Siirry sisältöön
Liity jäseneksi

Sairaanhoitajan ammatilliset työkalut

Sairaanhoitajille on kehitetty erilaisia ammatillisia työkaluja hyödyttämään työskentelyä. Tällaisia ovat NEWS, PEWS, cABCDE ja ISBAR.

NEWS – aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä

NEWS on kehitetty tunnistamaan vuodeosastopotilaiden tilan heikentyminen. Sittemmin sen on todettu olevan luotettava peruselintoimintojen häiriöiden mittari myös päivystyspoliklinikalla ja ensihoidossa. Sitä voidaan käyttää kotihoidossakin.

Säännöllisesti mittaamalla potilaan peruselintoimintojen arvot, kehon lämpötila ja lisähapen tarve voidaan ennakoida potilaan voinnin muutokset. NEWS:iä on helppo käyttää. Se onkin otettu jo käyttöön monessa paikassa Suomessa, muun muassa TAYS:ssa.

Sairaanhoitajaliiton ja Lääkäriliiton tavoitteena on, että Suomessa NEWS olisi vakioitu tapa seurata potilaan peruselintoimintojen tilaa potilaan hoitopaikasta riippumatta. Käyttämällä samaa pisteytystä kaikkialla voidaan potilaan tilaa arvioida valtakunnallisesti eri hoitoyksiköissä samalla tavalla.

PEWS – lasten aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä

PEWS eli Pediatric early warning score auttaa useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan tunnistamaan alkavat peruselintoimintojen häiriöt sairaalahoidon aikana. PEWS pisteytyksessä huomioidaan lasten iänmukaiset fysiologiset arvot sykkeestä, verenpaineesta ja hengitystaajuudesta. PEWS-pisteytys ei voi kuitenkaan olla lasten sairauden vaikeusasteen ja hoidon tason arvioinnissa. 

Aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmät ovat nykyisin kansainvälisesti laajassa käytössä lapsia hoitavissa sairaaloissa.

Suomalainen Elvytyksen Käypä Hoito -suositus toteaa, että potilaan peruselintoimintojen häiriöiden ja yleistilan heikkenemisen tunnistaminen ennen tilan etenemistä sydänpysähdykseen on hoitoketjun ensimmäinen ja merkittävin lenkki.

Sairaanhoitajaliiton ja Lääkäriliiton tavoitteena on, että Suomessa myös lapsipotilaiden peruselintoimintojen tilan seurannassa käytettäisiin PEWS pisteytystä potilaan hoitopaikasta riippumatta.

cABCDE – peruselintoimintojen arviointityökalu

cABCDE tulee sanoista Catastrophic haemorrhage, Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure. Se on työkalu, jolla arvioidaaan potilaan peruselintoimintoja kliinisissä hoitotilanteissa. cABCDE on yleisesti tunnettu sekä ammattilaisten hyväksymä ja käyttämä.

Potilaan tilan onnistunut arvioiminen erilaisissa hoitotilanteissa on tärkeä osa potilaan tutkimista ja hoitoa. Lisäksi kriittisesti sairastuneiden potilaiden tunnistamisen ja varhaisen hoidon aloituksen kannalta oikein tehty arvio on tärkeä osa potilasturvallisuutta.

cABCDE-menetelmän etuna on, että tilanarvion voi tehdä pelkästään aistinvaraisten havaintojen perusteella, mutta arviointia on mahdollista tarkentaa mittausten ja mittalaitteiden avulla.

cABCDE-menetelmää voi käyttää kaikissa potilaskontakteissa ja -ympäristöissä lapsille ja aikuisille. Se sopii tavallisiin, kiireettömiin hoitotilanteisiin ja henkeä uhkaaviin hätätilanteisiin. cABCDE-työkalu on rakennettu niin, että se ohjaa tutkimaan potilaan elintoiminnot ja tekemään hoitotoimenpiteet tärkeysjärjestyksessä kiireellisyyden perusteella.

Suomalaisessa Elvytyksen käypä hoito -suosituksessa todetaan, että potilaan peruselintoimintojen häiriöiden ja yleistilan heikkenemisen tunnistaminen ennen tilan etenemistä sydänpysähdykseen on hoitoketjun ensimmäinen ja merkittävin lenkki.

Sairaanhoitajaliiton ja Lääkäriliiton tavoitteena on, että myös Suomessa cABCDE olisi vakioitu tapa tutkia ja arvioida potilaan peruselintoimintojen tilaa hänen hoitopaikastaan riippumatta.

ISBAR eli potilasturvallisuus

ISBAR on menetelmä turvallisempaan tiedonkulkuun.

Monimutkaisissa terveydenhuollon ympäristöissä sekä suullinen että kirjallinen kommunikaatio on tärkeää potilas- ja työturvallisuuden kannalta. Kommunikaation ongelmat, kuten tiedonkulun katkeaminen ja väärinymmärrykset, myötävaikuttavat noin 70 prosenttiin terveydenhuollon haittatapahtumista.

ISBAR on kehitetty suullisen tiedonkulun yhdenmukaistamiseksi. Sen avulla on mahdollista järjestää olennaista informaatiota selkeään ja tiiviiseen muotoon. Se mahdollistaa johdonmukaisen yhtenäisen kommunikaation kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa esimerkiksi raportoitaessa potilaasta. Lisäksi menetelmä kehittää kriittisen ajattelun taitoja ja rohkaisee tekemään toimintaehdotuksia.

Sairaanhoitajaliitto on julkaissut ISBAR-menetelmästä suomalaiseen terveydenhuollon ympäristöön sopivat esikirjaset ja muistikortit. Voit tilata esitteitä ja muistikortteja itsellesi tai työpaikallesi.

Ammatillinen viivain

Olemme koonneet ammatilliseen viivaimeen monia, tarpeellisia ohjeita helpottamaan hoitotyön arkea. Viivaimesta löytyy muun muassa EKG kytkennät, kipumittari ja paljon eri viitearvoja. Viivain on helppo pitää taskussa ja sen voi tarvittaessa desinfioida.

Ammatillisten työkalujen hinnat:

NEWS                           PEWS                            cABCDE                   ISBAR                   VIIVAIN

Esite 1,20 e                  Esite 1,20 e                Esite 1,40 e              Esite 1,10 e          2,50 e
Kortti 0,50 e                Kortti 0,70 e              Kortti 0,50 e            Kortti 0,50 e

Isommat määrät (200-500 kpl)

NEWS                           PEWS                            cABCDE                   ISBAR                  VIIVAIN

Esite 1,10 e                  Esite 1,10 e                Esite 1,30 e              Esite 1,00 e         2,00 e
Kortti 0,45 e                Kortti 0,60 e              Kortti 0,45 e            Kortti 0,45 e

Isommat määrät (yli 500 kpl)

NEWS                           PEWS                            cABCDE                   ISBAR                  VIIVAIN

Esite 1,00 e                  Esite 1,00 e                Esite 1,10 e              Esite 0,90 e         1,80 e
Kortti 0,40 e                Kortti 0,50 e              Kortti 0,40 e            Kortti 0,40 e

 

sulje
Lisää tapahtumasta