Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu

Sairaanhoitajien työehtojen neuvottelu

Suomalaisen sopimusjärjestelmän mukaan oikeus neuvotella ja sopia palkkauksesta ja alakohtaisista työehdoista on taloudellisesta edunvalvonnasta vastaavalla ammattijärjestöllä.

Ammattijärjestöt neuvottelevat työehdoista

Ammattijärjestö voi neuvotella muun muassa seuraavista asioista:

  • Palkat
  • Ylityökorvaukset
  • Työajat
  • Lomat
  • Muut edut

Työehtosopimus on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus. Ammattijärjestön tekemät sopimukset koskevat kaikkia järjestön jäseniä.

Julkisella sektorilla solmitaan virka- ja työehtosopimuksia. Yksityissektorilla on omat työehtosopimuksensa.

Tehy neuvottelee sairaanhoitajien puolesta

Sairaanhoitajat ovat pääsääntöisesti jäseninä Tehyssä. Tehy on jäsenenä keskus- ja neuvottelujärjestöissä. Se vaikuttaa keskitettyjen tulosopimusten ja palkkaratkaisujen solmimiseen.

Paikallisesti jäsenten etuja ajavat työpaikkojen luottamusmiehet ja ammattiosastojen vastuuhenkilöt. Ellei työntekijä ole jäsenenä missään taloudellisesta edunvalvonnasta vastaavassa ammattijärjestössä, hän neuvottelee työsopimukseensa liittyvistä ehdoista itse.

Suomen Sairaanhoitajat (ent. Sairaanhoitajaliitto) on suurin Tehyn yhteistyöjärjestöistä

Suomen Sairaanhoitajat on jäsenmäärältään suurin Tehyn yhdeksästä yhteistyöjäsenjärjestöstä.

Suomen Sairaanhoitajat vastaa jäsentensä ammatillisesta edunvalvonnasta ja tuottaa perusteluja taloudellisen edunvalvonnan tueksi.

Suomen Sairaanhoitajat on sairaanhoitajien ammatin, aseman ja arvostuksen puolestapuhuja. Suomen Sairaanhoitajat vaikuttaa toiminnallaan sairaanhoitajien ammatilliseen asemaan, työoloihin ja työhyvinvointiin ja niiden edistämiseen.

Yhteiskunnallisesti Suomen Sairaanhoitajat vaikuttaa sairaanhoitajien koulutukseen ja yhteiskunnalliseen asemaan ja arvostukseen.

Suomen Sairaanhoitajat ei järjestönä osallistu palkkaukseen tai työehtoihin liittyviin neuvotteluihin.

Lisää aiheesta

Tehy.fi

sulje
Lue lisää: