Siirry sisältöön
Liity jäseneksi

Lausunnot, kannanotot ja raportit

Sairaanhoitajaliitto ottaa aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin sairaanhoitajien asemaa, koulutusta ja työelämää koskeviin kysymyksiin, yhteiskunnallisiin sosiaali- ja terveys- ja koulutuspoliittisiin kysymyksiin sekä lainsäädäntöhankkeisiin.

Sairaanhoitajaliiton lausunnot ja kannanotot

Olemme koonneet alle Sairaanhoitajaliiton lausunnot ja kannanotot, jotta voit tutustua työhömme käytännössä. Lisäksi olemme koonneet sinulle Sairaanhoitajaliiton julkaisut, raportit ja ohjemateriaalin sisältöaiheittain. Näistä osa on tilattavissa Sairaanhoitajaliitolta maksua vastaan. Sivua päivitetään vielä. Mikäli tarvitset jonkun tietyn lausunnon/kannanoton/raportin, ota yhteys liisa.karhe@sairaanhoitajat.fi.

2020

 • 17.1.2020 Sairaanhoitajaliiton lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

2019

 • 9.12.2019 Tehyn ja Suomen sairaanhoitajaliiton lausunto hoitosuositusluonnokseen Muistisairaan henkilön päivittäistoiminnoista suoriutumisen tukeminen – Lääkkeettömät menetelmät hoitotyössä
 • 7.12.2019 Sairaanhoitajaliiton lausunto Käypähoito-suositukseen Traumaperäinen stressihäiriö
 • 3.12.2019 Sairaanhoitajaliiton lausunto muistiosta Asiakasryhmäkohtainen tieto laadusta ja vaikuttavuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon tiedolla johtamisessa ja ohjauksessa: Laaturekisterien asema palvelujärjestelmässä
 • 15.11.2019 Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
 • 14.11.2019 Tiedote Sairaanhoitajat avainroolissa terveyskeskusten kriisin ratkaisussa
 • 5.11. 2019 Lausunto yhdessä Tehyn kanssa Luonnokseen 11.10.2019 Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2023
 • 1.11.2019 Sairaanhoitajaliiton lausunto Hallituksen esitykseen uuden tieliikennelain muuttamisesta (kotihoidon pysäköintisäännöt)
 • 31.10.2019 Lausunto yhdessä Tehyn kanssa: Tehy ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta
 • 29.10.2019 Lausunto yhdessä Tehyn kanssa ammatillisten perustutkintojen osaamisen arviointikriteereiden luonnoksesta (OKM)
 • 28.10.2019 Sairaanhoitajaliiton lausunto Mielenterveysstrategian luonnokseen
 • 27.10.2019 Sairaanhoitajaliiton kommentit Turvallinen lääkehoito-oppaan päivitykseen (FIMEA)
 • 18.10.2019 Sairaanhoitajaliiton ja Lastenneurologian hoitajat ry:n lausunto Käypähoitosuositukseen Epilepsiat ja kuumekouristukset (lapset ja nuoret)
 • 15.10.2019 Sairaanhoitajaliiton kannanotto STM:n Sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaan hoitotyön merkittävästä osuudesta sosiaali- ja terveyskeskusten tarjoamissa palveluissa
 • 8.10.2019 Kotiin vietävän hoivan ja hoidon tilanne on kriisissä ja sairaanhoitajat ovat palamassa loppuun
 • 12.9.2019 Sairaanhoitajaliiton lausunto suositukseen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon opetussuunnitelmasta: Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaaminen sairaanhoitajan tutkinnossa
 • 12.9.2019 Sairaanhoitajaliiton lausunto Käypähoito-suositukseen Itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen hoito
 • 7.9.2019 Sairaanhoitajaliiton lausunto Käypähoito-suositukseen Depressio
 • 31.8.2019 Sairaanhoitajaliiton lausunto Käypähoito-suositukseen Lihavuus (aikuiset ja lapset)
 • 28.8.2019 Sairaanhoitajaliitto osallistui Tehyn lausunnon tekoon Pohjoismaiden välillä terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista tehdyn sopimuksen muuttamisesta, tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
 • 14.8.2019 Sairaanhoitajaliiton lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
 • 14.8.2019 Sairaanhoitajaliiton lausunto julkaistuihin yleissairaanhoitajan (180 op) osaamisvaatimuksiin ja niiden sisältöihin
 • 20.6.2019 Sairaanhoitajaliiton kannanotto hoiva- ja hoitoyksiköiden sekä tehostettujen palveluasumisyksiköiden johtajien pätevyysvaatimuksiin
 • 17.6.2019 Sairaanhoitajaliiton kannanotto erään alueen päättäjille hoiva- ja hoitoyksiköiden sekä tehostettujen palveluasumisyksiköiden johtajien pätevyysvaatimuksiin
 • 24.5.2019 valtionvarainministeriölle vastaus kysymykseen sairaanhoitajien työvoimasta poistumisesta perusteluineen
 • 23.5.2019 Sairaanhoitajaliiton lausunto harvinaisten sairauksien kansalliseen ohjelmaan 2019 – 20.23 (STM)
 • 17.5.2019 Sairaanhoitajaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2019
 • 7.5.2019 Sairaanhoitajaliiton hallitus kommentoi hallitusohjelmaa 2019
 • 23.4.2019 Hoitotyön johtamisella laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kustannustehokkaasti
 • 4.4.2019 Sairaanhoitajan palkka on Suomessa Pohjoismaiden alhaisin
 • 29.3.2019 Lausunto Virkamiesmuistioon Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista (STM)
 • 26.3.2019 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston kudosasetuksen muuttamiseksi
 • 25.3.2019 Käypä hoito -suosituksen lausunto: Virtsatieinfektiot
 • 19.2.2019 Sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden erikoispätevyyteen johtavan koulutuksen vaativuustaso (OKM)
 • 15.2.2019 Sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden laajentaminen nykyisestä (STM)
 • 1.2.2019 Ikäihmisten hoito vaatii resursointia ja erityisosaamista

