Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Sairaanhoitajan ammatilliset työkalut

Sairaanhoitajaliiton eri asiantuntijaryhmät ovat yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa koonneet ja kehittäneet ammatillisia työkaluja sairaanhoitajan käytännön työn avuksi. NEWS-, PEWS-, cABCDE-, ISBAR-, Ammatillinen viivain- ja Infektioiden torjunnan varotoimet ammattilaisille -työkalut sekä 2021 päivitetyt Eettiset ohjeet ovat valmiina ja tilattavissa. Sairaanhoitajaliitto kehittää uusia ammatillisia työkaluja parhaillaan. Tutustu ammatillisiin työkaluihin tarkemmin ja tilaa vaikka koko työyhteisöllesi. Tuotteiden minimitilausmäärä on 10 kpl, paitsi viivaimen (min. 4 kpl). Tilauslomake löytyy sivun alalaidasta.

NEWS – aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä


NEWS-työkalu on kehitetty vuodeosastopotilaiden tilan heikentymisen tunnistamisen apuvälineeksi.  Sittemmin sen on todettu olevan luotettava peruselintoimintojen häiriöiden mittari myös päivystyspoliklinikalla ja ensihoidossa. Sitä voidaan käyttää kotihoidossakin.

Mittaamalla säännöllisesti potilaan peruselintoimintojen arvot, voidaan kehon lämpötilasta ja lisähapen tarpeesta ennakoida potilaan voinnin muutokset . NEWS:iä on helppo käyttää. Se onkin aktiivisessa käytössä eri puolella Suomea.

Sairaanhoitajaliiton ja Lääkäriliiton tavoitteena on, että Suomessa NEWS olisi vakioitu tapa seurata potilaan peruselintoimintojen tilaa potilaan hoitopaikasta riippumatta. Käyttämällä samaa pisteytystä kaikkialla voidaan potilaan tilaa arvioida valtakunnallisesti eri hoitoyksiköissä samalla tavalla.

Ohjekirjanen (esite) täydentää muistikortin sisältöä ja ne on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä.

Esitteen hinnat:
1,20 €/ kpl (10-199 kpl)
1,10 € /kpl (200-500 kpl)
1,00 €/kpl (yli 500 kpl)

Kortin hinnat:
0,50 €/kpl (10-199 kpl)
0,45 €/kpl (200-500 kpl)
0,40 €/kpl (yli 500 kpl)

Webinaari NEWS-työkalun käytöstä

PEWS – lasten aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä


PEWS eli Pediatric early warning score auttaa useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan tunnistamaan alkavat peruselintoimintojen häiriöt sairaalahoidon aikana. PEWS pisteytyksessä huomioidaan lasten iänmukaiset fysiologiset arvot sykkeestä, verenpaineesta ja hengitystaajuudesta. PEWS-pisteytystä ei kuitenkaan voida käyttää lasten sairauksien vaikeusasteen ja hoidon tason arviointiin.

Aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmät ovat nykyisin kansainvälisesti laajassa käytössä lapsia hoitavissa sairaaloissa. Suomalainen Elvytyksen Käypä Hoito -suositus toteaa, että potilaan peruselintoimintojen häiriöiden ja yleistilan heikkenemisen tunnistaminen ennen tilan etenemistä sydänpysähdykseen on hoitoketjun ensimmäinen ja merkittävin lenkki.

Sairaanhoitajaliiton ja Lääkäriliiton tavoitteena on, että Suomessa myös lapsipotilaiden peruselintoimintojen tilan seurannassa käytettäisiin PEWS pisteytystä potilaan hoitopaikasta riippumatta.

Ohjekirjanen (esite) täydentää muistikortin sisältöä ja ne on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä.

Esitteen hinnat:
1,20 €/ kpl (10-199 kpl)
1,10 € /kpl (200-500 kpl)
1,00 €/kpl (yli 500 kpl)

Kortin hinnat:
0,70 €/kpl (10-199 kpl)
0,60 €/kpl (200-500 kpl)
0,50 €/kpl (yli 500 kpl)

cABCDE – peruselintoimintojen arviointityökalu


cABCDE tulee sanoista Catastrophic haemorrhage, Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure. Se on työkalu, jolla arvioidaan potilaan peruselintoimintoja kliinisissä hoitotilanteissa. cABCDE on yleisesti tunnettu sekä ammattilaisten hyväksymä ja käyttämä.

