Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Suomeen sairaanhoitajaksi

Suomeen voi tulla sairaanhoitajaksi muista Pohjoismaista, EU/ETA-maista tai näiden ulkopuolelta. Eri maista tulevien pitää huomioida tietyt asiat. Tutustu tarkemmin!

Ulkomailla valmistuneiden sairaanhoitajien on haettava Valviralta oikeutta harjoittaa ammattia Suomessa.

Hakemusohjeet ovat erilaiset sen mukaan, onko hakija saanut koulutuksensa toisessa Pohjoismaassa, EU/ETA-maassa vai EU/ETA-alueen ulkopuolella. Toisessa EU/ETA-maassa tutkinnon suorittaneen sairaanhoitajan tutkinto hyväksytään automaattisesti ammattipätevyysdirektiivin mukaisesti.

Lue lisää Valviran sivuilta.

TE-palveluiden ja Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta löytyy kattavasti yleistä tietoa siitä, mitä on otettava huomioon, kun mielii ulkomailta töihin Suomeen.

SIMHE-hanke tukee Suomeen saapuvien korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT). Tavoitteena on varmistaa, että henkilöiden aiemmat opinnot ja tutkinnot tunnistetaan ja tunnustetaan kansallisten käytäntöjen mukaisesti mahdollisimman nopeasti, jotta he löytävät oikeille koulutus- ja urapoluille.

Sairaanhoitajalta vaadittava kielitaito

Suomen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Suomessa työskentelevältä sairaanhoitajalta vaaditaan hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä riittävä kielitaito.

Valvira voi tarkistaa suomen tai ruotsin kielen taidon kaikilta niiltä hakijoilta, jotka ovat suorittaneet tutkintonsa tai hankkineet ammattipätevyytensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä taikka suorittaneet niin kutsutut yleissivistävät opinnot muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä.

Lisäksi työnantajan on aina varmistuttava siitä, että kaikilla hänen palkkaamillaan henkilöillä on riittävä kielitaito niihin tehtäviin, joita he suorittavat.

Lisää tietoa kielivaatimuksista löydät Valviran sivuilta.