Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Arvioi omaa ja työyhteisösi hyvinvointia

Työhyvinvointi on asia, johon jokainen työpaikalla voi vaikuttaa.

Omaa työhyvinvointia ja työyhteisöä voi arvioida monella tavalla. Tarkasteleminen auttaa hahmottamaan omaa jaksamista sekä työyhteisön toimivuutta. Työhyvinvointia heikentävien asioiden tunnistaminen ja esiintuominen on ensimmäinen askel kohti parempaa työhyvinvointia.

Vetovoimainen työyhteisö

Vetovoimaiset organisaatiot kehittävät tutkimusten mukaan toimintaansa. Ne tarjoavat mielekkäitä ja haasteellisia työtehtäviä. Ihmisten osaamista ja uudistamishalua hyödynnetään. Johtaminen on osallistavaa. Työhyvinvointiin ja hyviin työoloihin panostetaan.

Vetovoimaisessa organisaatiossa potilaishoito on korkeatasoista. Se näkyy muun muassa parempina hoitotuloksina, tyytyväisinä potilaina ja potilashoidon turvallisuutena.

Hyvän työpaikan kriteerit

Suomen Sairaanhoitajat on laatinut Hyvän työpaikan kriteerit terveydenhuollon organisaatioille. Kriteerit pohjautuvat tutkittuun tietoon vetovoimaisista organisaatioista ja työhyvinvoinnista.

Hyvän työpaikan kriteerit muodostuvat kuudesta osasta:

 1. Toimivat käytännöt
 2. Osallistava johtaminen
 3. Työn palkitsevuus
 4. Asiantuntijuuden kehittäminen
 5. Korkeatasoinen hoidon laatu
 6. Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen

Tutustu tarkemmin hyvän työpaikan kriteereihin

Arvioi omia voimavarojasi

Omia voimavaroja voi arvioida monella tavalla – ja se on tärkeää työssä jaksamisen kannalta. Jos huomaat, että voimavarasi ovat vähenemässä, myönnä se itsellesi. Älä odota uupumispisteeseen asti, vaan ryhdy ajoissa toimeen tilanteen korjaamiseksi.

Kysymyksiä oman työhyvinvoinnin arvioimiseen

Oletko hyvinvoiva työntekijä? Näihin kysymyksiin vastaamalla hahmotat omaa työhyvinvointiasi. Arvioi asteikolla 0–5 , kuinka hyvin väittämät sopivat itseesi. 0 tarkoittaa ei koskaan, 5 tarkoittaa melkein aina.

Jos pistemääräsi ovat lähellä viitosta, niin onneksi olkoon – olet hyvinvoiva työntekijä ja se näkyy työssäsi ja työyhteisössäsi!

Muista! Jos pisteesi ovat alhaiset, älä tyydy nykytilaan, vaan lähde etsimään vastauksia hyvinvointiasi nakertaviin asioihin.

Mieti, mitä seuraavat asiat tarkoittavat sinulle:

 • motivaatio
 • vastuuntunto
 • vahvuuksien hyödyntäminen
 • tavoitteet
 • palaute
 • tarpeellisuus
 • itsenäisyys
 • yhteenkuuluvuus
 • onnistuminen
 • työn imu

Itsensä tunteminen auttaa jaksamaan

Itsensä tunteminen ja oman rajallisuuden hyväksyminen auttavat jaksamaan. Sinä et voi muuttaa ketään muuta kuin itseäsi. Jos et voi vaikuttaa epämieluisaan asiaan yrityksistä huolimatta, voit vaikuttaa kuitenkin siihen, miten itse suhtaudut asiaan. Voit siis vaikuttaa omaan asenteeseesi.

Kun omat voimavarat ovat loppu

Työhyvinvointiin vaikuttavat muutkin kuin työstä ja työyhteisöstä nousevat asiat. Omien voimavarojen ja elämäntilanteen on oltava hallinnassa, jotta töissä jaksaa. Omat voimavarat ovat avain työhyvinvointiin. Jos et itse voi hyvin, et jaksa välittää myöskään työyhteisösi hyvinvoinnista.

Jokaisella on elämässään jaksoja, jolloin terveys tai yksityiselämä vievät voimia tavallista enemmän. On sinun ja työnantajasi etu huomioida tämä.

