Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen työ on aina ollut merkittävä osa Suomen Sairaanhoitajien toimintaa.

Suomen Sairaanhoitajat on kansainvälisesti aktiivinen toimija

Olemme olleet jäsenenä kansainvälisessä sairaanhoitajaliitossa ICN:ssä jo vuodesta 1909 alkaen. Lisäksi toimimme aktiivisesti erilaisissa pohjoismaisissa, eurooppalaisissa ja globaaleissa verkostoissa. Samalla edistämme niin sairaanhoitajien kuin sairaanhoidon opiskelijoiden asioita.

Kansainvälinen työ on usein vastavuoroista jakamista: hyvien käytäntöjen saamista ja viemistä. Esimerkiksi kun rajattua lääkkeenmääräämisoikeutta rantautettiin Suomeen, teimme läheistä yhteistyötä irlantilaisten kollegoiden kanssa. Näin pystyimme hyödyntämään heidän kokemuksiaan ja soveltamaan niitä Suomen oloihin. 

Kansainvälisen työn tavoitteet eivät eroa Suomen Sairaanhoitajien yleisistä tavoitteista, eli missio ja visio ovat samoja myös kansainvälisellä tasolla.

Yhteistyö EU-tasolla tiivistyy

Kansainvälinen toiminta vaikuttaa vahvasti myös suomalaiseen terveydenhuoltoon ja hoitotyöhön. Esimerkiksi EU-tason lainvalmistelutyö vaikuttaa niin terveydenhuoltoomme kuin kansalliseen lainsäädäntöömme ja samalla suomalaisten sairaanhoitajien asemaan.

Erityisesti EU-maiden terveyspolitiikka ja terveydenhuoltojärjestelmät ovat jatkuvasti enemmän sidoksissa toisiinsa. Syitä tähän on monia: potilaat hakevat terveydenhoitoa myös muista EU-maista, terveydenhuollon ammattilaiset lähtevät töihin muihin EU-maihin, terveydenhoidon teknologia kehittyy jatkuvasti ja terveydenhuoltoon liittyy yhä suurempia odotuksia. 

Kansainväliset yhteistyöverkostot

Suomen Sairaanhoitajat on jäsenenä kansainvälisissä, eurooppalaisissa ja pohjoismaisissa järjestöissä. Näiden ohella teemme monipuolista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

ICN, International Council of Nurses

ICN on kansainvälinen sairaanhoitajaliitto, johon kuuluu sairaanhoitajajärjestöjä yli 130 maasta. ICN on perustettu jo vuonna 1899. Järjestön missiona on edustaa sairaanhoitajia maailmanlaajuisesti, edistää hoitotyön ammattia ja vaikuttaa terveyspolitiikkaan.

ICNn toiminnassa keskeistä on ammatillinen hoitotyön käytäntö, hoitotyön sääntely sekä sairaanhoitajien sosioekonominen hyvinvointi. Toimintaa on organisoitu monipuolisesti, ja siihen kuuluvat erilaiset asiantuntijaryhmät ja verkostot. 

ICN järjestää joka toinen vuosi, parittomina vuosina, laajan hoitotyön maailmankongressin, johon kokoontuu useita tuhansia sairaanhoitajia ympäri maailmaa. Näihin kongresseihin Suomen Sairaanhoitajien jäsenet pääsevät jäsehinnalla. Myös ICN-edustajisto kokoontuu joka toinen vuosi. Liiton toimisto sijaitsee Genevessä. Suomen Sairaanhoitajien edustaja on puheenjohtaja Heljä Lundgren-Laine ja varalla varapuheenjohtaja Terhi Reunama.
Katso lisätietoja ICN:n toiminnasta

ICN:llä on aktiivinen alaverkosto laajavastuiseen hoitotyöhön, Advanced Practice Nursing, APN. Verkosto järjestää maailmankongressin joka toinen vuosi, parillisina vuosina. Niissä on yleensä osallistujina useita suomalaisiakin!

Lue lisää ICN:n APN-verkostosta.

Muistathan, että maailmankongresseihin osallistumiseen voit hakea Suomen Sairaanhoitajien opintoapurahaa.

European Federation of Nurses Associations, EFN

Euroopan sairaanhoitajajärjestöjen liitto toimii Euroopan alueella, ja se pyrkii edistämään sairaanhoitajien ja hoitotyön asemaa. Toiminta painottuu kolmelle alueelle: ammatilliset asiat, työvoimakysymykset ja yleispoliittiset linjaukset. 

Järjestö on perustettu 1971, ja se toimii Brysselissä. EFN-yleiskokous kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Suomen Sairaanhoitajien varsinainen edustaja on toiminnanjohtaja Anne Pauna.

Katso lisätietoja EFN:n toiminnasta

Sykepleiernes Samarbeid i Norden, SSN

Pohjoismaisten sairaanhoitajajärjestöjen yhteistyöelin SSN on perustettu vuonna 1920. Jäseninä ovat Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan sekä Färsaarten sairaanhoitajaliitot. Toiminnassa keskitytään hoitotyön kehittämiseen ja sairaanhoitajien palkkauksen ja työsuhde-ehtojen parantamiseen.

Järjestön hallitus kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, ja Suomen Sairaanhoitajien varsinainen edustaja on toiminnanjohtaja Anne Pauna, varaedustaja asiantuntija Anna Suutarla.  Englanniksi järjestön nimi on Nordic Nurses’ Federation, NNF.

Lue yhteistyöstä lisää suomeksi ja englanniksi tai tanskaksi SSN:n sivuilta.

The European Nursing Students Association, ENSA

ENSA on Euroopan sairaanhoitajaopiskelijoiden järjestö. Sen tehtävänä on edistää sairaanhoitajan koulutusta Euroopassa ja tuoda esille sairaanhoitajaopiskelijoita kiinnostavia asioita.

ENSA:n vuosikokous pidetään yleensä syksyisin. Vuosikokouksessa valitaan uusi hallitus ja laaditaan EU-tason kannanottoja opiskelijoita puhututtaviin asioihin.

Tutustu ENSAn facebook-sivustoon.

The Nordic Nursing Students Contactforum, NNSC

Pohjoismaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden yhteistyöfoorumi NNSC toimii läheisessä yhteistyössä SSN:n kanssa. NSSK tapaa kaksi kertaa vuodessa ja keskustelee pohjoismaisia opiskelijoita kiinnostavista aiheista, joista tehdään myös kannanottoja. 

Lue lisää NNSC:sta.

The European Forum of National Nursing and Midwifery Associations, EFNNMA

EFNNMA on sairaanhoitaja- ja kätilöjärjestöjen yhdistys, joka toimii Maailman terveysjärjestön WHO:n Euroopan toimiston alueella ja sen kanssa tiiviissä yhteistyössä. 

Lue lisää EFNNMAsta

The Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes, ACENDIO

ACENDIO on yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hoitotyön ammattikielen kehittymistä. Se ylläpitää Euroopassa verkostoa sairaanhoitajille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään hoitotyön käytäntöä kuvaavia käsitteitä. 

Yhdistys on perustettu vuonna 1995. Suomen Suomen Sairaanhoitajien edustajana toimii Mikko Härkönen.

Katso lisätietoja Acendion toiminnasta

The European Association for Psychiatric Nurses, Horatio

Horatio on eurooppalainen järjestö, joka on suunnattu mielenterveyshoitotyön sairaanhoitajille. Suomen Sairaanhoitajien edustajana toimii Nina Kilkku.

Tutustu Horation toimintaan