Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Työntekijän hyvinvointireppu

Työntekijän työhyvinvointireppu koostuu työhyvinvointia edistävistä käytännöistä. Näillä suositeltavilla käytänteillä saat lisää suunnitelmallisuutta, selkeyttä ja hyvinvointia työhösi ja työyhteisöösi.

Huolehdi omasta hyvinvoinnistasi

Omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen on perusedellytys sairaanhoitajan työssä tai hoitotyön esimiestyössä jaksamiselle. Vastuu hyvinvoinnistasi on viime kädessä sinulla itselläsi mutta myös työnantajallasi

 Potilaiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnista huolehtiminen on vaikeaa, jos itse ei voi hyvin. Samoin esimies jaksat pitää huolta työyhteisösi hyvinvoinnista paremmin, kun voit itse hyvin.

Sairaanhoitajien ja esimiesten työ on monella tapaa antoisaa mutta myös hyvin kuormittavaa. Sairaanhoitajana voit auttaa suoraan potilaita ja heidän läheisiään. Esimiehenä mahdollistat sairaanhoitajia tekemään työnsä mahdollisimman hyvin.

Vuorotyötä tekevälle on erityisen tärkeää ennaltaehkäistä vuorotyön haittoja. Itsesi hoitamisella, työsi ja oman elämäsi hyvällä hallinnalla lisäät omaa hyvinvointiasi.

Työntekijästä välittävässä työyhteisössä voidaan monilla suositeltavilla tavoin edistää työhyvinvointia.

Onko omassa työyhteisössäsi käytössä jo kaikki alla olevat keinot?

Työterveyshuolto

  • Työpaikkasi sopimat työterveyshuollon palvelut ovat käytettävissäsi.
  • Työssä jaksamisestasi kannattaa puhua myös työterveyshuollossa
  • Vastaat työterveyshuollon lähettämiin kyselyihin ja erityisesti lakisääteiseen yötyökyselyyn, jolla seurataan työterveyttäsi tehdessäsi yötyötä.

Erilaiset työaikajärjestelyt

Erilaiset työaikajärjestelyt ovat keino vähentää henkistä, fyysistä ja sosiaalista kuormitusta. Tällaisia ovat esimerkiksi työaikaergonomia, työvuorosuunnittelu, työaikapankki ja osittainen työaika.

Kohdennetut tukikeskustelut

Kohdennetut tukikeskustelut ovat keino vähentää eettistä ja psykososiaalista kuormitusta sekä ennaltaehkäistä kuormituksen syntymistä.

Aikaisen puuttumisen mallit

Aikaisen puuttumisen mallit ovat työnantajan mahdollistamia keinoja ottaa puheeksi sellaisia asioita, jotka vaikuttavat hyvinvointiisi.

Oikeanlainen ruokavalio

Oikeanlaisella ruokavaliolla helpotat elimistösi selviytymistä vuorotyöstä.

Vuorotyön haittojen minimointi

Toisille vuorotyö sopii paremmin kuin toisille. Siksi sinun kannattaa työpaikkaa valitessa puntaroida, kannattaako sinun hakeutua kolmivuorotyötä edellyttävään yksikköön ollenkaan, jos etukäteen tiedät, että elimistösi ei sopeudu tai elämäntilanteesi ei sovellu vuorotyövaatimuksiin.

Vuorotyö voi aiheuttaa stressiä, hermostuneisuutta ja kroonista väsymystä sekä ruoansulatuselimistön oireita (esim. närästystä, vatsakipuja ja ilmavaivoja). Joka kymmenes vuorotyöläinen kärsii unihäiriöstä, kuten univaikeuksista ja väsymyksestä. Väsymys voi lisätä myös onnettomuus- ja työtapaturmariskiä. Vuorotyö liitetään myös lisääntyneeseen painonnousun riskiin sekä sydän-, syöpä- ja diabetesriskiin. Lisäksi vuorotyö voi aiheuttaa sosiaalista kuormitusta, jos työvuorot eivät sovellu yhteen yksityiselämäsi tarpeiden kanssa.

Vuorotyöhön voi myös tottua, vaikka ensimmäisten yövuorojen teko tuntuisikin vaikealta. Vuorotyön tuoman jouston ja vaihtelun sopiessa elämäntilanteeseesi kannattaa muistaa keinot, joilla voit minimoida vuorotyön haittoja. Työhyvinvointiasi voidaan lisätä erilaisilla työelämän joustoilla.

Tarkemmin hyvistä käytännöistä

Oman työn organisointi

Oman työn organisointi on osa ammattitaitoa. Sairaanhoitajan työssä tarvitaan ennakointi- ja priorisointitaitoja, ajanhallintataitoa sekä delegointitaitoja, jotka ovat osa työn organisointitaitoa. Toisille oman työn organisointi ja ajan hallinta ovat haasteellisempia kuin toisille. Nopeatempoisessa hoitotyössä pärjäävät usein paremmin ne, joilla on hyvät sosiaaliset taidot, kyky oppia nopeasti sekä kyky hallita itseään, aikaansa ja työtään. Hoitotyö on onneksi niin monimuotoista, että sinulla voi olla mahdollisuus valita itsellesi ja ominaisuuksillesi sopivin hoitotyön alue. 

Organisointitaito kehittyy kokonaisuuksien hahmottamisen ja ammattitaidon myötä ja sitä voi myös itse kehittää. Joskus työhyvinvointisi voi heiketä vain sen takia, että olet vain valinnut itsellesi sellaisen työalueen, jossa et voi käyttää vahvuuksiasi.  

Yksityiselämän ja työelämän yhteensovittaminen

Työelämän ja yksityiselämän yhteensovittaminen on etenkin vuorotyössä haasteellista. Lähtökohtaisesti kannattaa hakeutua sellaiseen työhön, joka sopii parhaiten omaan elämäntilanteeseesi.

Työnantajallasi on oikeus määrittää työajat toiminnan tarpeen ja työehtosopimusten mukaan, ja sinulla on velvollisuus noudattaa niitä. On olemassa kuitenkin monia joustamisen keinoja, joiden avulla työpaikoilla voidaan lisätä työelämän ja yksityiselämän yhteen sovittelua ja työtyytyväisyyttä.

Arvioi, olisiko seuraavista joustoista apua oman työ- ja yksi yksityiselämäsi yhteensovittamisessa: 

  • Voit toivoa omat työvuorosi yhteisten pelisääntöjen pohjalta
  • Voit toivoa omat työvuorosi yhteisöllisesti eli sovittaa yhteen toisten työntekijöiden toiveiden kanssa, jolloin listantekijän ei ole tarvetta muutella enää työvuorotoiveita
  • Voit vaihtaa kollegan kanssa työvuoroa elämäntilanteesi muututtua
  • Sinulla on mahdollisuus liittyä työaikapankkiin (linkki vinkkiin työaikapankki)
  • Sinulla on mahdollisuus tehdä väliaikaisesti osa-aikaista työaikaa oman elämäntilanteen helpottamiseksi 

Jos kyseiset keinot eivät ole sinulle tuttuja, ota asia puheeksi työpaikallasi esimiehesi kanssa. Jos olet esimies, selvitä, miten kyseinen vaihtoehto saadaan käyttöön työpaikallasi, vaikka se vaatisikin hieman aikaa ja vaivaa. Työelämän joustot ovat yksi työpaikan kilpailuvaltti kiristyvässä sairaanhoitajapulassa.

Tutustu myös näihin

Arvioi omaa ja työyhteisön hyvinvointia

Perusasiat kuntoon työpaikalla

Psykososiaalisen jaksamisen tukeminen