Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Vaikuttaminen

Jokainen meistä tarvitsee joskus sairaanhoitajaa, oli kyseessä sitten terveyttä ylläpitävä, sairauksia ehkäisevä tai parantava hoito. Siksi me haluamme pitää huolta siitä, että oikeat ihmiset ovat sanomassa sanansa päätöksentekoon ja kehittämässä alaa toivottuun suuntaan.

Suomen Sairaanhoitajat (ent. Sairaanhoitajaliitto) on tärkeä yhteiskunnallinen vaikuttaja

Sairaanhoitajan äänen on kuuluttava yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Hoitotyön asiantuntijoiden näkemystä ei voida sivuuttaa, kun tehdään alaa koskevia päätöksiä. 

Miten Suomen Sairaanhoitajat tekee vaikuttamistyötä? 

Suomen Sairaanhoitajat tekee vaikuttamistyötä, joka ei ulotu vain Suomeen: haluamme saada aikaan tuloksia myös kansainvälisellä tasolla. Pyrimme vaikuttamaan suoraan esimerkiksi poliittisiin päättäjiin, terveydenhuollon johtoon sekä työnantajiin. 

Miten me sitten vaikutamme? Esimerkiksi näin:

  • Osallistumme lainsäädännön valmisteluihin ja annamme lausuntoja ja suosituksia.
  • Vaikutamme useissa eri terveydenhuollon hankkeissa.
  • Nostamme jäsentemme arvokkaita näkemyksiä julkiseen keskusteluun.
  • Olemme yhteydessä suoraan kuntien ja valtion päätöksentekijöihin sekä virkamiehiin.
  • Teemme vaikuttamistyötä kattojärjestömme STTK:n kautta.

Tarkoituksena on turvata sairaanhoitajille hyvät työolot ja varmistaa riittävä osaaminen sekä peruskoulutuksessa että osaamisen päivittämisessä. Lisäksi haluamme nostaa sairaanhoitajan ammatin asemaa ja arvostusta. Sairaanhoitajien palkkaus pitää saada vastaamaan osaamista.

Mitä on saatu aikaan? 

Olemme olleet monessa mukana ja aiomme jatkaa tavoitteellista vaikuttamistyötä tulevaisuudessakin. 

Sairaanhoitajat ovat olleet mukana vaikuttamassa mm.

  • hoitotieteen yliopistokoulutuksen kehittämisessä
  • sh-koulutuksen kehittämisessä (merkittävästi)
  • rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saamisessa sairaanhoitajille

Vaikutamme esimerkiksi valtionhallinnon asiantuntijaryhmissä, hankkeissa ja lautakunnissa. Lisäksi olemme aktiivisia hoitotyöhön liittyvissä kansallisissa järjestöissä, myös hallitustasolla. Teemme myös yhteistyötä ja vaikutamme yli kymmenen kansainvälisen järjestön voimin. Ammattikorkeakouluissa olemme kehittäneet esimerkiksi sairaanhoitajien pääsykokeita ja palliatiivista koulutusta hanketyönä. 

Maailmanlaajuista vaikuttamistyötä jo vuodesta 1909

Olemme tehneet alusta asti yhteistyötä kansainvälisesti. Olemme olleet kansainvälisen sairaanhoitajaliitto ICN:n jäsen jo vuodesta 1909. Tämän jälkeen ulkomaisia yhteistyökumppaneita on kertynyt paljon lisää. Nykyisin toimimme aktiivisesti niin pohjoismaisissa, eurooppalaisissa kuin maailmanlaajuisissakin verkostoissa. Näissä verkostoissa edistämme sairaanhoitajien lisäksi myös sairaanhoidon opiskelijoiden asemaa.  

Kansainvälinen työ toimii usein vastavuoroisesti: samalla kun saamme tietoomme hyviä käytäntöjä muilta, voimme myös viedä omia käytäntöjämme muualle. Kun rajattua lääkkeenmääräämisoikeutta rantautettiin Suomeen, teimme tiiviisti yhteistyötä irlantilaisten kollegoiden kanssa. Näin pystyimme hyödyntämään heidän kokemuksiaan ja soveltamaan niitä Suomen oloihin. 

Kansainvälinen yhteistyö on erittäin olennaista aikana, jolloin EU-maiden terveyspolitiikka ja terveydenhuoltojärjestelmät kytkeytyvät yhä enemmän toisiinsa. Samalla ihmiset liikkuvat työpaikkojen välillä kansainvälisesti aiempaa enemmän. Myös muiden maiden terveydenhuoltoon hakeudutaan potilaaksi yhä useammin. Lisäksi terveydenhoitoteknologian kehittyminen tiivistää maiden välistä yhteistyötä.

Lausunnot

Katso kaikki Suomen Sairaanhoitajien lausunnot, kannanotot ja raportit