Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Sairaanhoitajan ammatilliset työkalut

Suomen Sairaanhoitajien eri asiantuntijaryhmät ovat yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa koonneet ja kehittäneet ammatillisia työkaluja sairaanhoitajan käytännön työn avuksi. NEWS, PEWS, cABCDE, ISBAR, Ammatillinen viivain, Infektioiden torjunnan varotoimet ammattilaisille, Turvallisen lääkehoidon ohjeet ammattilaisille, Yhtenäiset haavanhoito-ohjeet ammattilaisille, Kollegiaalisuusohjeet sekä Eettiset ohjeet ovat tilattavissa. Tutustu ammatillisiin työkaluihin tarkemmin ja tilaa vaikka koko työyhteisöllesi. Kokonaistilauksen minimitilausmäärä on 10 kpl, paitsi viivaimen (min. 4 kpl) ja tilauksiin lisätään 2,50 € postitusmaksu. Voit siis tilata vaikka yhden kappaleen jokaista työkalua. Tilauslomake löytyy tämän sivun alalaidasta.

Siirry tilauslomakkeelle (tilaukset ovat kesätauolla 28.6.–26.7.)

Uusi! Hauraan ja iäkkään monisairaan akuutisti muuttuneen tilanteen arviointiohjeet ammattilaisille


Yhdessä käytettäväksi tarkoitetut ohjekirjanen ja kortti sisältävät tiiviin tietopaketin iäkkään terveystilanteen äkillisen muutoksen tunnistamisesta tai kroonisesti sairaan tilanteen kriittisen vaikeutumisvaiheen tunnistamisesta. Ohjekirjanen ja kortti on tehty ensisijaisesti avuksi kotihoidossa ja hoitokodissa työskenteleville, mutta niitä voidaan käyttää myös iäkkään tilan arviointiin ensihoidossa sekä erikoissairaanhoidossa. 

Esitteen hinnat:
1,40 €/kpl (1-199 kpl)
1,30 €/kpl (200-500 kpl)
1,10 €/kpl (yli 500 kpl)

Kortin hinnat:
0,80 €/kpl (1-199 kpl)
0,70 €/kpl (200-500 kpl)
0,60 €/kpl (yli 500 kpl)

 

Yhtenäiset haavanhoito-ohjeet ammattilaisille


Työkalun tarkoituksena on helpottaa haavanhoitotyötä ja yhtenäistää toimintatapoja. Työkalua voivat hyödyntää kaikki haavanhoitoa toteuttavat ammattiryhmät. Yhdessä käytettäväksi tarkoitetut ohjekirjanen ja kortti sisältävät tiiviin tietopaketin haavanhoidosta, erilaisista haavoista ja niiden syntyyn vaikuttavista tekijöistä, haavainfektioista sekä haavanhoidossa käytettävistä tuotteista. Toivomme, että tästä työkalusta on apua käytännön haavanhoitotyössä.

Ohjekirjasen hinnat:
1,10 €/kpl (1-199 kpl)
1,00 €/kpl (200-500 kpl)
0,90 €/kpl (yli 500 kpl)

Kortin hinnat:
0,50 €/kpl (1-199 kpl)
0,45 €/kpl (200-500 kpl
0,40 €/kpl (yli 500 kpl)

Turvallisen lääkehoidon ohjeet ammattilaisille


Turvallisen lääkehoidon ohjeet ammattilaisille on Suomen Sairaanhoitajien asiantuntijaryhmän kokoama terveyden- ja sosiaalihuollon ympäristöön soveltuva työkalu. Kortti sisältää tiiviin paketin yleisimmistä lääkehoidossa huomioitavista perusasioista.

Tämä työkalu on kehitetty jäsenten pyynnöstä helpottamaan hoitotyön arkea ja edistämään turvallista lääkehoitoa. Työkalua voivat hyödyntää kaikki lääkehoitoa toteuttavat ammattilaiset ja alan opiskelijat.

