Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Sairaanhoitajien työehtojen neuvottelu

Suomalaisen sopimusjärjestelmän mukaan oikeus neuvotella ja sopia palkkauksesta ja alakohtaisista työehdoista on taloudellisesta edunvalvonnasta vastaavalla ammattijärjestöllä.

Ammattijärjestöt neuvottelevat työehdoista

Ammattijärjestö voi neuvotella muun muassa seuraavista asioista:

  • Palkat
  • Ylityökorvaukset
  • Työajat
  • Lomat
  • Muut edut

Työehtosopimus on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus. Ammattijärjestön tekemät sopimukset koskevat kaikkia järjestön jäseniä.

Julkisella sektorilla solmitaan virka- ja työehtosopimuksia. Yksityissektorilla on omat työehtosopimuksensa.

Tehy neuvottelee sairaanhoitajien puolesta

Sairaanhoitajat ovat pääsääntöisesti jäseninä Tehyssä. Tehy on jäsenenä keskus- ja neuvottelujärjestöissä. Se vaikuttaa keskitettyjen tulosopimusten ja palkkaratkaisujen solmimiseen.

Paikallisesti jäsenten etuja ajavat työpaikkojen luottamusmiehet ja ammattiosastojen vastuuhenkilöt. Ellei työntekijä ole jäsenenä missään taloudellisesta edunvalvonnasta vastaavassa ammattijärjestössä, hän neuvottelee työsopimukseensa liittyvistä ehdoista itse.

Suomen Sairaanhoitajat on suurin Tehyn yhteistyöjärjestöistä

Suomen Sairaanhoitajat on jäsenmäärältään suurin Tehyn yhdeksästä yhteistyöjäsenjärjestöstä. Vastaamme jäsentemme ammatillisesta edunvalvonnasta ja tuotamme perusteluja taloudellisen edunvalvonnan tueksi. Olemme sairaanhoitajien ammatin, aseman ja arvostuksen puolestapuhuja. vaikutamme toiminnallamme sairaanhoitajien ammatilliseen asemaan, työoloihin ja työhyvinvointiin ja niiden edistämiseen.

Yhteiskunnallisesti Suomen Sairaanhoitajat vaikuttaa sairaanhoitajien koulutukseen ja yhteiskunnalliseen asemaan ja arvostukseen.

Emme järjestönä osallistu palkkaukseen tai työehtoihin liittyviin neuvotteluihin.

Lisää aiheesta

Tehy.fi