Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Ihmisen parhaaksi -tunnustus

Suomen Sairaanhoitajat jakaa Ihmisen parhaaksi -nimisen tunnustuksen korostaakseen hoitotyön merkitystä. Tunnustus jaetaan vuosittain Sairaanhoitajapäivillä.

Sairaanhoitajat hoitavat koko väestöä

Sairaanhoitajat hoitavat koko väestöä samalla kun he toimivat yksittäisen potilaan hoitajana, edunvalvojana ja puolestapuhujana. Hoitotyön onnistumisessa on usein myös muilla tahoilla tai kansalaisilla tärkeä rooli.

Kriteerit tunnustuksen myöntämiselle

Tunnustus voidaan myöntää sellaiselle henkilölle tai taholle, joka on edistänyt hoitotyötä ja väestön hyvinvointia ja terveyttä. Henkilö voi olla sairaanhoitaja tai muu sellainen vaikuttaja, jonka toimintaa voidaan perustellusti pitää yhteiskunnallisesti merkittävänä. Hoitotyön innovaatioita ja sairaanhoitajien työtä ja työoloja edistäneitä henkilöitä tai tahoja voidaan myös palkita.

Tunnustuksen saajan toimintaa voidaan pitää pitkäjänteisenä ja se on kohdistunut yhteiskunnallisesti ajankohtaisiin aiheisiin. Tärkeänä pidetään tunnustuksen saajan toiminnan käytännönläheisyyttä ja asiakaskeskeisyyttä sekä toiminnan soveltavuutta. Toiminnasta välittyy toisen ihmisen arvostus ja vastuullisuus. Tehty työ on koitunut ihmisen parhaaksi.

Ehdota tunnustuksen saajaa

Onko työyhteisössäsi, tuttavapiirissäsi tai kollegoissasi joku, joka on tehnyt jotain erityistä suomalaisen terveydenhuollon tai oman työyhteisönsä hyväksi? Hän on ehkä saanut aikaan merkittävää säästöä organisaatiolle tai yhteiskunnalle, luonut uuden toimintatavan tai keksinyt jotakin aivan uutta.

Tee ehdotus Ihmisen parhaaksi -tunnustuksen saajasta 31.7. mennessä! Voit tehdä ehdotuksen joko yksittäisestä henkilöstä, osastosta tai työyhteisöstä. Perustele ehdotuksesi hyvin ja mahdollisimman laajasti, sillä raati tekee päätöksensä perusteluiden pohjalta.

Tunnustus jaetaan aina Sairaanhoitajapäivien avauksessa, jonne paikalle kutsutaan sekä voittaja että ehdotuksen tekijä.

Aiheeseen liittyvää