Jos omat voimavarasi ovat lopussa, toimi näin:

 1. Sano ääneen, jos et jaksa 
 2. Älä jää yksin asian kanssa
 3. Hakeudu työterveyshuoltoon
 4. Keskustele esimiehesi kanssa. Esimiehelläsi on monia keinoja tukea jaksamistasi.

Arvioi työssä jaksamisen edellytyksiä

Työn tulee olla sellaista, että hallitset sen ja työ on osaamisvaatimuksiltaan sinulle sopivaa, ei liian helppoa mutta ei liian vaikeatakaan. Työkuormituksen tulee olla kohtuullinen.

Sinulla tulee olla mahdollisuus lakisääteisiin taukoihin ja suunniteltuihin työvuoroihin. Hoitotyössä voi tulla tilanteita, että esimerkiksi potilaan hengen pelastamiseksi oma ruokatauko siirtyy, mutta näiden tilanteiden tulee olla vain poikkeuksia.

Työn pysyvyys on turvallisuuden tunteen kannalta tärkeä, mutta sijaisena tämä turvallisuuden tunne ei aina toteudu.

Työssäjaksamisen kanssa voi olla ongelmia myös siksi, että työn tekemisen edellytykset eivät ole kunnossa.

Kysymyksiä työn edellytysten arvioimiseen

Arvioita työtä vastaamalla seuraaviin kysymyksiin joko kyllä tai ei.

 • Oletko saanut perehdytyksen työhösi?
 • Pystytkö tekemään useimmiten parhaasi?
 • Onko työkuormituksesi useimmiten kohtuullinen?
 • Toimiiko yksityiselämäsi yhteensovittaminen työhön?
 • Onko sinulla täydennyskoulutus- ja kehittymismahdollisuuksia työssäsi?
 • Onko sinulla mahdollisuus tehdä päätöksiä työssäsi?
 • Vastaako palkkasi työsi vaativuutta?

Jos vastasit ”ei” enemmän kuin kerran, listaa, mitkä asiat työyhteisössäsi aiheuttavat sen, etteivät nämä asiat toimi. Ota asiat esille esimiehesi kanssa ja työpaikan kokouksissa. Miettikää yhdessä, mitä voitte tehdä tilanteen korjaamiseksi.

Jos vastasit kaikkiin kysymyksiin kyllä, niin onneksi olkoon, työyhteisössäsi työnteon edellytykset ovat näiden asioiden osalta kunnossa.

Kysymyksiä työyhteisön arvioimiseen

Arvioi seuraavien kysymysten avulla työyhteisöäsi asteikolla 0–5. 0 tarkoittaa ei koskaan, 5 tarkoittaa melkein aina.

Jos työyhteisön pistemäärät ovat korkeat, niin onneksi olkoon! Mitä lähempänä pisteet ovat vitosta, sitä paremmin voivana työyhteisösi näyttäytyy sinulle näiden asioiden osalta.

Jos pistemäärät jäävät pieniksi, voit listata, mitkä asiat aiheuttavat työpaikallasi aiheuttavat sen. Käy huomiot läpi esimiehesi kanssa ja työpaikkakokouksissa. Miettikää yhdessä, mitä voitte tehdä asioille.

Työssä jaksaminen on kaikkien vastuulla

Työssä jaksamiseen vaikuttaminen on kaikkien yhteinen vastuu. Esimiehen tehtävä on vaikuttaa siihen, mutta hän ei pysty yksin korjaamaan työyhteisön puutteita. Yhdessä sen sijaan pystytte vaikuttamaan moniin asioihin.

Usein jonkun tarvitsee vain tehdä aloite. Jos esimiehesi ei ole jo tehnyt aloitetta, tee sinä! Näin voit vaikuttaa paitsi omaan hyvinvointiisi myös työpaikkasi vetovoimaisuuteen. Työssäjaksamista tukeva työyhteisö pärjää muita paremmin entisestään kiristyvässä osaajapulassa.

Katso myös

Käy katsomassa myös työntekijän ja esimiehen työhyvinvointisalkut. Niihin on koottu Suomen Sairaanhoitajien suosituksia oman työhyvinvoinnin ja työyhteisön toimivuuden ylläpitämiseksi ja kuntoon saamiseksi.

Työhyvinvointireppu työntekijälle

Työhyvinvoinnin johtamisreppu

Perusasiat kuntoon työpaikalla

Psykososiaalisen jaksamisen tukeminen

Hyviä käytäntöjä jaksamiseen