Kortin hinnat:
0,80 €/kpl (1-199 kpl)
0,70 €/kpl (200-500 kpl)
0,60 €/kpl (yli 500 kpl)

Infektioiden torjunnan varotoimet ammattilaisille


Infektioiden torjunta on ammattilaisten merkittävä tehtävä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Infektioiden torjunnan varotoimet ammattilaisille on Suomen Sairaanhoitajien asiantuntijaryhmän kokoama terveyden- ja sosiaalihuollon ympäristöön soveltuva työkalu. Ohjekirjanen ja varotoimikortti yhdessä sisältävät tiiviin tietopaketin tavallisimmista tartunnan aiheuttajista, tartuntareiteistä ja selkeät ohjeet tartuntojen torjuntakeinoista.

Tämä työkalu on kehitetty edistämään yhtenäisiä toimintakäytäntöjä. Työkalua voivat hyödyntää kaikki ammattiryhmät. Suomen Sairaanhoitajat julkaisi suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon ympäristöön sopivat ohjekirjaset ja muistikortit. Ohjekirjanen (esite) täydentää muistikortin sisältöä, ja ne on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä.

Ohjekirjasen hinnat: 
1,20 €/kpl (1-199 kpl)
1,10 €/kpl (200-500 kpl)
1,00 €/kpl (yli 500 kpl)


Kortin hinnat:
0,80 €/kpl (1-199 kpl)
0,70 €/kpl (200-500 kpl)
0,60 €/kpl (yli 500 kpl)

Tilauksiin lisätään 2,50 € postitusmaksu.

 

NEWS – aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä


NEWS-työkalu on kehitetty apuvälineeksi tunnistamaan  vuodeosastopotilaiden tilan heikentymistä.

Sittemmin sen on todettu olevan luotettava peruselintoimintojen häiriöiden mittari myös päivystyspoliklinikalla ja ensihoidossa. Sitä voidaan käyttää kotihoidossakin.

Mittaamalla säännöllisesti potilaan peruselintoimintojen arvot, voidaan kehon lämpötilasta ja lisähapen tarpeesta ennakoida potilaan voinnin muutokset. NEWS:iä on helppo käyttää. Se onkin aktiivisessa käytössä eri puolella Suomea.

Suomen Sairaanhoitajien ja Lääkäriliiton tavoitteena on, että Suomessa NEWS olisi vakioitu tapa seurata potilaan peruselintoimintojen tilaa potilaan hoitopaikasta riippumatta. Käyttämällä samaa pisteytystä kaikkialla voidaan potilaan tilaa arvioida valtakunnallisesti eri hoitoyksiköissä samalla tavalla.

Ohjekirjanen (esite) täydentää muistikortin sisältöä, ja ne on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä.

Ohjekirjasen hinnat:
1,20 €/kpl (1-199 kpl)
1,10 €/kpl (200-500 kpl)
1,00 €/kpl (yli 500 kpl)

Tilauksiin lisätään 2,50 € postitusmaksu.

Kortin hinnat:
0,50 €/kpl (1-199 kpl)
0,45 €/kpl (200-500 kpl)
0,40 €/kpl (yli 500 kpl)

Tilauksiin lisätään 2,50 € postitusmaksu.

 

PEWS – lasten aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä


PEWS eli Pediatric early warning score auttaa useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan tunnistamaan alkavat peruselintoimintojen häiriöt sairaalahoidon aikana. PEWS- pisteytyksessä huomioidaan lasten iänmukaiset fysiologiset arvot sykkeestä, verenpaineesta ja hengitystaajuudesta. PEWS-pisteytystä ei kuitenkaan voida käyttää lasten sairauksien vaikeusasteen tai hoidon tason arviointiin.

Aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmät ovat nykyisin kansainvälisesti laajassa käytössä lapsia hoitavissa sairaaloissa. Suomalainen elvytyksen Käypä Hoito -suositus toteaa, että potilaan peruselintoimintojen häiriöiden ja yleistilan heikkenemisen tunnistaminen ennen tilan etenemistä sydänpysähdykseen on hoitoketjun ensimmäinen ja merkittävin lenkki.