Potilaan tilan onnistunut arvioiminen erilaisissa hoitotilanteissa on tärkeä osa potilaan tutkimista ja hoitoa. Lisäksi kriittisesti sairastuneiden potilaiden tunnistamisen ja varhaisen hoidon aloituksen kannalta oikein tehty arvio on tärkeä osa potilasturvallisuutta.

cABCDE-menetelmän etuna on, että tilanarvion voi tehdä pelkästään aistinvaraisten havaintojen perusteella, mutta arviointia on mahdollista tarkentaa mittausten ja mittalaitteiden avulla.

cABCDE-menetelmää voi käyttää kaikissa potilaskontakteissa ja -ympäristöissä lapsille ja aikuisille. Se sopii tavallisiin, kiireettömiin hoitotilanteisiin ja henkeä uhkaaviin hätätilanteisiin. cABCDE-työkalu on rakennettu niin, että se ohjaa tutkimaan potilaan elintoiminnot ja tekemään hoitotoimenpiteet tärkeysjärjestyksessä kiireellisyyden perusteella. Suomalaisessa Elvytyksen käypä hoito -suosituksessa todetaan, että potilaan peruselintoimintojen häiriöiden ja yleistilan heikkenemisen tunnistaminen ennen tilan etenemistä sydänpysähdykseen on hoitoketjun ensimmäinen ja merkittävin lenkki.

Sairaanhoitajaliiton ja Lääkäriliiton tavoitteena on, että myös Suomessa cABCDE olisi vakioitu tapa tutkia ja arvioida potilaan peruselintoimintojen tilaa hänen hoitopaikastaan riippumatta.

Ohjekirjanen (esite) täydentää muistikortin sisältöä ja ne on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä.

Esitteen hinnat:
1,40 €/ kpl (10-199 kpl)
1,30 € /kpl (200-500 kpl)
1,10 €/kpl (yli 500 kpl)

Kortin hinnat:
0,50 €/kpl (10-199 kpl)
0,45 €/kpl (200-500 kpl)
0,40 €/kpl (yli 500 kpl)

Webinaari cABCDE-työkalusta ja sen käytöstä

ISBAR eli potilasturvallisuus


ISBAR on menetelmä turvallisempaan tiedonkulkuun.

Monimutkaisissa terveydenhuollon ympäristöissä sekä suullinen että kirjallinen kommunikaatio on tärkeää potilas- ja työturvallisuuden kannalta. Kommunikaation ongelmat, kuten tiedonkulun katkeaminen ja väärinymmärrykset, myötävaikuttavat noin 70 prosenttiin terveydenhuollon haittatapahtumista.

ISBAR on kehitetty suullisen tiedonkulun yhdenmukaistamiseksi. Sen avulla on mahdollista järjestää olennaista informaatiota selkeään ja tiiviiseen muotoon. Se mahdollistaa johdonmukaisen yhtenäisen kommunikaation kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa esimerkiksi raportoitaessa potilaasta. Lisäksi menetelmä kehittää kriittisen ajattelun taitoja ja rohkaisee tekemään toimintaehdotuksia.

Sairaanhoitajaliitto on julkaissut ISBAR-menetelmästä suomalaiseen terveydenhuollon ympäristöön sopivat ohjekirjaset ja muistikortit. Ohjekirjanen (esite) täydentää muistikortin sisältöä ja ne on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä.

Esitteen hinnat:
1,10 €/ kpl (10-199 kpl)
1,00 € /kpl (200-500 kpl)
0,90 €/kpl ( yli 500 kpl)

Kortin hinnat:
0,50 €/kpl (10-199 kpl)
0,45 €/kpl (200-500 kpl
0,40 €/kpl (yli 500 kpl)

Webinaari ISBAR-työkalusta ja sen käytöstä

Ammatillinen viivain


Olemme koonneet ammatilliseen viivaimeen monia tarpeellisia ohjeita helpottamaan hoitotyön arkea. Viivaimesta löytyvät muun muassa EKG-kytkennät, kipumittari ja paljon muita tärkeitä viitearvoja. Viivain on helppo pitää taskussa ja sen voi tarvittaessa desinfioida. Viivaimen minimitilausmäärä on 4 kpl.

Hinnat
2,50 €/ kpl (10-199 kpl)
2,00 € /kpl (200-500 kpl)
1,80 €/kpl ( yli 500 kpl)

Infektioiden torjunnan varotoimet ammattilaisille


Infektioiden torjunta on ammattilaisten merkittävä tehtävä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Infektioiden torjunnan varotoimet ammattilaisille on Sairaanhoitajaliiton asiantuntijaryhmän kokoama terveyden- ja sosiaalihuollon ympäristöön soveltuva työkalu. Ohjekirjanen ja varotoimikortti yhdessä sisältävät tiiviin tietopaketin tavallisimmista tartunnan aiheuttajista, tartuntareiteistä ja selkeät ohjeet tartuntojen torjuntakeinoista.

