Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet

Työntekijällä ja työnantajalla on erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia työpaikalla. Kun ne ovat tiedossa ja kunnossa, työyhteisö voi hyvin.

Työnantajan oikeuden ja velvollisuudet

Työnantajalla on oikeus:

 • ottaa työntekijä työhön
 • johtaa työtä ja antaa työn johtamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä
 • irtisanoa ja purkaa työsopimus lain sallimissa rajoissa

Työnantajalla on velvollisuus:

 • noudattaa lakeja ja sopimuksia
 • kohdella työntekijöitä tasapuolisesti työntekijöiden syntyperästä, uskonnosta, sukupuolesta, iästä tai poliittisesta näkemyksestä riippumatta
 • huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja työterveydestä
 • antaa työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista
 • edistää hyvää työilmapiiriä, työntekijän työssä suoriutumista ja ammatillista kehitystä

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Työntekijänä sinulla on oikeus:

 • työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan ja muihin vähimmäisehtoihin
 • suojaan, jonka lait ja sopimukset antavat
 • järjestäytymiseen
 • terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön

Työntekijänä sinulla on velvollisuus:

 • suorittaa työ huolellisesti
 • noudattaa sovittuja työaikoja
 • noudattaa työnjohdon ohjeita
 • kieltäytyä työnantajan kanssa kilpailevasta toiminnasta
 • pitää liike- ja ammattisalaisuus
 • ottaa huomioon työnantajan etu

Lue lisää työpaikan oikeuksista ja velvollisuuksista osoitteesta Työsuojelu.fi-sivustolla