoulutuksen myötä toiset toimivat esimerkiksi opettajina, tutkijoina, päättäjinä, kehittäjinä tai johtajina. Yhteiskunnassa tarvitaan sairaanhoitajatustaisia osaajia erilaisiin tehtäviin. Koulutus antaa mahdollisuuksia erilaisiin urapolkuihin, myös kansainvälisiin tehtäviin.

Tutustu kliiniseessä hoitotyössä toimivan sairaanhoitajan työhön

Sairaanhoitaja-ammattien perustutkintoja ovat sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, ensihoitaja, kätilö ja sairaanhoitaja-diakonissa.

Sairaanhoitaja

Sairaanhoitajaksi opiskellaan ammattikorkeakoulussa. Opinnot kestävät noin 3,5 vuotta ja ovat laajuudeltaan 210 op. Sairaanhoitajakoulutus pohjautuu EU:n ammattipätevyysdirektiiviin. Sairaanhoitajan tutkinnon voi suorittaa päiväopiskeluna, verkossa tai joustavasti työn ohessa monimuoto-opiskeluna. Sairaanhoitajan koulutusta on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Koulujen tarkemmat opetussuunnitelmat ovat nähtävillä eri ammattikorkeakoulujen nettisivuilla, tutustu tarjontaan eri puolilla Suomea.

Valvira laillistaa tutkinnon suorittaneet ja merkitsee heidät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Laillistetun ammattihenkilön tehtävässä voi toimia vain kyseiseen ammattiin koulutettu.

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitajaksi opiskellaan ammattikorkeakoulussa. Terveydenhoitaja on kansanterveystyön ja ennaltaehkäisevän hoitotyön asiantuntija. Terveydenhoitajatutkinto on kaksoistutkinto, jonka aikana opiskelija suorittaa sekä terveydenhoitajan että sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinnot. Valvira laillistaa terveydenhoitajatutkinnon suorittaneet sekä sairaanhoitajina että terveydenhoitajina. Sairaanhoitajakoulutuksen osalta tutkinto pohjautuu EU:n ammattipätevyysdirektiiviin Opintojen kesto on noin 4 vuotta ja laajuus 240 op. Jos olet jo sairaanhoitaja, voit opiskella lisäksi terveydenhoitajaksi. Koulujen tarkemmat opetussuunnitelmat ovat nähtävillä eri ammattikorkeakoulujen nettisivuilla, tutustu tarjontaan eri puolilla Suomea.

Ensihoitaja

Ensihoitajaksi opiskellaan ammattikorkeakoulussa. Ensihoitajan erityisosaamisen alue on hoitotason ensihoito, esimerkiksi äkillisesti sairastuneiden tai onnettomuuspotilaiden hoitotyössä sekä ambulanssikuljetuksen aikana. Ensihoitajaksi valmistuttuaan saa kaksi tutkintonimikettä, ensihoitaja (AMK) ja sairaanhoitaja (AMK). Valvira laillistaa ensihoitajatutkinnon suorittaneet sairaanhoitajina. Sairaanhoitajakoulutuksen osalta tutkinto pohjautuu EU:n ammattipätevyysdirektiiviin. Opintojen kesto on noin 4 vuotta ja laajuus 240 op. Jos olet jo sairaanhoitaja, voit opiskella lisäksi ensihoitajaksi. Koulujen tarkemmat opetussuunnitelmat ovat nähtävillä eri ammattikorkeakoulujen nettisivuilla, tutustu tarjontaan eri puolilla Suomea.

Kätilö

Kätilöksi opiskellaan ammattikorkeakoulussa. Kätilö on seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä naistentautien hoitotyön asiantuntija. Kätilötutkinto on kaksoistutkinto, jonka aikana opiskelija suorittaa sekä kätilön että sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinnot. Valvira laillistaa kätilötutkinnon suorittaneet sekä sairaanhoitajina että kätilöinä. Sairaanhoitaja- ja kätilökoulutukset pohjautuvat EU:n ammattipätevyysdirektiiviin. Opintojen kesto on noin 4,5 vuotta ja laajuus 270 op. Sairaanhoitajan tutkinnon jo suorittaneille opinnot kestävät noin kaksi vuotta. Koulujen tarkemmat opetussuunnitelmat ovat nähtävillä eri ammattikorkeakoulujen nettisivuilla, tutustu tarjontaan eri puolilla Suomea.

Sairaanhoitaja-diakonissa

Sairaanhoitaja, diakoninen hoitotyö -koulutus, on tarjolla Diakonia-ammattikorkeakouluissa. Sairaanhoitajakoulutuksen lisäksi se sisältää kirkollisia opintoja, jotka kelpoistavat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian virkaan. Sairaanhoitajakoulutuksen osalta tutkinto pohjautuu EU:n ammattipätevyysdirektiiviin ja Valvira laillistaa tutkinnon suorittaneet sairaanhoitajina. Opintojen kesto on noin 4 vuotta ja laajuus 240 op. Koulujen tarkemmat opetussuunnitelmat ovat nähtävillä eri ammattikorkeakoulujen nettisivuilla, tutustu tarjontaan eri puolilla Suomea.

“Sairaanhoitajat ovat hoitotyön parhaita asiantuntijoita”

Aiheeseen liittyvää