Tämän työkalu on kehitetty toimintakäytäntöjen yhtenäistämisen edistämiseksi. Työkalua voivat hyödyntää kaikki ammattiryhmät. Sairaanhoitajaliitto on julkaissut suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon ympäristöön sopivat ohjekirjaset ja muistikortit. Ohjekirjanen (esite) täydentää muistikortin sisältöä ja ne on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä. Minimitilausmäärä on 10 kpl.

Esitteen hinnat:
1,20 €/ kpl (10-199 kpl)
1,10 € /kpl (200-500 kpl)
1,00 €/kpl ( yli 500 kpl)

Kortin hinnat:
0,80 €/kpl (10-199 kpl)
0,70 €/kpl (200-500 kpl)
0,60 €/kpl (yli 500 kpl)

Sairaanhoitajaliiton eettiset ohjeet


Sairaanhoitajaliiton tuottamat Sairaanhoitajan eettiset ohjeet ilmaisevat sairaanhoitajille, muille terveydenhuollossa työskenteleville sekä väestölle sairaanhoitajan perustehtävän yhteiskunnassa ja sairaanhoitajan työn periaatteet. Eettiset ohjeet päivitettiin keväällä 2021.

Sairaanhoitajien eettiset ohjeet, yksipuoleinen kortti 

Tämän tuotteen voi laittaa seinälle sellaisenaan tai käyttää korttina, kääntöpuoli on kokonaan valkoinen, joten sinne voi halutessaan kirjoittaa paljon tekstiä. Koko hieman A4 -kokoa pienempi, tukeva kartonki. Jos haluat tilata ruotsinkielisiä kortteja, kirjoita se tilauskenttään kappalemäärän lisäksi. Minimitilausmäärä on 10 kpl. 

Yksipuoleisen kortin hinnat:
1,50 €/kpl (1-10 kpl)
1,40 €/kpl (11-199 kpl)
1,30 €/kpl (220-499)
1,00 €/kpl (yli 500 kpl)

Sairaanhoitajien eettiset ohjeet, avattava pystykortti (A5) 

Tämä kortti pysyy avattuna pystyssä. Kortin sisäpuolelle voi halutessaan kirjoittaa esimerkiksi onnittelu- tai muun toivotustekstin.  Jos haluat tilata ruotsinkielisiä kortteja, kirjoita se tilauskenttään kappalemäärän lisäksi. Minimitilausmäärä on 10 kpl. 

Avattavan pystykortin hinnat:
1,00 €/kpl (1-10 kpl)
0,90 €/kpl (11-199 kpl)
0,80 €/kpl (200-499 kpl)
0,70 €/kpl (yli 500 kpl)

Kollegiaalisuusohjeet


Kollegiaalisuus tarkoittaa sairaanhoitajien välistä tasa-arvoista ja vastavuoroista suhdetta. Kollegiaalisuus tukee sairaanhoitajien ammatillista työskentelyä ja tähtää yhteisen tavoitteen saavuttamiseen eli potilaan parhaaseen mahdolliseen hoitoon.

Aloita työyhteisössäsi keskustelu kollegialisuusohjeiden pohjalta. Keskustelkaa yhdessä työyhteisön vahvuuksista ja kehittämistä vaativista asioista. Vastuu asioiden esille ottamisesta kuuluu jokaiselle.

Kehittämistä varten on tärkeää asettaa realistiset tavoitteet, miettiä tarvittavat toimenpiteet ja tehdä aikataulu. On myös hyvä nostaa esiin työyhteisössä jo olevat vahvuudet ja tuntea niistä ylpeyttä. Kollegiaalisuutta voi oppia ja kehittää. Tilaa kollegiaalisuusesitteitä työyhteisöösi. Jos haluat tilata ruotsin- tai englanninkielisiä kortteja, kirjoita se tilauskenttään kappalemäärän lisäksi. Minimitilausmäärä on 10 kpl. 

Sairaanhoitajien kollegiaalisuusohjeet suomeksi

Sairaanhoitajien kollegiaalisuusohjeet ruotsiksi

Sairaanhoitajien kollegiaalisuusohjeet englanniksi

Hinnat:
0,95 €/kpl (10-199 kpl)
0,90 €/kpl (200-499 kpl)
0,75 €/kpl (yli 500 kpl)

Tilauslomake

sulje
Osta lippusi hoitotyön huipputapahtumaan!