Suomen Sairaanhoitajien ja Lääkäriliiton tavoitteena on, että Suomessa myös lapsipotilaiden peruselintoimintojen tilan seurannassa käytettäisiin PEWS-pisteytystä potilaan hoitopaikasta riippumatta.

Ohjekirjanen (esite) täydentää muistikortin sisältöä, ja ne on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä.

Ohjekirjasen hinnat:
1,20 €/kpl (1-199 kpl)
1,10 €/kpl (200-500 kpl)
1,00 €/kpl (yli 500 kpl)

Tilauksiin lisätään 2,50 € postitusmaksu.

Kortin hinnat:
0,70 €/kpl (1-199 kpl)
0,60 €/kpl (200-500 kpl)
0,50 €/kpl (yli 500 kpl)

Tilauksiin lisätään 2,50 € postitusmaksu.

cABCDE – peruselintoimintojen arviointityökalu


cABCDE tulee sanoista Catastrophic haemorrhage, Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure. Se on työkalu, jolla arvioidaan potilaan peruselintoimintoja kliinisissä hoitotilanteissa. cABCDE on yleisesti tunnettu sekä ammattilaisten hyväksymä ja käyttämä.

Potilaan tilan onnistunut arvioiminen erilaisissa hoitotilanteissa on tärkeä osa potilaan tutkimista ja hoitoa. Lisäksi kriittisesti sairastuneiden potilaiden tunnistamisen ja varhaisen hoidon aloituksen kannalta oikein tehty arvio on tärkeä osa potilasturvallisuutta.

cABCDE-menetelmän etuna on, että tilanarvion voi tehdä pelkästään aistinvaraisten havaintojen perusteella, mutta arviointia on mahdollista tarkentaa mittausten ja mittalaitteiden avulla.

cABCDE-menetelmää voi käyttää kaikissa potilaskontakteissa ja -ympäristöissä lapsille sekä aikuisille. Se sopii tavallisiin, kiireettömiin hoitotilanteisiin ja henkeä uhkaaviin hätätilanteisiin. cABCDE-työkalu on rakennettu niin, että se ohjaa tutkimaan potilaan elintoiminnot ja tekemään hoitotoimenpiteet tärkeysjärjestyksessä kiireellisyyden perusteella. Suomalaisessa elvytyksen Käypä Hoito -suosituksessa todetaan, että potilaan peruselintoimintojen häiriöiden ja yleistilan heikkenemisen tunnistaminen ennen tilan etenemistä sydänpysähdykseen on hoitoketjun ensimmäinen ja merkittävin lenkki.

Suomen Sairaanhoitajien ja Lääkäriliiton tavoitteena on, että myös Suomessa cABCDE olisi vakioitu tapa tutkia ja arvioida potilaan peruselintoimintojen tilaa hänen hoitopaikastaan riippumatta.

Ohjekirjanen (esite) täydentää muistikortin sisältöä, ja ne on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä.

Ohjekirjasen hinnat:
1,40 €/kpl (1-199 kpl)
1,30 €/kpl (200-500 kpl)
1,10 €/kpl (yli 500 kpl)

Tilauksiin lisätään 2,50 € postitusmaksu.

Kortin hinnat:
0,50 €/kpl (1-199 kpl)
0,45 €/kpl (200-500 kpl)
0,40 €/kpl (yli 500 kpl)

Tilauksiin lisätään 2,50 € postitusmaksu.

ISBAR strukturoitu raportointityökalu


ISBAR on menetelmä turvallisempaan tiedonkulkuun.

Monimutkaisissa terveydenhuollon ympäristöissä sekä suullinen että kirjallinen kommunikaatio on tärkeää potilas- ja työturvallisuuden kannalta. Kommunikaation ongelmat, kuten tiedonkulun katkeaminen ja väärinymmärrykset, myötävaikuttavat noin 70 prosenttiin terveydenhuollon haittatapahtumista.

