Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Hae apurahaa

Suomen Sairaanhoitajat myöntää apurahaa jäsenilleen

Suomen Sairaanhoitajien apurahojen tavoitteena on tukea jäsenten hoitotyötä edistävää toimintaa.

Jaettavia apurahoja on kahdenlaisia:

 • opintoapurahat
 • tutkimus- ja kehittämisapurahat

Apurahoja jaetaan kaksi kertaa vuodessa: keväällä ja syksyllä. Kevään hakuaika on tammikuussa ja syksyn syyskuussa.

Huomaa, että apurahahaun kriteereitä on väljennetty ja voit hakea opintoapurahaa tai tutkimus- ja kehittämisapurahaa niin hoitotyöhön kuin sitä tukevaan toimintaan – kunhan perustelet tarpeen sairaanhoitajan ammattityön näkökulmasta, missä tahansa tehtävänkuvassa. Lue alla olevat kriteerit ja hyödynnä tämä jäsenetu!

Kriteerit

Apurahojen yleiset kriteerit ovat seuraavat:

 • Hakija on viimeksi kuluneelta kahdelta vuodelta suorittanut Suomen Sairaanhoitajien jäsenmaksunsa
 • Opiskelijajäsen on viimeksi kuluneelta kahdelta vuodelta suorittanut Suomen Sairaanhoitajien opiskelijajäsenmaksunsa
 • Hakija ei voi saada apurahaa peräkkäisinä vuosina.
 • Henkilö voi hakea kerrallaan vain yhtä apurahaa.

Apuraha myönnetään kuluvalle kalenterivuodelle. Jos apurahaa haetaan opintoja varten, esimerkiksi koulutukseen, koulutuksen tai konferenssin on oltava hakuvuonna.

Helga ja Ranghild Lindbergin rahastosta myönnetään merkittäviä apurahoja hoitotyön tutkimus- ja kehittämistyöhön, kansainvälisiin kongresseihin, konferensseihin ja opintomatkoihin osallistumiseen. Apurahoja jaetaan ensisijaisesti ruotsinkielisille jatko-opiskelijoille, jotka ovat Suomen Sairaanhoitajien jäseniä.

Aino Durchmanin rahastosta myönnetään apurahoja sairaanhoitajille tieteelliseen tutkimustyöhön, joka kohdistuu sairaanhoitajakoulutuksen sisällön kehittämiseen.

Anna-Liisa Tuohenmaan rahasto tukee matalan ja alemman keskitulon maista Suomeen tulevien tai tulleiden lahjakkaiden, alle 30-vuotiaiden naisten opiskelua sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön tai ensihoitajan (AMK) ammattiin. Etusijalla ovat Suomessa jo asuvat hakijat. Lue lisää täältä.

Ett nytt stipendium för svenskspråkiga medlemmar

Under kommande året kommer vi att dela ut stipendier för första gången från den nya Svenskfinland-fonden till våra svenskspråkiga sjukskötaremedlemmar. Stipendier kan delas ut ur fonden till svenskspråkiga sjukskötare för forsknings- och utvecklingsarbete inom omvårdnad, deltagande i internationella kongresser, konferenser och studieresor. Ansökningstiden är 1-31.1.2024.

Sairaanhoitajien Svenskfinland -rahastosta myönnetään apurahoja ruotsinkielisille sairaanhoitajille hoitotyön tutkimus- ja kehittämistyöhön, kansainvälisiin kongresseihin, konferensseihin ja opintomatkoihin osallistumiseen sairaanhoitajille.

Opintoapurahat

Opintoapurahoja myönnetään sairaanhoitajan työhön liittyviin opintoihin ja osaamisen kehittämiseen.

Tällaisia ovat esimerkiksi:

 • kongressit, konferenssit, koulutuspäivät ja seminaarit (myös virtuaalikoulutukset)
 • opintomatkat

Kansallinen tai kansainvälinen konferenssi tai koulutus voi olla joko yksipäiväinen tai pidempi. Konferenssin tai koulutusseminaarin tulee liittyä hoitotyöhön tai tukea työtäsi sairaanhoitajana.

Opintomatkalta edellytetään vähintään kolmen kokonaisen päivän (6 h/päivä) mittaista ohjelmaa, tutustumiskäyntejä ja verkostoitumista, joka liittyy hoitotyöhön tai tukee työtäsi sairaanhoitajana.

Opintoapurahoja ei myönnetä tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Sitä ei myönnetä myöskään erikoistumis-, jatko- ja täydennyskoulutukseen, johon voi saada opintotukea tai aikuisopintorahaa.

Opintoapurahahakemuksessa tulee olla olla seuraavat asiat:

 • liite ohjelmasta
 • tieto hoitotyön osuudesta moniammatillisessa konferenssissa tai tieto siitä kuinka konferenssin sisältö tukee ammattityötäsi sairaanhoitajana (kirjoita hakemukseen esimerkiksi hoitotyön session nimi tai luennoitsija, joka edustaa hoitotyötä tai hoitotiedettä tai kuvaa muutoin konferenssin anti työhösi)
 • liite matkasuunnitelmasta, josta ilmenee alustavat tiedot majoitus- ja matkakuluista
 • tieto osallistumismaksun suuruudesta.

Päivärahakorvauksiin, ansionmenetyksiin ja ruokakuluihin ei myönnetä avustusta. Oheistoimintaa, kuten konferenssi-illallisia tai kulttuurista ohjelmaa ei korvata. Oman auton käyttöä ei korvata matkustuskuluina.

Ammatilliseen maksulliseen oheisohjelmaan, kuten sairaalavierailuihin apurahakorvausta voi hakea.

Apurahaa haetaan henkilökohtaisesti.

Tutkimus- ja kehittämisapurahat

Tutkimus- ja kehittämisapurahoja myönnetään hoitotyön tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä lisensiaatti- ja väitöskirjatöihin. Hoitotyö ymmärretään tässä laajasti: tutkimus- ja kehittämistyö voi kohdistua myös hoitotyötä tukevaan toimintaan.

Apurahaa ei myönnetä Pro gradu -tutkielman tai muiden ammatillisten opinnäytetöiden tekemiseen, yleisiin julkaisuihin, käännöstyöhön, kielentarkistukseen tai sosiaalisiin syihin.

Liitä tutkimusapuarahahakemukseen seuraavat asiat:

 • virallisesti hyväksytty ja päivitetty tutkimussuunnitelma
 • ohjaajan lausunto tai mahdolliset suositukset
 • hakijan ansioluettelo.

Liitä kehittämishankeapurahahakemukseen seuraavat asiat:

 • kehittämissuunnitelma
 • hakijan ansioluettelo
 • ohjaajan lausunto tai mahdolliset suositukset.

Et voi lähettää hakemustasi ennen kuin olet saanut hakemuksesi liitteeksi lausunnon tai suosituksen. Perehdy siis hakulomakkeeseen ja pyydä suositukset ajoissa, jotta ne ehtivät perille ennen hakuajan umpeutumista.

Lisätietoja

Anne Pienimaa

Asiantuntija, jäsenyysasiat, jäsenpalvelut ja koulutuspalvelut