Siirry sisältöön
Liity jäseneksi

Tilastoja sairaanhoitajista

Montako sairaanhoitajaa Suomessa työskentelee? Moniko heistä työskentelee osa-aikaisesti? Entä millaista palkkaa sairaanhoitaja tienaa? Tutustu sairaanhoitajiin liittyviin tilastoihin!

Tilastotietoa sairaanhoitajista

Suomessa on 72 208 työssä käyvää sairaanhoitajaa. Sairaanhoitajista 29,8 % on alle 35-vuotiaita. 51,8% on 35-54-vuotiaita ja 18,4 % yli 55-vuotiaita. 

Sairaanhoitajista suurin osa (83,8 %) työskentelee kuntasektorilla. Yksityissektorilla työskentelee 15,2 % ja valtiolla 1,0 % sairaanhoitajista. 

Sairaanhoitajista 92,6 % on naisia ja 7,4 % miehiä. Miesten osuus on suurin (9,4%) nuorten 25-34-vuotiaiden sairaanhoitajien ryhmässä ja pienin (5,2 %) yli 55-vuotiaiden ryhmässä. Sairaanhoitaja on suomalaisten työssä käyvien naisten kolmanneksi yleisin ammatti.

Ulkomaista syntyperää olevien sairaanhoitajina työskentelevien osuus on 3,4 % työssä käyvien sairaanhoitajien määrästä.

Suomessa on työttömänä 1581 sairaanhoitajaa/terveydenhoitajaa. Avoimia sairaanhoitajan työpaikkoja on 3716 (tammi-kesäkuun 2019 keskiarvo).

Sairaanhoitajia poistuu työvoimasta noin 500–600 henkeä vuodessa kymmenvuotiskaudella 2010–2020. Sosiaali- ja terveysalan yhteinen poistuma on vuosittain noin 2 000 henkilöä, mikä on noin 34 prosenttia kaikista alan työntekijöistä vuosina 2007–2020. Sairaanhoitajien poistuma on 31 prosenttia.

Sairaanhoitajatilastot lähde: Tilastokeskus (Työssäkäynti 2017), päivitetty 14.1.2020
Työttömyystilastojen lähde: Ammattibarometri 2019, päivitetty 14.1.2020

Alan opiskelijat

Vuonna 2018 aloitti uusia alan opiskelijoita AMK/YAMK: 

 • sairaanhoitaja 4170/707
 • terveydenhoitaja 703/151
 • kätilö 239/24
 • ensihoitaja 395/64

Vuonna 2018 valmistui tutkintoon AMK/YAMK:

 • sairaanhoitaja 3507/413
 • terveydenhoitaja 699/109
 • kätilö 201/8
 • ensihoitaja 319/39

Sairaanhoitajatilastot lähde: Tilastokeskus (Ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja -tutkinnot 2018), päivitetty 14.1.2020

Palkkaus

Vuonna 2018 sairaanhoitajien kokonaisansion keskiarvo oli 3082 €/kk ja mediaani 2565 €/kk. Sairaanhoitajien keskimääräinen kokonaisansio jää suomalaisten palkansaajien keskiarvon alapuolelle. Keskiansio Suomessa on 3395 €/kk.

Sairaanhoitajien kokonaiskuukausiansio (2018) eri työnantajilla (keskiarvo/mediaani):

 • Valtio 3477 € / 2804 €
 • Kunta 3095 € / 2574 €
 • Yksityinen 2983 € / 2481 €

Vuorotyötä tekevän sairaanhoitajan kokonaisansiosta iso osa koostuu vuorotyölisistä.

Kuntatyönantajilla sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka keskimäärin 2476 e/kk, terveydenhoitan 2529e, kätilön 2491e/kk, ensihoitajan (hoitotaso) 2501e/kk, apulaisosastonhoitajan 2792e/kk ja osastonhoitajan 3073e/kk.

Miessairaanhoitajien kokonaistuntipalkan keskiarvo on 1,45€ korkeampi kuin naisten. Miesten kokonaistuntipalkan mediaani on 1,81€ korkeampi kuin naisten (2017).

Suurin ero miesten ja naisten tuntipalkoissa (2017) oli valtiolla. Miesten tuntipalkka valtiolla oli keskimäärin 2,21€ korkeampi kuin naisten. Miesten tuntipalkan mediaani oli 1,89€ korkeampi kuin naisten.

Pienin ero miesten ja naisten tuntipalkoissa (2017) oli kuntasektorilla, jossa miehet tienasivat keskimäärin 1,37€ enemmän tunnissa.

Sairaanhoitajista 16,9% teki osa-aikaista työaikaa vuonna 2018. Eniten osa-aikaisia sairaanhoitajia oli yksityissektorilla.

Osa-aikaiset sairaanhoitajat eri työnantajilla 2018:

 • Valtio 7,9 %
 • Kunta 16,4 %
 • Yksityinen 19,9 %

Sairaanhoitajatilastot lähde: Tilastokeskus (Palkkarakennetilastot 2017/ 2018) ja Palkkatilastot, Kuntatyönanatajat 2018. Päivitetty 14.1.2020

Pohjoismainen vertailu

Suomalainen sairaanhoitaja saa pienintä palkkaa pohjoismaisiin kollegoihinsa verrattuna. Suomessa sairaanhoitajan palkka ei nouse työkokemuksenkaan myötä muiden pohjoismaiden sairaanhoitajien tasolle. Kokenut sairaanhoitaja saa selvästi korkeampaa palkkaa vastavalmistuneeseen verrattuna Norjassa, Tanskassa ja Islannissa.

Sairaanhoitajat tienaavat muissa Pohjoismaissa enemmän kuin Suomessa.

Suomalaisen sairaanhoitajan palkka jää edelleen muita Pohjoismaita alhaisemmalle tasolle, kun elinkustannusten vaikutus otetaan huomioon.

Pohjoismaisesta vertailusta löytyy Sairaanhoitajaliiton kannanotto.

Millaisia muita tilastoja sairaanhoitajista haluaisit lukea tältä sivulta?

Ota yhteyttä Sairaanhoitajaliittoon ja kerro, millaisia tilastoja haluaisit lukea tältä sivulta!

Liisa Karhe
liisa.karhe@sairaanhoitajat.fi

sulje
Kiitä sairaanhoitajaa