ISBAR on kehitetty suullisen tiedonkulun yhdenmukaistamiseksi. Sen avulla on mahdollista järjestää olennaista informaatiota selkeään ja tiiviiseen muotoon. Se mahdollistaa johdonmukaisen ja yhtenäisen kommunikaation kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa esimerkiksi raportoitaessa potilaasta. Lisäksi menetelmä kehittää kriittisen ajattelun taitoja ja rohkaisee tekemään toimintaehdotuksia.

Suomen Sairaanhoitajat on julkaissut ISBAR-menetelmästä suomalaiseen terveydenhuollon ympäristöön sopivat ohjekirjaset ja muistikortit. Ohjekirjanen (esite) täydentää muistikortin sisältöä, ja ne on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä.

Ohjekirjasen hinnat:
1,10 €/kpl (1-199 kpl)
1,00 €/kpl (200-500 kpl)
0,90 €/kpl (yli 500 kpl)

Tilauksiin lisätään 2,50 € postitusmaksu.

Kortin hinnat:
0,50 €/kpl (1-199 kpl)
0,45 €/kpl (200-500 kpl
0,40 €/kpl (yli 500 kpl)

Tilauksiin lisätään 2,50 € postitusmaksu.

Ammatillinen viivain


Olemme koonneet Ammatilliseen viivaimeen monia tarpeellisia ohjeita helpottamaan hoitotyön arkea. Viivaimesta löydät muun muassa EKG-kytkennät, kipumittarin ja paljon muita tärkeitä viitearvoja. Viivain on helppo pitää taskussa, ja sen voi tarvittaessa desinfioida. Viivaimen minimitilausmäärä on 4 kpl.

Hinnat:
2,50 €/kpl (1-199 kpl)
2,00 €/kpl (200-500 kpl)
1,80 €/kpl (yli 500 kpl)

Tilauksiin lisätään 2,50 € postitusmaksu.

Sairaanhoitajien eettiset ohjeet


Suomen Sairaanhoitajien tuottamat Sairaanhoitajien eettiset ohjeet ilmaisevat sairaanhoitajille, muille terveydenhuollossa työskenteleville sekä väestölle sairaanhoitajan perustehtävän yhteiskunnassa ja sairaanhoitajan työn periaatteet. Eettiset ohjeet päivitettiin keväällä 2021.

Sairaanhoitajien eettiset ohjeet -vihkonen

Tilauksiin lisätään 2,50 € postitusmaksu.

Hinnat:
0,95 €/kpl (1-199 kpl)
0,90 €/kpl (200-499 kpl)
0,75 €/kpl (yli 500 kpl)

Sairaanhoitajien kollegiaalisuusohjeet


Kollegiaalisuus tarkoittaa sairaanhoitajien välistä tasa-arvoista ja vastavuoroista suhdetta. Kollegiaalisuus tukee sairaanhoitajien ammatillista työskentelyä ja tähtää yhteisen tavoitteen saavuttamiseen eli potilaan parhaaseen mahdolliseen hoitoon.

Aloita työyhteisössäsi keskustelu kollegialisuusohjeiden pohjalta. Keskustelkaa yhdessä työyhteisön vahvuuksista ja kehittämistä vaativista asioista. Vastuu asioiden esille ottamisesta kuuluu jokaiselle.

Kehittämistä varten on tärkeää asettaa realistiset tavoitteet, miettiä tarvittavat toimenpiteet ja tehdä aikataulu. On myös hyvä nostaa esiin työyhteisössä jo olevat vahvuudet ja tuntea niistä ylpeyttä. Kollegiaalisuutta voi oppia ja kehittää. Tilaa Sairaanhoitajien kollegiaalisuusohjeita työyhteisöösi. Tilauksiin lisätään 2,50 € postitusmaksu.

Sairaanhoitajien kollegiaalisuusohjeet suomeksi

Sairaanhoitajien kollegiaalisuusohjeet ruotsiksi

Sairaanhoitajien kollegiaalisuusohjeet englanniksi

Hinnat:
0,95 €/kpl (1-199 kpl)
0,90 €/kpl (200-499 kpl)
0,75 €/kpl (yli 500 kpl)

Tilauslomake