2018

 • 16.11.2018 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi tartuntatautilain 3 ja 48 § muuttamisesta (yhteinen Tehyn kanssa)
 • 10.10.2018 Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulujen tutkintoa ja ammatillisia tutkintoja suorittavien opiskelijoiden harjoittelusta ei erillistä korvausta palveluntuottajille, harjoittelupaikkojen ja harjoitteluohjauksen turvaaminen (STM)
 • 26.9.2018 Valtion korvauksen maksaminen sairaanhoitajien lääkkeen määräämisen edellyttämään koulutukseen (STM)
 • 26.5.2018 Sairaanhoitajiin kohdistuva väkivalta
 • 14.5.2018 Lausunto Toiminallisten häiriöiden hoidon järjestämisen yhtenäisistä perusteista
 • 7.5.2018 Hoitotyötä ei voi johtaa kuka tahansa
 • 21.3.2018 Sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden laajentamista koskeva säädösmuutosehdotus kannatettava (STM)
 • 6.3.2018 Hallituksen esitys kudoslain muuttamisesta mahdollistamaan luovuttajaksi muunkin kuin lähiomaisen
 • 26.2.2018 Lausunto apteekkien, lääkekeskusten ja lääkevarastojen perustamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköjen yhteyteen (STM)

Raportit ja julkaisut

Sairaanhoitajalehti

Tutkiva Hoitotyö – jäsenille sähköisenä

Sairaanhoitajien työolobarometri 2018

Sairaanhoitajien työolobarometri 2016

Sairaanhoitajien työolobarometri 2014

Sairaanhoitajaliiton Strategia (uusi)

Sairaanhoitajaliiton sähköisten palveluiden strategia vuosille 2015-2020 (pdf)

In english: eHealth strategy of the Finnish Nurses Association 2015-2020

Sairaanhoitajien uudet työnkuvat – laatua tulevaisuuden sote-palveluihin (pdf) 2016

In english: New roles for nurses -quality to future social welfare and health care services

Hyvät käytännöt hyötykäyttöön (Sairaanhoitajaliiton tilaama raportti) 2016

Toteutuuko näyttöön perustuva toiminta Suomessa? 2018

Hyvän työpaikan kriteerit 2012

Selvitys sairaanhoitajien työoloista, työhyvinvoinnista ja alan vetovoimaisuudesta 2012

Ohjeet

Eettiset ohjeet (suomi)

Eettiset ohjeet (ruotsi)

Eettiset ohjeet (englanti)

Kollegiaalisuusohjeet (suomi)

Kollegiaalisuusohjeet (ruotsi)

Kollegiaalisuusohjeet (englanti)

Sairaanhoitajien sosiaalisen median ohjeet

Tilaa maksullisia julkaisuja

Tilaa Eettiset ohjeet -taskukirjanen (suomi)

Tilaa Kollegiaalisuusohjeet-taskukirjanen (suomi)

Tilaa NEWS-kortti ja/tai -esitekirjanen (suomi)

Tilaa PEWS-kortti ja/tai -esitekirjanen (suomi)

Tilaa cABCDE-kortti- ja/tai -esitekirjanen (suomi)

Tilaa ISBAR-kortti ja/tai -esitekirjanen (suomi, ruotsi)