Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Vaikuttaminen

Jokainen meistä tarvitsee joskus sairaanhoitajaa, oli kyseessä sitten terveyttä ylläpitävä, sairauksia ehkäisevä tai parantava hoito. Siksi me haluamme pitää huolta siitä, että oikeat ihmiset ovat sanomassa sanansa päätöksentekoon ja kehittämässä alaa toivottuun suuntaan.

Suomen Sairaanhoitajat on tärkeä yhteiskunnallinen vaikuttaja

Vaikuttamisemme fokus on tuoda sairaanhoitajan ääni kuuluvaksi. Teemme monilla eri tahoilla ja tasoilla vaikuttamistyötä sen eteen, että sairaanhoitajan ammatti tunnetaan ja sen yhteiskunnallinen merkitys tunnistetaan ja tunnustetaan.  

Jäsenemme toivovat meiltä, että näymme, kuulumme ja vaikutamme. 

Tutustu Suomen Sairaanhoitajien eurovaaliteeseihin
Lue Suomen Sairaanhoitajien hallitusohjelmatavoitteet 2023–2027

Miten vaikutamme? 

Kyselyillämme saamme selville, mitä sairaanhoitajat ajattelevat ja mihin asioihin he toivovat meidän vaikuttavan. Teemme säännöllisin väliajoin kyselyitä sairaanhoitajina työskenteleville, opiskelijoille ja muille sairaanhoitajataustaisille ammattiryhmille kuten esihenkilöille ja hoitotyön opettajille. Sairaanhoitajan työolobarometrin avulla seuraamme sairaanhoitajien työolojen kehittymistä pitkällä aikavälillä.  

Lisäksi teemme kyselyitä alan ajankohtaisista aiheista. COVID-19-pandemian alkaessa avasimme koronakyselyn, koska halusimme tietää, mitä sairaanhoitajille kuuluu poikkeuksellisessa tilanteessa. Valtaisan suosion saanut kysely osoitti, että sairaanhoitajilla oli suuri tarve tuoda esiin kokemuksiaan. Kohdistamme kyselyt ajankohtaisiin teemoihin ja teemme kyselyitä kattavasti eri jäsenryhmillemme.

Kyselyidemme tuloksista kerromme laajasti omissa kanavissamme ja nostamme niitä julkisuuteen myös mediatiedotteiden avulla. Viemme kyselyiden tuloksia myös päättäjille, virkamiehille ja vaikuttajille.  

Lausunnoillamme ja kannanotoillamme vaikutamme ajankohtaisiin sairaanhoitajien asemaa, koulutusta ja työelämää koskeviin kysymyksiin, yhteiskunnallisiin sosiaali-, terveys- ja koulutuspoliittisiin kysymyksiin sekä lainsäädäntöön.  Osallistumme myös sidosryhmätyöhön ministeriöiden ja päättäjien kanssa ja viemme sairaanhoitajille tärkeitä asioita heidän tietoonsa.

Tuotamme raportteja asiantuntijatyöryhmiemme linjauksista. Annamme raporteissamme suosituksia ja linjaamme hoitotyön käytäntöjä. Erilaisia raportteja voit lukea Lausunnot, kannanotot ja raportit -sivuilta. Olemme mukana vaikuttamassa hoitotyön kehittämiseen myös julkaisemalla jäsentemme tutkimus- ja jatkokoulutusopinnäytetöiden rekrytointi-ilmoituksia uutiskirjeissämme.

Meille on tärkeää vaikuttaa myös sairaanhoitajien positiiviseen palkka- ja urakehitykseen. Vaikutamme siihen, että sairaanhoitajilla on mahdollisuus ylläpitää ja syventää osaamistaan täydennyskoulutuksen ja erikoistumis- sekä jatkokoulutusten avulla. Sairaanhoitajilla tulee olla mahdollisuus edetä urallaan sairaanhoitajan tehtävän sisällä tai erilaisiin sairaanhoitajan tehtäviin, mutta myös sairaanhoitajataustaa edellyttäviin hoitotyön asiantuntija- ja erityistehtäviin. Vaikutamme siihen, että koulutus ja työelämä yhdessä edistäisivät sairaanhoitajien urakehitystä siten, että ainutlaatuinen työ sairaanhoitaja-ammateissa tarjoaisi mielekkäitä ja kilpailukykyisiä uramahdollisuuksia. Tuomme sairaanhoitajien ääntä kuuluviin, kun keskustellaan palkkaukseen liittyvistä asioista ja epäkohdista. Toimimme sairaanhoitajien äänitorvena myös palkka-asioissa.  

Medianäkyvyydellä lisäämme sairaanhoitajien ammatin tunnettuutta ja nostamme sairaanhoitajien roolia ja osaamista hoitotyön asiantuntijoina.   

Viestinnän perustasolla teemme työtä sen eteen, että meidät, Suomen Sairaanhoitajat, tunnetaan. Me edustamme sairaanhoitajia, meillä on tietoa sairaanhoitajien ammattiryhmästä, meidän kauttamme löytää hoitotyön asiantuntijoita ja vaikuttajia.  

Tarjoamme jäsenillemme monia mahdollisuuksia verkostoitua ja vaikuttaa.

Meidän kauttamme etsitään hoitotyön asiantuntijoita, esiintyjiä, haastateltavia ja työryhmien jäseniä. Tarjoamme jäsenillemme näitä näkymisen ja vaikuttamisen paikkoja.  Lisäksi kokoamme yhteisiin verkostoihin vaikuttamisesta kiinnostuneita sairaanhoitajia, sairaanhoitajaopiskelijoita sekä sairaanhoitajataustaisia asiantuntijoita. Esimerkiksi Suomen Sairaanhoitajien verkostotiimeissä, asiantuntijajaostoiminnassa, erilaisissa asiantuntijatyöryhmissä ja yhteisissä tapahtumissa toimii runsas joukko innokkaita vapaaehtoisia vaikuttajia.

Toimimme lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa, hankkeissa ja työryhmissä.

Edistämme hoitotyön kehittymistä sekä sairaanhoitajia ja sairaanhoitajaopiskelijoita koskevia asioita niin Suomessa kuin yhteistyöverkostoissamme Pohjoismaiden, Euroopan ja globaalilla tasolla. Kansainvälinen vaikuttamistyö on myös suomalaisten sairaanhoitajien etujen ajamista.

Jos olet kiinnostunut sairaanhoitajien asioihin vaikuttamisesta, ota rohkeasti yhteyttä info@sairaanhoitajat.fi. Ohjaamme viestisi oikealle asiantuntijallemme, joka on yhteydessä sinuun.

Aiheeseen liittyvää