Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu

Hae apurahaa

Suomen Sairaanhoitajat (ent. Sairaanhoitajaliitto) myöntää apurahaa jäsenilleen

Suomen Sairaanhoitajien apurahojen tavoitteena on tukea jäsenten hoitotyötä edistävää toimintaa.

Jaettavia apurahoja on kahdenlaisia:

 • opintoapurahat
 • tutkimus- ja kehittämisapurahat

Apurahoja jaetaan kaksi kertaa vuodessa: keväällä ja syksyllä. Kevään hakuaika on tammikuussa ja syksyn syyskuussa. Apurahaa voit hakea sivun alareunassa olevan linkin kautta hakuajan ollessa avoinna.

Kriteerit

Apurahojen yleiset kriteerit ovat seuraavat:

 • Hakija on viimeksi kuluneelta kahdelta vuodelta suorittanut Suomen Sairaanhoitajien jäsenmaksunsa
 • Opiskelijajäsen on viimeksi kuluneelta kahdelta vuodelta suorittanut Suomen Sairaanhoitajien opiskelijajäsenmaksunsa
 • Hakija ei voi saada apurahaa peräkkäisinä vuosina.
 • Henkilö voi hakea kerrallaan vain yhtä opintoapurahaa.

Apuraha myönnetään kuluvalle kalenterivuodelle. Jos apurahaa haetaan opintoja varten, esimerkiksi koulutukseen, koulutuksen tai konferenssin on oltava hakuvuonna.

Opintoapurahat

Opintoapurahoja myönnetään hoitotyöhön liittyviin opintoihin ja osaamisen kehittämiseen.

Tällaisia ovat esimerkiksi:

 • kongressit, konferenssit, koulutuspäivät ja seminaarit (myös virtuaalikoulutukset)
 • opintomatkat

Kansallinen tai kansainvälinen konferenssi tai koulutus voi olla joko yksipäiväinen tai pidempi. Konferenssin tai koulutusseminaarin tulee liittyä hoitotyöhön.

Opintomatkalta edellytetään vähintään kolmen kokonaisen päivän (6 h/päivä) mittaista hoitotyöhön liittyvää ohjelmaa, tutustumiskäyntejä ja verkostoitumista.

Opintoapurahoja ei myönnetä tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Sitä ei myönnetä myöskään erikoistumis-, jatko- ja täydennyskoulutukseen, johon voi saada opintotukea tai aikuisopintorahaa.

Opintoapurahahakemuksessa tulee olla olla seuraavat asiat:

 • liite ohjelmasta
 • tieto hoitotyön osuudesta moniammatillisessa konferenssissa (kirjoita hakemukseen esimerkiksi hoitotyön session nimi tai luennoitsija, joka edustaa hoitotyötä tai hoitotiedettä)
 • liite matkasuunnitelmasta, josta ilmenee alustavat tiedot majoitus- ja matkakuluista
 • tieto osallistumismaksun suuruudesta.

Päivärahakorvauksiin, ansionmenetyksiin ja ruokakuluihin ei myönnetä avustusta. Oheistoimintaa, kuten konferenssi-illallisia tai kulttuurista ohjelmaa ei korvata. Oman auton käyttöä ei korvata matkustuskuluina.

Ammatilliseen maksulliseen oheisohjelmaan, kuten sairaalavierailuihin apurahakorvausta voi hakea.

Apurahaa haetaan henkilökohtaisesti.

Tutkimus- ja kehittämisapurahat

Tutkimus- ja kehittämisapurahoja myönnetään hoitotyön tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä lisensiaatti- ja väitöskirjatöihin.

Apurahaa ei myönnetä Pro gradu -tutkielman tai muiden ammatillisten opinnäytetöiden tekemiseen, yleisiin julkaisuihin, käännöstyöhön, kielentarkistukseen tai sosiaalisiin syihin.

Liitä tutkimusapuarahahakemukseen seuraavat asiat:

 • virallisesti hyväksytty ja päivitetty tutkimussuunnitelma
 • ohjaajan lausunto tai mahdolliset suositukset
 • hakijan ansioluettelo.

Liitä kehittämishankeapurahahakemukseen seuraavat asiat:

 • kehittämissuunnitelma
 • hakijan ansioluettelo
 • ohjaajan lausunto tai mahdolliset suositukset.

Et voi lähettää hakemustasi ennen kuin olet saanut hakemuksesi liitteeksi lausunnon tai suosituksen. Perehdy siis hakulomakkeeseen ja pyydä suositukset ajoissa, jotta ne ehtivät perille ennen hakuajan umpeutumista.

Seuraavan kerran apurahaa voi hakea tammikuussa 2023.