Siirry sisältöön
Liity jäseneksi

Sairaanhoitajien työehtojen neuvottelu

Suomalaisen sopimusjärjestelmän mukaan oikeus neuvotella ja sopia palkkauksesta ja alakohtaisista työehdoista on taloudellisesta edunvalvonnasta vastaavalla ammattijärjestöllä.

Ammattijärjestöt neuvottelevat työehdoista

Ammattijärjestö voi neuvotella muun muassa seuraavista asioista:

  • Palkat
  • Ylityökorvaukset
  • Työajat
  • Lomat
  • Muut edut

Työehtosopimus on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus. Ammattijärjestön tekemät sopimukset koskevat kaikkia järjestön jäseniä.

Julkisella sektorilla solmitaan virka- ja työehtosopimuksia. Yksityissektorilla on omat työehtosopimuksensa.

Tehy neuvottelee sairaanhoitajien puolesta

Sairaanhoitajat ovat pääsääntöisesti jäseninä Tehyssä. Tehy on jäsenenä keskus- ja neuvottelujärjestöissä. Se vaikuttaa keskitettyjen tulosopimusten ja palkkaratkaisujen solmimiseen.

Paikallisesti jäsenten etuja ajavat työpaikkojen luottamusmiehet ja ammattiosastojen vastuuhenkilöt. Ellei työntekijä ole jäsenenä missään taloudellisesta edunvalvonnasta vastaavassa ammattijärjestössä, hän neuvottelee työsopimukseensa liittyvistä ehdoista itse.

Sairaanhoitajaliitto on suurin Tehyn yhteistyöjärjestöistä

Sairaanhoitajaliitto on jäsenmäärältään suurin Tehyn yhdeksästä yhteistyöjäsenjärjestöstä.

Sairaanhoitajaliitto vastaa jäsentensä ammatillisesta edunvalvonnasta ja tuottaa perusteluja taloudellisen edunvalvonnan tueksi.

Sairaanhoitajaliitto on sairaanhoitajien ammatin, aseman ja arvostuksen puolestapuhuja. Sairaanhoitajaliitto vaikuttaa toiminnallaan sairaanhoitajien ammatilliseen asemaan, työoloihin ja työhyvinvointiin ja niiden edistämiseen.

Yhteiskunnallisesti Sairaanhoitajaliitto vaikuttaa sairaanhoitajien koulutukseen ja yhteiskunnalliseen asemaan ja arvostukseen.

Sairaanhoitajaliitto ei järjestönä osallistu palkkaukseen tai työehtoihin liittyviin neuvotteluihin.

Lisää aiheesta

Tehy.fi